Articles en Persan en PDF.
پذيرش > Articles en Persan > Articles en Persan

 

0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300

تحلیل اخبار ۷ تا ۱۳ بهمن ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته‌های پیش، عدم حضور پاسداران در مراسم رسمی‌ همچون هفته دفاع مقدس (از انقلاب اسلامی)، عید قربان، ۱۳ آبان (یوم‌الله انقلاب اسلامی دوم)، عید غدیر، رزمایش بجنورد و همچنین تحریم سالروز ۱۹ دی‌ (اولین تظاهرات به نفع خمینی در سال ۱۳۵۷) و سپس تحریم اربعین حسینی، روزهای رحلت حضرت محمد، .امام حسن و امام رضا نشانگر فروپاشی مشروعیت سیاسی نظام شد

در این هفته رژیم می‌بایست سالروز برگشتن خمینی به ایران را جشن می‌گرفت. از آنجا که در چند سال اخیر، تمام برنامه‌های این روز همیشه با تحریم مواجه بوده، رژیم در وحشت بود ولی‌ قبل از آنکه کاری کند، دلار در اولین روز هفته سر به آسمان زد...

داستان یک هفته بسیار بحرانی !

07.02.2013

 
تحلیل اخبار ۳۰ دی‌ تا ۷ بهمن ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته‌های پیش، عدم حضور پاسداران در مراسم رسمی‌ همچون هفته دفاع مقدس (از انقلاب اسلامی)، عید قربان، ۱۳ آبان (یوم‌الله انقلاب اسلامی دوم)، عید غدیر، رزمایش بجنورد و غیرو... دوباره بر همه یاران نظام ثابت کرد که کارمندان و افسران سپاه قاطعانه به رژیم پشت کرده اند.

سپس، تحریم سراسری ۹ دی‌ (روز حمایت از ولایت و ولی‌ فقیه)، تحریم سالروز ۱۹ دی‌ (اولین تظاهرات به نفع خمینی در سال ۱۳۵۷) و سپس تحریم اربعین حسینی، روزهای رحلت حضرت محمد، امام حسن و امام رضا نشانگر فروپاشی مشروعیت سیاسی نظام شد. وحشت آقازاده سر به آسمان زد و رژیم به مطرح کردن آلودگی هوا مملکت را تعطیل کرد تا بانک‌ها را ببندد و از فرار سرمایه‌ها که به فروپاشی اقتصادی می‌‌انجامد جلوگیری کند. در آن هفته، سران رژیم به این نتیجه رسیدند که چیزی به پایان رژیم نمانده در نتیجه تلاش لاریجانی برای تسخیر صندلی‌ مذاکره با آمریکا بیشتر شد.

در نتیجه، در دو هفته پیش، مقاومت و سر سختی رفسنجانی منجر به پیوستن سران سپاه (بی‌ سرباز)، حزب موتلفه و محسن رضایی به لاریجانی و ایجاد یک ائتلاف بزرگ‌ برای سرنگون کردن رفسنجانی شد.

در هفته پیش، آمریکا ترسید که این جنگ داخلی‌ در صدر نظام باعث سقوف رژیم کمربند سابی مورد نظرش شود. از راه سازمان اتمی‌ پیشنهاد مذاکره به گروه دولتی رفسنجانی داد. ائتلاف لاریجانی‌ها و سران بسیج میترسیدند، رفسنجانی به توافقی با آمریکا برسد، فشار خود را بیشتر کردند. رفسنجانی به حرکت انحرافی خود شدت بخشید. در اثر این تلاش دو دسته برای حفظ منافع خود، جمعی‌ دیگر از یاران پایین دستی‌ آنها که در نهایت فدا خواهند شد صحنه را ترک گفتند.

در این هفته، سران باید دست از دعوا بر میداشتند تا این افراد لازم برای ادامه بازیهای خود را آرام کنند تا آنها در کنارشان بمانند. ولی‌ در این هفته، رژیم مطمئن بود که با بایکوت سالروز مرگ امام یازدهم و سالروز تولد محمد (روز وحدت نظام) مواجه خواهد شد و دوباره به خطر خواهد افتاد. سران می‌بایست که تلاش خود را برای پیشبردن مهره‌های خود شتاب می‌بخشیدند. این برنامه در مورد صحنه سازی‌های آنها برای ایجاد آرامش در ضمن ادامه دعوای داخلیست.

در پایان پس از تفسیر این هفته، تحلیلی در مورد منشور فراخوان ملی‌ تقدیم میشود تا اشتباهات ۱۳۵۷ تکرار نگردد.

30.01.2013

 
تحلیل اخبار ۲۳ تا ۳۰ دی‌ ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته‌های پیش، عدم حضور پاسداران در مراسم رسمی‌ همچون هفته دفاع مقدس (از انقلاب اسلامی)، عید قربان، ۱۳ آبان (یوم‌الله انقلاب اسلامی دوم)، عید غدیر، رزمایش بجنورد و غیرو... دوباره بر همه یاران نظام ثابت کرد که کارمندان و افسران سپاه قاطعانه به رژیم پشت کرده اند.

سپس، تحریم سراسری ۹ دی‌ (روز حمایت از ولایت و ولی‌ فقیه)، تحریم سالروز ۱۹ دی‌ (اولین تظاهرات به نفع خمینی در سال ۱۳۵۷) و سپس تحریم اربعین حسینی، روزهای رحلت حضرت محمد، امام حسن و امام رضا نشانگر فروپاشی مشروعیت سیاسی نظام شد. وحشت آقازاده سر به آسمان زد و رژیم به مطرح کردن آلودگی هوا مملکت را تعطیل کرد تا بانک‌ها را ببندد و از فرار سرمایه‌ها که به فروپاشی اقتصادی می‌‌انجامد جلوگیری کند. در آن هفته، سران رژیم به این نتیجه رسیدند که چیزی به پایان رژیم نمانده در نتیجه تلاش لاریجانی برای تسخیر صندلی‌ مذاکره با آمریکا بیشتر شد.

در هفته پیش، مقاومت و سر سختی رفسنجانی منجر به پیوستن سران سپاه (بی‌ سرباز)، حزب موتلفه و محسن رضایی به لاریجانی و ایجاد یک ائتلاف بزرگ‌ برای سرنگون کردن رفسنجانی شد.

در این هفته، جنگ داخلی‌ بسیار شدید تر شد. آمریکا ترسید رژیم اسلامی کمربند سبزی سقوط کند، از پی‌ سرگیری مذاکرات بر آمد... تفسیر و توضیح یک هفته پر تنش برای نظام و آخرین خدمتگزارانش...

26.01.2013

 
تحلیل اخبار ۱۵ تا ۲۲ دی‌ ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته‌های پیش، عدم حضور پاسداران در مراسم رسمی‌ همچون هفته دفاع مقدس (از انقلاب اسلامی)، عید قربان، ۱۳ آبان (یوم‌الله انقلاب اسلامی دوم)، عید غدیر، رزمایش بجنورد و غیرو... دوباره بر همه یاران نظام ثابت کرد که کارمندان و افسران سپاه قاطعانه به رژیم پشت کرده اند.

در هفته پیش، تحریم سراسری ۹ دی‌ (روز حمایت از ولایت و ولی‌ فقیه) نشانگر فروپاشی مشروعیت سیاسی نظام شد. پس از آن، تحریم سراسری اربعین حسینی، نشانگر فروپاشی مشروعیت اسلامی نظام بود. در آن هفته وحشت آقازاده سر به آسمان زد و رژیم به مطرح کردن آلودگی هوا مملکت را تعطیل کرد تا بانک‌ها را ببندد و از فرار سرمایه‌ها که به فروپاشی اقتصادی می‌‌انجامد جلوگیری کند. در آن هفته، سران رژیم به این نتیجه رسیدند که چیزی به پایان رژیم نمانده در نتیجه تلاش لاریجانی برای تسخیر صندلی‌ مذاکره با آمریکا بیشتر شد.

در این هفته، رژیم در مقابل چند تحریم سراسری دیگر و پر معنا قرار داشت : تحریم سالروز ۱۹ دی‌ (اولین تظاهرات به نفع خمینی در سال ۱۳۵۷) و سپس تحریم روزهای رحلت حضرت محمد، امام حسن و امام رضا. ترس از بروز بحرانی دیگر رژیم را مجبور به عوض کردن برنامه و حذف ۱۹ دی‌ کرد. اطمینان از سقوط حتمی در چنین موقعیتی، منجر به حمله بیشتر لاریجانی‌ها به باند رفسنجانی شد. مقاومت و سر سختی رفسنجانی منجر به پیوستن سران سپاه (بی‌ سرباز)، حزب موتلفه و محسن رضایی به لاریجانی و ایجاد یک ائتلاف بزرگ‌ برای سرنگون کردن رفسنجانی شد. در در این دعوا، به روایت تصویرخواهید دید که حتی کار به آتش زدن برخی‌ اموال رفسنجانی رسید.

تفسیر و تصاویر این هفته، داستان شروع آخرین نبرد داخلی‌ بین سران نظام است. لطفا خوب گوش کنید و این صدا را پخش کنید تا هموطنان آماده ورود به بازی برای سر نگون کردن این نظام متفرق و زوار در رفته شوند !

16.01.2013

 
تحلیل اخبار ۹ تا ۱۶ دی‌ ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته‌های پیش، عدم حضور پاسداران در مراسم رسمی‌ همچون هفته دفاع مقدس (از انقلاب اسلامی)، عید قربان، ۱۳ آبان (یوم‌الله انقلاب اسلامی دوم)، عید غدیر، رزمایش بجنورد و غیرو... دوباره بر همه یاران نظام ثابت کرد که کارمندان و افسران سپاه قاطعانه به رژیم پشت کرده اند.

۱- در آغاز این هفته، تحریم سراسری "۹ دی‌" (که به معنی‌ صلب مشروعیت سیاسی رژیم بود) باعث وحشت بیشتر آقازاده‌ها شد : آنها به خرید دلار و طلا برای نقد کردن ثروت خود به منظور فرار از ایران ادامه دادند. رژیم حتی با تهدید این "اخلال گران ارزی" نتوانشت از این بحران جدید جلوگیری کند.

۲- در پایان هفته، رژیم می‌ترسید با تحریم اربعین که به معنی‌ زیر سوال رفتن مشروعیت اسلامی و نیز بود مواجه شود. در این صورت، وحشت داخلی بالا می‌گرفت و امکان حرکت‌های غیر مترقبه وجود داشت. برای پیشگیری از هر گونه حرکت خصمانه، رژیم صحبت این آلودگی هوا را مطرح کرد تا مردم را خانه نشین کند در حالیکه در تصاویر دولتی هیچ اثر‌ای از این آلودگی‌ نبود !

مردم ! رژیم این هفته سر شما کلاه گذشت ! به این برنامه خوب گوش کنید و آنرا در فیسبوک قرار دهید.

10.01.2013

 
تحلیل اخبار ۱ تا ۸ دی‌ ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته‌های پیش، عدم حضور پاسداران در مراسم رسمی‌ همچون هفته دفاع مقدس (از انقلاب اسلامی)، عید قربان، ۱۳ آبان (یوم‌الله انقلاب اسلامی دوم)، عید غدیر، رزمایش بجنورد و غیرو... دوباره بر همه یاران نظام ثابت کرد که کارمندان و افسران سپاه قاطعانه به رژیم پشت کرده اند.

در مقابل خطر جدی سقوط نظام (در صورت یک خیزش مردمی)، آقازاده‌ها با شدت بیشتری دست به کار خرید دلار شدند، برای نقد کردن اموال و فرار از ایران.

در اثر اطمینان از سقوط حتمی نظام، رفسنجانی، مهره اصلی‌ انگلیس در ایران از جنبش سبز خواست که شعار "مرگ بر جمهوری اسلامی" سر دهد. این عمل در اصل به منظور، خنثی کردن برنامه‌های آمریکا در ایران به منظور حفظ منافع جهانی‌ انگلیس در مقابل آمریکا اجرا شد.

این شعار از سوی اصلی‌‌ترین مهره نظام باعث تشنج داخلی‌ نشد چرا که با پیوستن به ضد انقلاب، آخرین کارمندان رژیم و آقازاده‌ها میتوانند جان و حتی مقدار‌ی از مال خود را نجات دهند و در ضمن اینده خود و فرزندانشان را نیز تضمین کنند.

ولی‌ این طرح آشتی‌ ملی‌ باعث ناخرسندی علی‌ لاریجانی شد چرا که برادرش مسول سرکوب خیزش ۸۸ است. لاریجانی با تمام نیرو سعی‌ کرد قدرت خود را بیشتر کند تا مانع این طرحی شود که در این فایده‌ای برای او وجود ندارد.

...در این هفته، باند رفسنجانی و باند لاریجانی باز در تلاش برای به کرسی نشاندن مواضع خود بودند.

در این جنگ، از آنجا که لاریجانی‌ها وزیر بهداشت را زیر سوال برده بودند تا "دولت متشکل از مهره‌های رفسنجانی" را کله پا کنند و خود بر مصدر بنشینند، این دولت آن وزیر را متهم به تقلب کرد تا این مهره سوخته را حذف کند و خطر را از خود دور کند.

در این هفته، جنگ میان این دو طیف بسیار شدید بود و این عدم امکان اتحاد، باز باعث وحشت آقازاده‌ها شد و در هجوم آنها به بازار برای خرید دلار، قیمت دلار سر به آسمان زد...

03.01.2013

 
تحلیل اخبار ۲۴ آذر تا یکم دی‌ ماه ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته‌های پیش، عدم حضور پاسداران در مراسم رسمی‌ همچون هفته دفاع مقدس (از انقلاب اسلامی)، عید قربان، ۱۳ آبان (یوم‌الله انقلاب اسلامی دوم)، عید غدیر، رزمایش بجنورد و غیرو... دوباره بر همه یاران نظام ثابت کرد که کارمندان و افسران سپاه قاطعانه به رژیم پشت کرده اند.

در مقابل خطر جدی سقوط نظام (در صورت یک خیزش مردمی)، آقازاده‌ها با شدت بیشتری دست به کار خرید دلار شدند، برای نقد کردن اموال و فرار از ایران.

سه‌ هفته، در زمان اطمینان از سقوط حتمی نظام، رفسنجانی، مهره اصلی‌ انگلیس در ایران از جنبش سبز خواست که شعار "مرگ بر جمهوری اسلامی" سر دهد. این عمل در اصل به منظور، خنثی کردن برنامه‌های آمریکا در ایران به منظور حفظ منافع جهانی‌ انگلیس در مقابل آمریکا اجرا شد.

این شعار از سوی اصلی‌‌ترین مهره نظام باعث تشنج داخلی‌ نشد چرا که با پیوستن به ضد انقلاب، آخرین کارمندان رژیم و آقازاده‌ها میتوانند جان و حتی مقدار‌ی از مال خود را نجات دهند و در ضمن اینده خود و فرزندانشان را نیز تضمین کنند.

ولی‌ این طرح آشتی‌ ملی‌ باعث ناخرسندی علی‌ لاریجانی شد چرا که برادرش مسول سرکوب خیزش ۸۸ است. لاریجانی با تمام نیرو سعی‌ کرد قدرت خود را بیشتر کند تا مانع این طرحی شود که در این فایده‌ای برای او وجود ندارد.

در هفته پیش، باند رفسنجانی و باند لاریجانی در پی‌ یارگیری برای به کرسی نشاندن مواضع خود شدند. در این هفته (۲۴ تا ۳۱ آذر)، رفسنجانی در این بازی از لاریجانی پیشی‌ گرفت، در نتیجه این برتری، لاریجانی مجبور به آزاد کردن مهدی شد.

در این برنامه، جدا از تفسیر هفته، من چند موضوع حیاتی برای ایران و اپوزیسیون را مطرح خواهم کرد : اهمیت برقراری یک نظام قوی برای پاکسازی ایران قبل از هر گونه انتخابات، دو ایراد ضّد ملی‌ اعلامیه حقوق بشر، یک بند ضّد ایرانی‌ بهایئت و ضرورت روشن سازی بهایئان نسبت به این بند...

28.12.2012

 
تحلیل اخبار ۱۷ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته‌های پیش، عدم حضور پاسداران در مراسم رسمی‌ همچون هفته دفاع مقدس (از انقلاب اسلامی)، عید قربان، ۱۳ آبان (یوم‌الله انقلاب اسلامی دوم)، عید غدیر، رزمایش بجنورد و غیرو... دوباره بر همه یاران نظام ثابت کرد که کارمندان و افسران سپاه قاطعانه به رژیم پشت کرده اند.

در مقابل خطر جدی سقوط نظام (در صورت یک خیزش مردمی)، آقازاده‌ها با شدت بیشتری دست به کار خرید دلار شدند، برای نقد کردن اموال و فرار از ایران.

در دو هفته پیش، در زمان اطمینان از سقوط حتمی نظام، رفسنجانی، مهره اصلی‌ انگلیس در ایران از جنبش سبز خواست که شعار "مرگ بر جمهوری اسلامی" سر دهد. این عمل در اصل به منظور، خنثی کردن برنامه‌های آمریکا در ایران به منظور حفظ منافع جهانی‌ انگلیس در مقابل آمریکا اجرا شد.

در هفته پیش، این شعار از سوی اصلی‌‌ترین مهره نظام باعث تشنج داخلی‌ نشد چرا که با پیوستن به ضد انقلاب، آخرین کارمندان رژیم و آقازاده‌ها میتوانند جان و حتی مقدار‌ی از مال خود را نجات دهند و در ضمن اینده خود و فرزندانشان را نیز تضمین کنند.

ولی‌ این طرح آشتی‌ ملی‌ باعث ناخرسندی علی‌ لاریجانی شد چرا که برادرش مسول سرکوب خیزش ۸۸ است. لاریجانی با تمام نیرو سعی‌ کرد قدرت خود را بیشتر کند تا مانع این طرحی شود که در این فایده‌ای برای او وجود ندارد.

در این هفته، باند رفسنجانی و هم باند لاریجانی در پی‌ یارگیری برای پیش بردن منافع خود شدند.
(تحلیل به دلیل عدم وقت کافی‌ نیمه تمام ماند و ادامه آن در برنامه آتی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.)

20.12.2012

 
تحلیل اخبار ۱۰ تا ۱۷ آذر ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته‌های پیش، عدم حضور پاسداران در مراسم رسمی‌ همچون هفته دفاع مقدس (از انقلاب اسلامی)، عید قربان، ۱۳ آبان (یوم‌الله انقلاب اسلامی دوم)، عید غدیر، رزمایش بجنورد و غیرو... دوباره بر همه یاران نظام ثابت کرد که کارمندان و افسران سپاه قاطعانه به رژیم پشت کرده اند.

در مقابل خطر جدی سقوط نظام (در صورت یک خیزش مردمی)، آقازاده‌ها با شدت بیشتری دست به کار خرید دلار شدند، برای نقد کردن اموال و فرار از ایران.

درهفته پیش، ۳ برنامه مذهبی‌-سیاسی بزرگ : تاسوعا، عاشورا و روز بسیج کاملا از سوی سپاهیان و همچنین آخرین وفاداران نظام تحریم شد.

در پایان هفته پیش، در زمان اطمینان از سقوط حتمی نظام، رفسنجانی، مهره اصلی‌ انگلیس در ایران از جنبش سبز خواست که شعار "مرگ بر جمهوری اسلامی" سر دهد. این عمل در اصل به منظور، خنثی کردن برنامه‌های آمریکا در ایران به منظور حفظ منافع جهانی‌ انگلیس در مقابل آمریکا اجرا شد.

در این هفته، این شعار ضعف رژیم از سوی اصلی‌‌ترین مهره نظام باعث تشنج داخلی‌ نشد چرا که با پیوستن به ضد انقلاب، آخرین کارمندان رژیم و آقازاده‌ها میتوانند جان و حتی مقدار‌ی از مال خود را نجات دهند و در ضمن اینده خود و فرزندانشان را نیز تضمین کنند.

ولی‌ این طرح آشتی‌ ملی‌ باعث ناخرسندی علی‌ لاریجانی شد چرا که برادرش مسول سرکوب خیزش ۸۸ است. لاریجانی با تمام نیرو سعی‌ کرد قدرت خود را بیشتر کند تا مانع این طرحی شود که در این فایده‌ای برای او وجود ندارد.

13.12.2012

 
تحلیل اخبار ۳ تا ۱۰ آذر ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته‌های پیش، عدم حضور پاسداران در مراسم رسمی‌ همچون هفته دفاع مقدس (از انقلاب اسلامی)، عید قربان، ۱۳ آبان (یوم‌الله انقلاب اسلامی دوم)، عید غدیر، رزمایش بجنورد و غیرو... دوباره بر همه یاران نظام ثابت کرد که کارمندان و افسران سپاه قاطعانه به رژیم پشت کرده اند.

در مقابل خطر جدی سقوط نظام (در صورت یک خیزش مردمی)، آقازاده‌ها با شدت بیشتری دست به کار خرید دلار شدند، برای نقد کردن اموال و فرار از ایران.

درادامه، لاریجانی‌ها آنچه در توان داشتند بکار بردند تا احمدی‌نژاد (مهره رفسنجانی) را از دور خارج کنند و خود بار مصدر مذاکره با آمریکا بنشینند.

در این هفته، ۳ برنامه مذهبی‌-سیاسی بزرگ : تاسوعا، عاشورا و روز بسیج کاملا از سوی سپاهیان و همچنین آخرین وفاداران نظام تحریم شد. در این هفته رژیم دست وحشت بود ولی‌ سقوط نکرد چون کسی‌ از این وحشت با شما سخنی نگفت.

در این برنامه شما شاهد نکات در خور تامل این شکست بزرگ برای رژیم خواهید بود. به امید توجه برای حضور در صحنه و زدن ضربه نهایی شما به این رژیم از نفس افتاده.

05.12.2012

 
تحلیل اخبار ۲۶ آبان تا ۴ آذر ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته‌های پیش، عدم حضور پاسداران در مراسم رسمی‌ همچون هفته دفاع مقدس دوباره بر همه یاران نظام ثابت کرد که سپاه قاطعانه به رژیم و به آنها پشت کرده. در مقابل خطر جدی سقوط نظام (در صورت یک خیزش مردمی)، آقازاده‌ها با شدت بیشتری دست به کار خرید دلار شدند، برای نقد کردن اموال و فرار از ایران.

درادامه، لاریجانی‌ها آنچه در توان داشتند بکار بردند تا احمدی‌نژاد (مهره رفسنجانی) را از دور خارج کنند و خود بار مصدر مذاکره با آمریکا بنشینند.

در این هفته، رژیم باید مراسم عزاداری محرم و مراسم تبلیغاتی سپاهی هفته بسیج را چنان خوب بر گذار میکرد که کسی نتواند مشروعیت جمهوری اسلامی را زیر سوال ببرد. ولی‌ رژیم هیچ موفقیتی در این دو زمینه بدست نیاورد. این هفته، هفته عیان شدن انزوای کامل نظام بود. به این دلیل، دعوای داخلی‌ بسیار بالا گرفت.

داستان دلنشین ادامه انفجار داخلی‌ نظام.

28.11.2012

 
تحلیل اخبار ۲۰ تا ۲۷ آبان ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته‌های پیش، عدم حضور پاسداران در مراسم رسمی‌ همچون هفته دفاع مقدس دوباره بر همه یاران نظام ثابت کرد که سپاه قاطعانه به رژیم و به آنها پشت کرده. در مقابل خطر جدی سقوط نظام (در صورت یک خیزش مردمی)، آقازاده‌ها با شدت بیشتری دست به کار خرید دلار شدند، برای نقد کردن اموال و فرار از ایران.

درادامه، لاریجانی‌ها آنچه در توان داشتند بکار بردند تا احمدی‌نژاد (مهره رفسنجانی) را از دور خارج کنند و خود بار مصدر مذاکره با آمریکا بنشینند.

در این هفته :
۱- بالا گرفتن جنگ قدرت میان لاریجانی‌ها و باند رفسنجانی
۲- اولین موج بزرگ فرار سرمایه‌های خودی ها
۳ - اولین اعدام‌های علنی افسران پاسدار (جدا شده از رژیم)
۴- پیمان باند فرماندهان پاسدار وفادار به رژیم با لاریجانی

و در نتیجه منزوی شدن رفسنجانی و ظهور نظم نوینی در داخل نظام

۵ - عدم توانایی این ائتلاف جدید به دلیل فرار سرمایه ها، فرار خودیها و جنگ داخلی‌ در صدر نظام

داستان مصور و روز به روز هفته انفجار قدرت در داخل نظام

21.11.2012

 
تحلیل اخبار ۱۳ تا ۲۰ آبان ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته‌های پیش، عدم حضور پاسداران در مراسم رسمی‌ همچون هفته دفاع مقدس دوباره بر همه یاران نظام ثابت کرد که سپاه قاطعانه به رژیم و به آنها پشت کرده. در مقابل خطر جدی سقوط نظام (در صورت یک خیزش مردمی)، آقازاده‌ها با شدت بیشتری دست به کار خرید دلار شدند، برای نقد کردن اموال و فرار از ایران.

در دو هفته پیش، رژیم جمهوری اسلامی قول مانور پلیسی ۱۵،۰۰۰ نفری به آخرین همکاران وحشتزده‌ اش داده بود، ولی‌ در عکس‌ها دیده شد که فقط ۶۰ نفر پلیس ضد شورش در اختیار دارد.

در هفته پیش، پس این سرخوردگی، رژیم جمهوری اسلامی با کمبود سراسری بنزین مواجه شد، بر همه همکارانش ثابت شد، که دیگر پولی در بساط ندارد. در پایان این هفته، رژیم با یک تحریم سراسری عید قربان مواجه شد.

پس از این تحریم، رژیم مطمئن بود که، در این هفته، با تحریم هفته بسیج دانش آموزان، تحریم سالروز "یوم الله ۱۳ آبان" و همچنین تحریم عید غدیر مواجه خواهد شد. برای پرت کردن توجه خودی‌ها و مردم، رژیم تغییراتی در برنامه‌های رسمی‌ خود داده و چندین نمایش جنجالی آماده کرده بود... شکست این نمایش‌ها منجر به تنش‌های بیشتری از سوی خودی‌ها و تنبیهاتی بسیار سنگین از طرف رژیم شد : تعلیق تمام صرافی‌های تهران، ممنوعیت خروج طلا...

رژیم به وحشت افتاد. آمریکا نیز به وحشت افتاد چرا برای تسخیر آسیای مرکزی به یک جمهوری اسلامی هم پیمان در ایران نیاز دارد. بلافاصله از ارژانتین خواست پرونده بمبگذاری مرکز یهودیان به وسیله رفسنجانی را ببندد تا این آخوند به نحوی رژیم را در مسیر یک انتقال قدرت به سوی مهره‌های آمریکا قرار دهد. نزدیکی‌ باند رفسنجانی به آمریکا باعث وحشت باند‌های دیگر حکومتی شد. لاریجانی‌ها آنچه در توان داشتند بکار بردند تا احمدی‌نژاد (مهره رفسنجانی) را از دور خارج کنند و خود بار مصدر مذاکره با آمریکا بنشینند. جنگ داخلی‌ بر سر صندلی‌ مذاکره بر آخرین همکاران رژیم ثابت کرد که باید قبل از فدا شدن، رژیم را رها کرده و فرار کنند : به همین دلیل در پایان آن هفته، این آخرین طرفداران رژیم هم به او پشت کرده و دو روز مهم "یوم الله ۱۳ آبان : دومین انقلاب اسلامی" و عید غدیر را تحریم کردند.

در این هفته، لاریجانی ها باید دست از حمله به رفسنجانی بر میداشتند، و رفسنجانی دست از لاس زدن با آمریکا بر میداشت : نتیجه : نرمش با مهدی فرزند رفسنجانی از سوی لاریجانی‌ها و در ضمن پز‌های اتمی‌ از سوی مهره‌های رفسنجانی.

در عکس العمل، آمریکا بازداشت سرمایه‌های رژیم در کانادا را مطرح کرد، وحشت آقازاده‌ها سر به آسمان زد : رژیم باید اپوزیسیون داخلی‌ را بیدار میکرد تا اگر اوضاع شلوغ شد بازی در دستاش بماند : نتیجه : داستان کشته شدن ستار بهشتی‌، عضو اپوزیسیون دروغین سبز ! شهیدی‌ برای سبز کردن اعتراضات.

داستان روز به روز یک هفته پر تنش و پر از دروغ بر اساس تصاویر رسمی‌ رژیم.

14.11.2012

 
تحلیل اخبار ۶ تا ۱۳ آبان ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته‌های پیش، عدم حضور پاسداران در مراسم رسمی‌ همچون هفته دفاع مقدس دوباره بر همه یاران نظام ثابت کرد که سپاه قاطعانه به رژیم و به آنها پشت کرده. در مقابل خطر جدی سقوط نظام (در صورت یک خیزش مردمی)، آقازاده‌ها با شدت بیشتری دست به کار خرید دلار شدند، برای نقد کردن اموال و فرار از ایران.

در دو هفته پیش، رژیم جمهوری اسلامی قول مانور پلیسی ۱۵،۰۰۰ نفری به آخرین همکاران وحشتزده‌ اش داده بود، ولی‌ در عکس‌ها دیده شد که فقط ۶۰ نفر پلیس ضد شورش در اختیار دارد.

در هفته پیش، پس این سرخوردگی، رژیم جمهوری اسلامی با کمبود سراسری بنزین مواجه شد، بر همه همکارانش ثابت شد، که دیگر پولی در بساط ندارد. در پایان این هفته، رژیم با یک تحریم سراسری عید قربان مواجه شد.

پس از این تحریم، رژیم مطمئن بود که، در این هفته، با تحریم هفته بسیج دانش آموزان، تحریم سالروز "یوم الله ۱۳ آبان" و همچنین تحریم عید غدیر مواجه خواهد شد. برای پرت کردن توجه خودی‌ها و مردم، رژیم تغییراتی در برنامه‌های رسمی‌ خود داده و چندین نمایش جنجالی آماده کرده بود... شکست این نمایش‌ها منجر به تنش‌های بیشتری از سوی خودی‌ها و تنبیهاتی بسیار سنگین از طرف رژیم شد : تعلیق تمام صرافی‌های تهران، ممنوعیت خروج طلا...

این تفسیر داستان یک هفته سرخوردگی برای نظام و آخرین همکارانش است.

06.11.2012

 
تحلیل اخبار ۲۹ مهر تا ۵ آبان ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته‌های پیش، عدم حضور پاسداران در مراسم رسمی‌ همچون هفته دفاع مقدس دوباره بر همه یاران نظام ثابت کرد که سپاه قاطعانه به رژیم و به آنها پشت کرده. در مقابل خطر جدی سقوط نظام (در صورت یک خیزش مردمی)، آقازاده‌ها با شدت بیشتری دست به کار خرید دلار شدند، برای نقد کردن اموال و فرار از ایران.

در هفته‌ پیش، اتحادیه اروپا لیست تحریم‌های جدید خود را علام کرد.

در این هفته، رژیم تحریم زده در گیر کمبود سراسری بنزین بود. آمریکا (بانی‌ این رژیم اسلامی) ترسید و پیشنهاد مذاکره داد.از طرفی‌ دیگر، لاریجانی به تلاش افتاد تا احمدی‌نژاد را کله‌پا کند و خود بازی در دست بگیرد تا سهمی از تضمین‌های امینتی آمریکا نصیبش شود. این تلاش، نشان نه امیدی او به آینده نظام بود، و باعث تنش‌های دیگری شد. این تفسیر در مورد این تنش‌ها می‌باشد. ادامه این برنامه (که ناتمام ماند در برنامه بعدی ارایه خواهد شد).

05.11.2012

 
تحلیل اخبار ۲۱ تا ۲۸ مهر ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته‌های پیش، عدم حضور پاسداران در مراسم رسمی‌ همچون هفته دفاع مقدس دوباره بر همه یاران نظام ثابت کرد که سپاه قاطعانه به رژیم و به آنها پشت کرده. در مقابل خطر جدی سقوط نظام (در صورت یک خیزش مردمی)، آقازاده‌ها با شدت بیشتری دست به کار خرید دلار شدند، برای نقد کردن اموال و فرار از ایران.

در این هفته، اتحادیه اروپا باید لیست تحریم‌های جدید خود را علام میکرد، وحشت آقازاده‌ها دلار را دوباره بالا برد، رژیم هفته‌ای پر مخاطره‌ای در روی داشت : تبلیغات خود را بر اساس ترساندن جماعت گذشت : صحبت از حضور ملیونی دور رهبر و عملیات رزمی ۱۵۰۰۰ بسیجی ضّد شورش در تهران !

در این برنامه، شما خواهید دید که رژیم توپی آماده بود چرا که ولی‌ هیچ تصویری که بیانگر وجود این طرفداران و این قدرت سرکوب باشد، ارایه نکرد.

24.10.2012

 
تحلیل اخبار ۱۴ تا ۲۱ مهر ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته‌های پیش، عدم حضور پاسداران در مراسم رسمی‌ همچون هفته دفاع مقدس دوباره بر همه یاران نظام ثابت کرد که سپاه قاطعانه به رژیم و به آنها پشت کرده. در مقابل خطر جدی سقوط نظام (در صورت یک خیزش مردمی)، آقازاده‌ها با شدت بیشتری دست به کار خرید دلار شدند، برای نقد کردن اموال و فرار از ایران. در ضمن، رفسنجانی (رئیس پنهان رژیم)، از طریق احمدی‌نژاد، به امریکییها پیشنهاد سازش داد. این سازش که به معنی‌ انتقال قدرت به مهره‌های اسلامی آمریکا در ازای دریافت تضمین‌ها جانی و مالی برای رفسنجانی و نزدیکانش است نیز نمایانگر بدی اوضاع بود. هجوم آقازاده به دلار بالاگرفت و باعث تخلیه ذخیره ارزی رژیم شد.

در هفته پیش، رژیم برای دفاع از خود، حساب‌های ارزی را مسدود کرد و بازار را آتش زد تا بازاریان را مجبور کند دلار نفروشند. این عمل نشانگر ضعف نظام و نه قدرت نظام بود. بازاریان که سال هاست تحت فشار سران رژیم و آقازاده‌هایشان هستند، از این ضعف نظام عملیاتی استفاده کردند، دکان هارا بستند، دست به اعتصاب زدند و به خیابان‌ها ریختند برای دعوت مردم به اعتصاب. این حرکت نظام را در یک موقعییت انفجاری قرار داد.

در ضمن در اثر اعتصاب عرضه دلار به صفر رسید. آقازاده‌ها به بانک‌ها حمله کردند (برای آزاد کردن حساب‌های مسدود شده). تخلیه حساب‌های بانکی‌ میتواند باعث سقوط نظم مالی کشور شود : در یک آن، رژیم در مقابل ۲ حرکت انفجاری قرار گرفت ولی‌ هیچ کدام از نیروهای نظامی یا انتظامی خیابانها را قرق نکردند. بسیجیان (زیر مجموعه‌ سپاه) از رژیم دفاع نکرد.

برای آرام کردن اوضاع رسانه های دروغگوی رژیم خبر از "حضور سنگین بسیجیان سنگدل در خیابان‌های تهران" دادند، ولی‌ کسی‌ این نیروها را ندید. بازاریان تهران به اعتصاب خود ادامه دادند. آمریکا ترسید که مبادا مردم بپیوندند و دنیا ببیند که مردم ما اسلام نمی‌خواهند، دست به کار تامل با این رژیم شد. در جواب، بازاریان ۳ شهر بزرگ ایران به این بازاریان اعتصابی تهران پیوستند.

در این هفته اعتصاب بازاریان ادامه یافت، موضوع این برنامه تلاش‌های تبلیغاتی رژیم برای شکستن اعتصاب می‌باشد. گوش کنید تا کمتر گول بخورید !

18.10.2012

 
تحلیل اخبار ۸ تا ۱۵ مهر ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

بایکوت نظام از سوی نیروهای انتظامی در "هفته تجلیل از نیروهای انتظامی"، وحشت خودی ها، هجوم آنها به دلار و بانک‌ها، اعتصاب در بازار...

11.10.2012

 
تحلیل اخبار ۱ تا ۸ مهر ماه ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

این هفته، احمدی‌نژاد (مهره رفسنجانی) باید به نیویورک میرفت، این موقعیتی فوق‌العاده در اختیار رفسنجانی می‌گذاشت تا بتواند بدون سرخر گفتگویی با آمریکایی‌‌ها داشته باشد برای تحویل رژیم از رای یک انقلاب رنگی‌ به مهره‌های پناه و هفتی در ازای تضمین امینتی و مالی برای خود و یارانش. برای اینکه تقبای داخلی‌ مزاحم اجرای این برمه نشوند، این آخوند بی‌ پرول از فرزند خود مهدی خواسته بود به ایران بر گردد و خود را مثل گروگان در اختیار رقبای داخلی‌ یعنی لاریجانی‌ها بگذرد.

احمدی‌نژاد رفت، ولی‌ مهدی نیامد ! لاریجانی‌ها : فائزه راا به گروگان گرفتند. انگلیسی‌ها دیدند، نظام دارد از
دستشان در میرود، تقاضای تحریم‌ها سنگین‌تری برای رژیم کردند ! رفسنجانی دست از بازی‌ بر نداشت، کار بالا گرفت.

تفسیر یک هفته جنگ داخلی‌ تمام عیار بین آخوندها با هم و با انگلیس ! لطفا تکثیر کنید !

04.10.2012

 
تحلیل اخبار ۲۷ شهریور تا اول مهر ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

عدم وجود تظاهرات گسترده در اعتراض به کلیپ محمد در هفته قطع رابطه پاسداران و بسیجیان با رژیم را بیشتر از همیشه ثابت کرد. در آن هفته، بی اعتنایی سپاه به محمد و رژیم باعث، وهشحت بیشتر خودیها شد : آن‌ها به بازار هجوم بودند تا ثروت‌های باد آورده خود را نقد دلاری کنند برای فرار از کشور. قیمت دلار از ۱۹۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان رسید.

در هفته اخیر، رژیم قیمت دلار را دوباره زیر ۲۰۰۰ تومان برد ولی‌ این بار دلار به ۳۴۰۰ تومان رسید، دلیلش عدم حضور پاسداران در دو برنامه بزرگ رزمی و رسمی‌ رژیم بود : ۲۶ شهریور، سالروز تاسیس نیرو‌های سه‌ گانه سپاه و ۳۱ شهریور، سالروز دفاع مقدس از انقلاب اسلامی.

تفسیر + عکس : در مورد و ابعاد این تحریم داخلی‌ و اثرات آن در داخل نظام.

25.09.2012

 
تحلیل اخبار ۱۸ تا ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته پیش همپیمانان آمریکا در جنبش غیر متعهد‌ها جمهوری اسلامی را تحریم کردند. هدف آمریکا فشار به آخوند‌ها برای ترک حکومت با پس دادن قدرت به مهره‌های پنجاه و هفتی اش بود. به دلیل عدم استفاده از اهرم تحریم، هیچکدام از دو دسته سر کار (باند رفسنجانی و باند لاریجانی) کوتاه نیامدند.

پس از آن، آمریکا دست شاهزاده رضا پهلوی را برای باز گذاشت. آقازاده‌ها و آخوندها را در مقابل چراغ سبز قرار داد. دلار سر به آسمان زد و رژیم حالت خیلی‌ دفاعی به خود گرفت. آمریکا دید این چراغ سبز ممکن است نظام اسلامی سر نگون کند و آرزو‌های کمربند سبزی را نابود کند : حضور شخص شاهزاده را کم کرد، و مهره بی‌ نام و نشان و سبز را پار و بال داد تا خطر سقوط اسلامیون را کم کند.

پس از آن، کانادا که مدتی‌ همچون استرالیا با انگلیس فاصله گرفته و در مسیر آمریکا حرکت می‌کند اعلام کرد که جمهوری اسلامی در لیست نهاد‌های تروریستی قرار داده : یعنی میتواند تمامی‌ سپرده‌های مالی آخوندها و آقازاده‌ها در این کشور را ضبط کند. جماعت به وحشت افتاده، شروع به خرید دلار کردند، قیمت دلار در ۲ روز از ۲۲۰۰ تومان به ۳۰۰۰ و اندی سعود کرد.

در عین حال، داستان فیلم محمد و عدم حضور پاسداران و بسیجیان در خیابان ثابت کرد، که این رژیم دیگر پایگاهی و طرفداری در ایران ندارد. در اثر وحشت آقازاده‌ها و عدم حضور پاسداران و بسیجیان در خیابانها، رژیم تمام فشار خود را بر تبلیغات دروغین وحشت آور قرار داد !

تفسیر و افشاگری بر یک هفته پر تنش و پر از شکست و سرخوردگی برای رژیم. بی‌ نظیر.

22.09.2012

 
تحلیل اخبار ۱۱ تا ۱۸ شهریور ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

یک هفته تلاش آمریکا برای فشارهای (نیم بند و بی‌سر و صدا) به کارگزاران مختلف جمهوری اسلامی برای
تشویق آنان به پس دادن قدرت انقلاب دزدیده شده از مهره‌های "پنجاه و هفتی" آن کشور.

خصوصیات این فشار‌ها و دلایل عدم موفقیت آنها

در نهایت پس از شکست‌های پی‌ در پی‌، روی آوردن آمریکا به سوی شاهزاده رضا پهلوی (برای ترساندن کارگزاران رژیم)

تفسیر یک هفته" پر تنش

10.09.2012

 
تحلیل اخبار ۴ تا ۱۱ شهریور ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

داستان جالب یک هفته جنگ بین باند رفسنجانی و لاریجانی برای پیشی‌ گرفتن از یک دیگر
در مذاکره با وابستگان به آمریکا در حاشیه "کنفرانس سران کشور‌های غیر متعهد".

و نتیجه این جنگ بی‌ حاصل !

06.09.2012

 
تحلیل اخبار ۲۸ مرداد تا ۴ شهریور ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

تحریم سراسری نماز عید فطر و تقلب‌های رژیم برای پنهان کردن این امر مهم

31.08.2012

 
تحلیل اخبار ۲۱ تا ۲۸ مرداد ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

۱-دلایل عدم حضور آخوندها در کنار مردم در آذربایجان شرقی‌ !
۲- تصاویری که نشان میدهند تنها ۲۵۰ نفر در مراسم روز قدس شرکت کردند !

24.08.2012

 
تحلیل اخبار ۱۴ تا ۲۱ مرداد ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته‌های پیش در اثر عدم حضور پاسداران، بسیجیان، ارتشیان، بازاریان و آخوند‌های معمولی‌، مردم قم و تهران توانستند گشت‌های ارشاد را مورد حمله قرار دهند و در نیشابور تظاهراتی با شعار "مرگ بر جمهوری اسلامی" برگزار کنند. این اتفاقات باعث تضعیف روحیه آخرین یاران نظام متشکل از مدیران، آقا‌زاده ها، و لباس شخصی‌‌ها شد.

همچو سالهای پیش، سران نظام در مقابل سقوط و نابودی قرار گرفتند. تنها راه فرار از این سقوط مرگبار تمکین در مقابل آمریکا "پدر کمربند سبز" و انتقال قدرت به مهره‌های اسلامی وابسته به این کشور از طریق یک انقلاب مردم فریب رنگی‌ در ازای تضمینهای امنیتی و مالی می‌باشد. در این بازی همه سران نمیتوانند امتیاز بگیرند، برنده شخص مذاکره کننده خواهد بود. این مسئله چند سالی‌ است که باعث در گرفتن جنگی شدید میان رفسنجانی و لاریجانی بر سر مدیریت مذاکرات شده است.

در هفته‌های بحران اخیر، این جنگ که نظام را تضعیف می‌کند (و عدم حضور نیرو‌های انتظامی در کنار سران) باعث دلسردی یاران پایین دستی‌ نظام شده. در هفته‌های پیش، آنها هم با نظام فاصله گرفتند. در هفته پیش، این فاصله گیری باعث شد عده زیادی مخالف داخلی‌ عرض اندام کنند. در پایان هفته، در روز ۱۳ مرداد، رژیم از تمامی‌ طرفداران خود خواست تا در مصلای خمینی جبری یک نماز جماعت پشت سر جعفری و نقدی فرماندهان سپاه و بسیج جمع شوند تا حضور یک نیرو انتظامی جدید در کنار سران یاران دلسرد شده را اطمینان بخشد و از حرکت نهایی فروپاشی جلوگیری کند. تنها ۲۰ نفر به این فراخوان جواب مساعد دادند.

در همان روز، رژیم در صدد بر آمد، عده دیگری را در کنار خود جمع کند، ولی‌ موفق نشد، و ضعفش بیشتر واضح شد. نتیجه این شکست هجوم یاران دلسرد شده به دلار و طلا بود برای تبدیل ثروت به منظور فرار قبل از سقوط نظام.

در این هفته نظام باید شب‌های قدر و سوگواری برای علی‌ را برگزار میکرد، کسی‌ در این برنامه‌ها شرکت نکرد... تلاش‌های نظام برای کتمان ضعفش بیشتر دستش را رو کرد، در پایان هفته عملا نشان داد چه قدر نیرو برایش مانده : بیبینید و تکثیر کنید تا این نظام نیمه مرده را هر چه زود تر براندازیم.

15.08.2012

 
تحلیل اخبار ۷ تا ۱۴ مرداد ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

۱- عکس‌العمل ملایم رژیم پس از شعر "مرگ بر جمهوری اسلامی" در نیشابور و پس از کتک خوردن دوباره "ارشادی ها" در تهران
۲- خالی‌ ماندن مساجد و سفره های افطاری دولتی در ماه رمضان
۳- اطمینان خودی‌ها و غیر خودی‌ها از قطع رابطه پاسداران بسیجان و بازاریان :
۴- وحشت بیشتر خودی ها، هجوم بسوی خرید آذوقه و دلار
۵- بروز اولین حرکت‌های اعتراضی از نوع اعتصاب سراسری در بازار
۶- بروز اولین حرکت‌های اعتراضی مردمی با بد حجابی و روضه خوری !
۷- اعتراف سران به بوجود آمدن حالت جنگی در کشور و فراخوان بی فایده سران پاسداران و بسیج !

08.08.2012

 
تحلیل اخبار دو هفته (از ۲۴ تیر تا ۶ مرداد ۱۳۹۱) توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

۱- ادامه هجوم خودی‌ها به مرغ (و سایر مواد خوراکی) برای ذخیره سازی
در اثر عدم امید به سران نظام برای خنثی کردن تحریم‌ها ات نجات نظام
۲- تلاش‌های تبلیغاتی رژیم برای آرام کردن خودی ها
۳- مطرح شدن تحریم‌های بیشتری از سوی آمریکا
۴- آغاز ماه رمضان، عدم اجرای نمازی پست سر رهبر یا رفسنجانی، یا آخوند دیگری،
و همچنین خالی‌ ماندن مساجد : ۲ دلیل محکم بر قطع رابطه پاسداران و بسیجیان با نظام
۵- تظاهرات با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی در نیشابور
۶-انعکاس این اتفاق در غرب و اثرات آن بر روی نظام

08.08.2012

 
تحلیل اخبار ۱۷ تا ۲۴ تیر۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

۱- رجز خوانی رژیم برای سرپوش گذاشتن روی تحریم سراسری تولد امام غائب و بروز قحطی مرغ و در اثر وحشت خودی‌ها از تحریم‌های جدید.
۲ - عدم حضور لاریجانی (مدیر فعلی نظام) در مجمع تشخیص مصلحت نظام (مرکز مدیریت نظام) و عرض اندام رفسنجانی (مدیر سابق نظام) و تلاش بی‌ فایده او برای خنثی کردن تحریم‌های جدید با استفاده از تهدید بستن تنگه هرمز
۳- سفر کوفی عنان به ایران برای آرام کردن رژیم، شکست این سفر و نتایج بد آن برای رژیم
۴ - اشک و آه سبز‌ها در مورد شورای فقهی و موافقت آمریکا با رفسنجانی :
وسیله‌ای زیرکانه برای امید دادن به خودی‌ها و خرد کردن روحیه مخالفان نظام در زمانی‌ که نظام رو به نابودی است.

08.08.2012

 
تحلیل اخبار ۱۰ تا ۱۷ تیر۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

۱- اثرات واقعی‌ تحریم‌های نفتی اروپا : سقوط شصت و پنج درصدی درامد ارزی کشور !
۲- وحشت آقا‌زده‌ها و سران پس از شروع این تحریم
۳- بازگشت به سیاست "تشدید بحران" به برای ترساندن غربیها و مجبور کردن آنها به عقب نشینی
باعث تشدید امکان تحریم‌ها شد
۴- تلاش انگلیس از طریق سایت "دیگربان" (واقعه شده در انگلیس)
برای تعدیل وجهه‌ رژیم و نجات رژیم

۵- شرکت کمتر از ۳ بر ۱۰۰ نفر (عکس زیر) در نماز نیمه شعبان (تولد امام زمان)
= بایکوت سراسری اسلام در نظام اسلامی = انزوی کامل نظام !
۶- درس شجاعت از سوی معلولین تهران !

19.07.2012

 
تحلیل اخبار ۳ تا ۱۰ تیر۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

۱- ادامه بایکوت نظام بوسیله پاسداران در هفته گذشته باعث وحشت آقازاده‌ها شده بود. آنها دوباره شروع به خرید دلار و طلا کرده بودند. برای آرام کردن آنها، رژیم باید ایجاد اطمینان میکرد. در اولین روز هفته، رژیم شروع به تبلیغات در مورد قدرت خود کرد. در این روز باید به نهوی پاسداران را در مراسمی جمع میکرد. این مراسم (اهدای جایزه به پاسداران اهل قلم) از سوی پاسداران تحریم شد. برای جلب آنها رژیم علام کرد که دوباره حقوق آنها را پرداخت خواهد کرد. این به این معنی است که نظام برای تبانی و مجبور کردن پاسداران پیوسته به مردم به اطاعت، آنهارا تحت تحریم اقتصادی قرار داده ولی‌ باحال نتوانسته است آنها را مجبور به اطاعت کند. در نتیجه می‌توان گفت که در تلاش برای جلب نظر "پاسداران پیوسته به مردم"، مدیریت فعلی نظام (لاریجانی ها) عملا و نخواسته خبر از قطع رابطه کامل پاسداران با نظام داد. بلافاصله وحشت داخلی‌ بالاگرفت و هجوم به دلار و طلا سر به آسمان زد.
۲- در این هفته در روز ۳ شنبه، رژیم باید هفته قوه قضائیه را بر گذار میکرد، این برنامه از سوی ۷۴۰۰ قاضی رژیم تحریم شد ! وحشت داخلی‌ بیشتر شد... در همان روز، برای اولین بار پس از خیزش خرداد ۸۸، جمعی از مردم قم به نظام حمله کردند...
۳- در روز ۴ شنبه، رژیم باید سالروز ۷ تیر را برگذار میکرد، حرکت مردم در قم و نداشتن نیرو برای دفاع باعث بر هم خوردن برنامه ۷ تیر شد.
۴- در این هفته، نظام از وحشت مرد ولی‌ غربیها به یاری اش شتافدند.
۵- پیامی برای مردم و یک راهکار ساده برای سرنگون کردن نظام.

12.07.2012

 
تحلیل اخبار ۲۷ خرداد تا ۲ تیر ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

۱- بایکوت جشن مبعث (ظهور اسلام) از سوی تمامی پاسداران پایه : دلیل جدیدی بر مخالفت پاسداران پایه با نظام جمهوری اسلامی، دلیل جدیدی بر ضعیف تر شدن نظام در مقابل هر حرکت مردمی.
۲- فراموشی مصلحتی جشن مبعث از سوی سران نظام برای پنهان کردن این بایکوت معنی دار.
۳- جنگ بین قضایی‌-سیاسی باند رفسنجانی‌ و باند لاریجانی بر سر صندلی‌ مذاکرات در مسکو با آمریکا در زمانی‌ که سقوط رژیم دیگر جدی شده
۴ - پشت پرده‌های مذاکرات مسکو و نتایج بسیار بد این ملاقات برای رژیم

12.07.2012

 
ایران در آئینه دو قرن

در تاریخ هر ملتی شخصیت هائی بسیار استثنائی و نادر ظهور و غروب دارند که درخشش آن ها به لحاظ سازندگی ها و یا تحصیل افتخارات برای ملت و کشور است، و یا بخاطر بی لیاقتی، کشتار و ظلم و ستم است که بر جامعه خود وارد می کنند مانند خمینی گجستک.
هر روز که صفحه تاریخ ورق می خورد ایرانیان بیشتر با رضا شاه آشنا شده و بیش از پیش جای خالی بزرگمردی که کشور را از هرج و مرج آسوده کرد و ایران را از ژرفنای تاریکی و زوال به روشنائی و سرافرازی هدایت کرد به خوبی حس می گردد.

12.07.2012

 
تحلیل اخبار ۲۰ تا ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

۱- ضرورت احیای جنبش سبز برای حفظ رژیم
۲- روش‌های رژیم برای به میان کشاندن مردم بدون آنکه دوباره بعضی‌ از دستش خارج شود
۳- شکست این تلاش‌ها (عدم حضور مردم در روز ۲۳ خرداد)
۴- قطعی شدن سناریو تغییر نظام !
ا- وحشت خودیها : سقوط دوباره بورس و بلارفتن دلار
ب- وحشت سران و شروع جنگ داخلی بسیار جالب میان باند لاریجانی و باند رفسنجانی بر سر "صندلی‌ معاملات"
با آمریکا (برای گرفتن تضمین‌های امینتی در ازای کناره‌گیری به نفع مهره‌های "پنجاه-هفتی" آمریکا)
۵ - جنگ دخلی در داخل بند‌ها و عوض شدن زد و بند‌ها
۶ - صلب اعتماد داخلی‌‌ها و بایکوت سه‌ مراسم بزرگ از سوی خودی ها
۷ - سقوط رژیم شروع شده : ۱ راهکار ساده برای سرنگون کردن رژیم

26.06.2012

 
تحلیل اخبار ۳۰ اردیبهشت تا ۶ خرداد ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

۱- دلیل سفر آمانو به ایران و شکست گفتگو در بغداد
(یعنی‌ تایید ادامه تحریمها و فشار بر مردم)

۲- عدم حضور پاسداران در روز تجدید میثاق با نظام جمهوری اسلامی
(یعنی‌ تایید انزوای سران رژیم و ادامه فرار خودی ها)

۳-تصاویری چشمگیر از شروع فروپاشی در سطح بالای نظام

06.06.2012

 
تحلیل اخبار ۲۶ فروردین تا ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

۱- شکست برنامه نرمش ظاهری در استانبول برای جلوگیری از ادامه تحریمها
الف- ضرورت فوری کمکردن خرج : اعلام عقب افتادن بخش دوم یارانه ها
ب- ضرورت فوری پیدا کردن دخل : اعلام عدم ‌واگذاری سکه‌های آتی به خریداران (و در نتیجه تنش در طیف آقاازاده ها)
۲- ترکیدن کانال آب و سیل در مترو تهران :
سکوت رژیم به دلیل نقش خانواده رفسنجانی در حوزه "سازندگی"
۳ - اطمینان از تحریم "روز ارتش" از سوی نظامیان و پاسداران :
الف- امکان تنش بیشتر در بین آقازاده ها و هجوم دوباره آنها به بازار دلار
ب- ایجاد دو بحران پر سر و صدا برای پرت کردن حواس مردم از این لحظه ضعف
۴- تحریم روز ارتش از سوی نظامیان :
الف- استفاده از ویدئو‌های گذشته و از سیاهی لشکر خارجی‌ (به روایت تصویر)
ب- پس لرز تحریم "روز ارتش" : تحریم آخرین نماز جمعه از سوی خودی ها

28.04.2012

 
تحلیل اخبار ۵ تا ۱۳ فروردین ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی :
هفته ۲ رفراندوم معکوس

۱- تحریم صد در صدی روز جمهوری اسلامی و دومین نماز جمعه سال نو از سوی خودی‌ها

۲- نگرانی‌ آمریکا (بانی‌ انقلاب اسلامی در ایران) و تکرار علاقه آمریکا به گفتگو برای سازش و جلوگیری از سقوط نظام اسلامی مورد نیاز امریکا در این منطقه

۳- عدم قبول از سوی جمهوری اسلامی

۴- حمله دزدان دریایی به کشتی ایرانی‌ حامل شکر در نزدیکی‌ سواحل کومور

۵- طنش داخلی‌ پس از این واقعه، دلیل این طنش و عکس العمل نظام

۶- نافرمانی مدنی نیروهای انتظامی از دستور مقابله با سیزده بدر و شرکت آنان در این مراسم ایرانی‌ ضد رژیم

۷- نتیجه گیری و پیشنهاد نشست ملی‌

04.04.2012

 
تحلیل اخبار هفته ۱۷ تا ۲۴ دی‌ ماه ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی :
بحران دلار، بحران داخلی‌ با خودی‌ها و انفجار در تهران

در دو هفته پیش، در زمانی‌ که شاهزاده رضا پهلوی با طرح محاکمه رهبر جمهوری اسلامی از جامعه بین‌المللی خواستند که به مردم در سرنگونی رژیم اسلامی کمک کنند، پاسداران (همچون مردم) روز حمایت از رهبر را تحریم کردند و به این وسیله عملا حمایت خود را از تغییر نظام نشان دادند. این عمل باعث وحشت آقازاده‌ها و هجوم آنها به خرید دلار برای فرار از ایران قبل از سقوط نظام شد. از آنجا که مقدار دلار در بازار پایین است، قیمت دلار بالا رفت.

در این هفته مورد نظر ما، از شنبه ۱۷ دی‌، دلار باز هم بالا رفت چونکه انتظار میرفت که پاسداران سالروز ۱۹ دی‌ (اولین حرکت انقلابی) را بایکوت کنند. رژیم شروع به تلاش برای جلوگیری از بالارفتن دلار کرد تا بحران داخلی‌ با خودی‌ها را پنهان کند، پس از شکست این تلاش‌ها در پی ایجاد بحرانی بین‌المللی با آمریکا بود تا سر و صدای این بحران بین‌المللی، بحران داخلی‌ با خودی‌ها را پنهان کند.

به این منظور با تبلیغ زیاد غنی سازی ۲۰ درصدی را مطرح کرد. آمریکا که به دنبال سرنگونی نظام نیست، جوابی‌ نداد، رژیم آنچه در توان داشت برای ایجاد بحران به کار گرفت. ترور یکی‌ از کارمندان مرکز غنی‌سازی اورانیوم یکی‌ از این ترفند‌ها بود.

این برنامه در مورد این تلاش‌ها (از جمله صحنه سازی ترور با بمب)، این تلاش‌ها و نتیجه این شکست‌ها روی روحیه خودی‌ها و روی خود رژیم میباشد.

16.01.2012

 
تحلیل اخبار هفته ۱۰ تا ۱۷ دی‌ ماه ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی :
بحران دلار و تهدید به بستن تنگه هرمز

در هفته پیش، در زمانی‌ که شاهزاده رضا پهلوی با طرح محاکمه رهبر جمهوری اسلامی از جامعه بین‌المللی خواستند که به مردم در سرنگونی رژیم اسلامی کمک کنند، پاسداران (همچون مردم) روز حمایت از رهبر را تحریم کردند و به این وسیله عملا حمایت خود راا از تغییر نظام نشان دادند. این عمل باعث وحشت آقازاده‌ها و هجوم آنها به خرید دلار برای فرار از ایران قبل از سقوط نظام شد. از آنجا که مقدار دلار در بازار پایین است، قیمت دلار بالا رفت.

در اثر عدم توانایی مالی‌ برای ریختن دلار به بازار، رژیم صحبت از بستن تنگه هرمز کرد، تا یک بحران بین‌المللی و ترس از حمله به ایران حواس مردم را از بحران داخلی پرت کند و کسی‌ متوجه سقوط داخلی‌ نشود و حرکتی موثر پا نگیرد.

البته رژیم نمی‌تواند تنگه هرمز را ببندد چون فقط با کمبود سوخت اصلا توانایی جنگی ندارد. ولی‌ غربی‌ها به عمد این دروغ مسخره را جدی گرفتند چون آنها هم مایل به سقوط این نظام نیستند : اروپا قرارداد‌های نفتی‌ دراز مدتی‌ با این رژیم دارد و آمریکا فقط به دنبال انتقال قدرت به مهره‌های اسلامی خود برای از سر گیری برنامه کمر بند "سبز" (!) می‌باشد.

غربیها برای شرکت در این خیمه شب بازی صحبت از تحریم خرید نفت از ایران کردند، که حرفی‌ توخالیست چراکه آنها قرارداد‌هایی‌ برای استخراج مستقیم نفت دارند، نفت را از پیش خریده اند !

در این برنامه، در مورد قیمت اصلی‌ دلار در این هفته، تلاش‌های رژیم و غربی‌ها برای پنهان کردن بحران داخلی‌ می‌باشد.

09.01.2012

 
شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته ۵ تا ۱۲ آذر ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

وقتی جمهوری اسلامی خود را در خطر می‌بیند، به دنبال بحران آفرینی میرود : هدفش از این کار است که موقعیتی بیابد تا با مطرح کردن توانایی بستن تنگه هرمز، طرف مقابل یعنی‌ آمریکا را مجبور به عقب نشینی کند. ولی‌ مشکل کار است که آمریکا وارد این بازی نمی‌شود. در این هفته، برای مجبور کردن آمریکا به ورود به این بازی، دست به حمله به سفارت انگلستان زد. تصاویر این حمله با داستان این حمله همخوانی ندارد. با تکیه بر عکسها و فیلمهای تهیه شده به وسیله خود رژیم، من در این برنامه ثابت خواهم کرد که این کار فقط با همکاری نزدیک دولت انگلستان ممکن بوده.

۱- دلیل دست زدن به این صحنه سازی
۲- نحوه آماده کردن زمینه و افکار ایرانیان برای اجرای این برنامه
۳- دلایل ساختگی بودن داستان حمله دانشجویان بسیجی‌ به سفارت انگلستان
۴- دلایل انگلستان
در پایان اشاره خواهد شد به انفجار در اصفهان.

05.12.2011

 
تحلیل اخبار هفته ۲۸ آبان تا ۵ آذر ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

باقیمانده از هفته گذشته :
۱- چرا سرهنگ پاسدار احمد رضایی پسر محسن رضایی به قتل رسید و که از این قتل فایده می‌برد ؟
۲- اتش زدن مسجد جامع بابل : جواب پاسداران قطع رابطه کرده با نظام به قتل پاسدار حسن مقدم‌تهرانی‌

در هفته‌ای که گذشت

۳- معرکه توقیف جوان‌فکر : وسیله‌ای برای پرت کردن حواس مردم از ۲ مشکل بنیادین
درگیری سنگین نظام با پاسداران قطع رابطه کرده با نظام
و در ضمن، عدم شرکت کارمندان، پاسداران و بسیجیها در هفته بسیج

۴- دلیل عدم صحت طرح تحریم نفتی‌ جمهوری اسلامی
۵- سقوط بشار اسد نه تنها به نفع اپوزیسیون که نیست، هیچ، بلکه به ضرر اپوزیسیون هم هست

۶- نتیجه گیری هفته

26.11.2011

 
شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته ۲۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

۱- دلایل غیر قابل باور بودن فرضیه انفجار در انبار مهمات در ملارد
۲- پاسدار حسن مقدم- تهرانی‌ رئیس برنامه موشکی رژیم نبود :
۳- دلیل اصلی‌ کشته شدن او و چندی دیگر در آغاز هفته بسیج

19.11.2011

 
شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته ۱۴ تا ۲۱ آبان ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

۱- معرفی سایت ایران-رزیست
۲- اشاره به تحلیل کلی‌ خود در مورد فاصله گیری پاسداران با رژیم
۳ - تحلیل هفته از روز جمعه ۱۳ آبان :

- عدم حضور کارمندان رژیم در تظاهرات ۱۳ آبان و بحران بر‌آماده از آن

- عدم حضور کارمندان رژیم و مردم در دعای عرفه و مراسم عید قربان

- نتایج این بایکوت سراسری : بالارفتن دوباره دلار و طلا در بازار آزاد و بازار آتی

- و در نهایت :
ارائه مدارکی در مورد عدم حضور پاسداران جوان در مراسم پایانی تحصیلاتی خود در مقابل رهبر

12.11.2011

 
یکشبه ۱۵ آبان ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته ۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی

۱- عدم موفقیت جمهوری اسلامی در مهار کردن بحران دلار و طلا

۲- عدم موفقیت جمهوری اسلامی در برگزار کردن ۱۳ آبان، سالروز حمله دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا

۳- عدم موفقیت آمریکا در بهر برداری از این موقعیت رژیم به منظور رسیدن به سازشی که منجر به تفویض قدرت به عناصر این کشور شود

۴- مطرح کردن "گزینه نظامی" (از سوی آمریکا) ولی‌ بوسیله اسرائیل برای ارعاب رژیم، اما بدون رفتن به سوی یک کشمکش دوجانبه که مزاحم برنامه سازش مورد علاقه آمریکا شود

۵- تلاش و عدم موفقیت انگلستان در کمک به رژیم برای خروج از بحران و در ضمن تلاش و عدم موفقیت انگلستان برای خنثی کردن تلاش‌های آمریکا

۶- تشدید بحران و نتایج خطرناک آن برای رژیم

لطفا این برنامه به طور وسیعی در فیسبوک بین هموطنان پخش نمائید.

11.11.2011

 
یکشنبه ۸ آبان ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته ۳۰ مهر تا ۷ آبان ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی

در هفته‌های گذشته، در اثر تحریم مکرر برنامه‌های رسمی‌ از سوی پاسداران جوان، همکاران اقتصادی نظام به وحشت افتاده و در تکاپوی خرید دلار و طلا برای بستن بر سفر بودند. این تلاش باعث آب رفتن ذخیره ارزی نظام شده بود. در پایان هفته پیش، اتحادیه اروپا خبر داد که تحریمهای جدیدی را بر ضد جمهوری اسلامی تصویب کرده، این خبر آتش بحران را شعله ور تر کرد ولی‌ خبری در این مورد در مطبوعات نظام دیده نمی‌شد. در واقع، رژیم خبر‌های اقتصادی بحرانی را سانسور کرده بود و با اصرار عجیبی‌ سعی‌ در پخش اخباری اقتصادی در مورد عادی بودن اوضاع داشت. برنامه این هفته در مورد این تلاش‌ها برای پنهان کردن یک وضعیت کاملا اضطراری می‌‌باشد.

لطفا این برنامه به طور وسیعی در فیسبوک بین هموطنان پخش نمائید.

03.11.2011

 
یکشنبه ۱ آبان ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته ۲۳ تا ۳۰ مهر ماه توسط کاوه محسنی

۱- ادامه هجوم آقازاده‌ها به بازار ارز و طلا در اثر سلب اعتماد در مورد ماندگاری رژیم
۲- شکست تبلیغات رژیم مبنی بر وجود پایگاه‌های مردمی در شهرستان‌ها
۳ - شکست سفر بی‌ سر و صدای لاریجانی به سوییس برای مذاکره با آمریکا
۴- بروز بحرانی بزرگتر در بازار ارز و طلا
برنامه حاضر تفسیریست در مورد هفته ای‌ مملو از شکست‌های پی‌ در پی‌ و گیج کننده برای جمهوری اسلامی

28.10.2011

 
یکشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته ۱۶ تا ۲۳ مهر ماه توسط کاوه محسنی

در هفته گذشته (۹ تا ۱۶ مهر ماه)، در اثر تحریم "هفته قدردانی از نیروهای انتظامی" از سوی پاسداران، توانایی‌ رژیم به ماندن از سوی خودی‌ها زیر سوال رفت : آقازاده‌های وحشتزده به دنبال خرید دلار و طلا بودند. برای آرام کردن اوضاع و این گروه متزلزل، رژیم اول پخش دلار را کاهش داد تا بازار آرز را به خوابند و تشنج داخلی‌ را عملا نامرئی کند، سپس، با استفاده از سناریوی "اختلاس" چندی از "ثروتمندان خودی" را بازداشت کرد تا هشداری برای بقیه باشد و در نهایت هر روز خبر از چند اعدام میداد تا به این گروه وحشتزده بقبولاند که توانایی‌ ماندن و حفظ منافع انهارا دارد. ولی‌ تنها وسیله اطمینان دادن به این گروه متزلزل، پیاده کردن نیرو در خیابان هست، آنچه رژیم از آن عاجز است. در نتیجه، آن ۳ برنامه آثری بر وحشت آقازاده‌ها نداشت، تنها، در اثر عدم امکان خرید دللر، آنها شروع به خرید طلا کردند. در جواب رژیم اعدامها را در اصفهان که رکورد دار خرید طلا شده بود متمرکز کرد. پس از این تصمیم، خودی‌های هنوز وفادار هم از همکاری با رژیم در آخرین برنامه تبلیغاتی‌اش سر باز زدند. رژیم خود راا تنها تر از همیشه دید.

در این هفته (۱۶ تا ۲۳ مهر ماه)، رژیم میبایست رابطه خود را با این گروه ترمیم میکرد و در عین حال از بروز بحران علنی دیگری داخلی‌ میکرد. سختی کار در این بود که "هفته (مشکل‌آفرین) قدر دانی‌ از نیروهای انتزاعمی‌" تمام نشده بود و در ضمن میبایست سالروز تولد "امام رضا" را برگزار میکرد. در اثر تحریم اخیر ماه رمضان، در انتظار شکست دیگری بود.

به این دلیل در این هفته (۱۶ تا ۲۳ مهر ماه)، از یک سوی پخش طلا را هم کم کرد تا بازار طلا را هم به خواباند و آخرین شاخص تشنج داخلی‌ را هم نامرئی کند و در ضمن، رژیم تصمیم به تعامل گرفت : اعدامها را کم کرد، نیمی از بازدشتی‌های سناریوی "اختلاس" را آزاد کرد، سر و صدای سناریوی "اختلاس" را خواباند، تکیه بیشتری بر قدرت پلیسی خود گذاشت، ولی‌ این تصمیمات سازش‌کارانه که خود دلیل ضعف رژیم بود اثری روی بحران داخلی‌ نداشت... رژیم مجبور به تغییر برنامه‌های خود شد و چند اشتباه بزرگ مرتکب شد...

23.10.2011

 
یکشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته‌ای که گذشت (توسط کاوه محسنی)

پس از بایکوت هفته دفاع مقدس، این بار (در ۱۳ مهر ماه) رژیم در مقابل خطر بایکوت "هفته قدردانی‌ از نیروهای انتظامی" بود. از آنجا پس از هر بایکوت، آقازاده‌ها به وحشت افتاده و سپس دست به خرید دلار زده‌اند تا خود را برای فرار آماده کنند، رژیم میبایست با تبلیغات زیاد، بایکوت را محو میکرد، به نحوی از بحران جدیدی در زمینه ارزی از پیش جلوگیری میکرد و بیشتر از هر چیز به خودی‌ها اطمینان میداد که ماندنی است تا از وحشت آنان و یک بحران داخلی‌ مضاعف معاف شود.

برای جلوگیری از یک بحران ارزی جدید، با استفاده از سناریوی "اختلاس"، رژیم دست به بازداشت ۲۰ تن از خودی‌های رو به فرار زد، سپس با قطع پخش کردن دلار، این بازار را خوابا‌ند...

برای اطمینان دادن به خودی‌ها (هنوز وفادار)، رژیم تکیّه بر رابطه خود با حماس و قدرت سرکوب و اعدام خود نهاد...

این برنامه‌ها در عمل باعث سلب اعتماد خودی‌ها (هنوز وفادار) شد. در تحلیل این هفته در مورد دلیل این شکست، تصمیمات دوم رژیم و نتایج این تصمیمات می‌باشد.

15.10.2011

 
یکشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته‌ای که گذشت (توسط کاوه محسنی)

در هفته گذشته، بایکوت رژه دفاع مقدس (از انقلاب اسلامی) از سوی پاسداران باعث سلب اعتماد وابستگان به رژیم شد. این دسته باز هم خرید دلار و طلا را از سر گرفتند. در جواب، رژیم می‌‌باتیست هم آنها را کمی‌ میترساند و هم با نمایش قدرت به آنها امید میداد.

برای ترساندن خودی‌های خودباخته، رژیم داستان اختلاس را مطرح کرد. برای امید دادن به خودی‌های وحشتزده، رژیم رو به تبلیغات نظامی و پلیسی‌ آورد.

عکس‌های رسمی‌ رژیم خبر از شکست پی‌ در پی‌ این تبلیغات میدهند. نتیجه این شکست‌ها باعث تحولات جدید داستان اختلاس است و همچنین روی آوردن رژیم به اعدام‌های دستجمعی.

08.10.2011

 
یکشنبه ۳ مهر ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته‌ای که گذشت (توسط کاوه محسنی)

تبلیغات ترس آور رژیم برای جلوگیری از تحریم روز دفاع مقدس از سوی سپاه و ارتش :
ورود جمهوری اسلامی به فاز "رژیم مترسکی"

لطفا این برنامه را به طور وسیعی پخش نمائید.
هموطن ! فیسبوک یادت نره !

29.09.2011

 


0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300

Flux RSS de cette rubrique