پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۲۱ تا ۲۸ مرداد ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۲۱ تا ۲۸ مرداد ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
24.08.2012

۱-دلایل عدم حضور آخوندها در کنار مردم در آذربایجان شرقی‌ !
۲- تصاویری که نشان میدهند تنها ۲۵۰ نفر در مراسم روز قدس شرکت کردند !© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۲۱ تا ۲۸ مرداد ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

عکس‌های خبری ۲۱ تا ۲۷ مرداد ۱۳۹۱
IRAN : LA SEMAINE EN IMAGES N°235


PNG - 125.6 kb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG