پذيرش > Articles en Persan > شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته ۲۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در تلویزیون (...)شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته ۲۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
19.11.2011

۱- دلایل غیر قابل باور بودن فرضیه انفجار در انبار مهمات در ملارد
۲- پاسدار حسن مقدم- تهرانی‌ رئیس برنامه موشکی رژیم نبود :
۳- دلیل اصلی‌ کشته شدن او و چندی دیگر در آغاز هفته بسیج© WWW.IRAN-RESIST.ORG
شنیدن برنامه


تحلیل اخبار هفته ۲۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی (live)


دانلود برنامه

MP3 - 16 Mb


تحلیل اخبار ۲۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی(mp3)


عکس‌های خبری هفته ۲۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۰ : هفته (عدم) بسیج
IRAN : LA SEMAINE EN IMAGES N°196


© WWW.IRAN-RESIST.ORG


پاسدار حسن مقدم- تهرانی‌


© WWW.IRAN-RESIST.ORG