پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۱۸ تا ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۱۸ تا ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
22.09.2012

در هفته پیش همپیمانان آمریکا در جنبش غیر متعهد‌ها جمهوری اسلامی را تحریم کردند. هدف آمریکا فشار به آخوند‌ها برای ترک حکومت با پس دادن قدرت به مهره‌های پنجاه و هفتی اش بود. به دلیل عدم استفاده از اهرم تحریم، هیچکدام از دو دسته سر کار (باند رفسنجانی و باند لاریجانی) کوتاه نیامدند.

پس از آن، آمریکا دست شاهزاده رضا پهلوی را برای باز گذاشت. آقازاده‌ها و آخوندها را در مقابل چراغ سبز قرار داد. دلار سر به آسمان زد و رژیم حالت خیلی‌ دفاعی به خود گرفت. آمریکا دید این چراغ سبز ممکن است نظام اسلامی سر نگون کند و آرزو‌های کمربند سبزی را نابود کند : حضور شخص شاهزاده را کم کرد، و مهره بی‌ نام و نشان و سبز را پار و بال داد تا خطر سقوط اسلامیون را کم کند.

پس از آن، کانادا که مدتی‌ همچون استرالیا با انگلیس فاصله گرفته و در مسیر آمریکا حرکت می‌کند اعلام کرد که جمهوری اسلامی در لیست نهاد‌های تروریستی قرار داده : یعنی میتواند تمامی‌ سپرده‌های مالی آخوندها و آقازاده‌ها در این کشور را ضبط کند. جماعت به وحشت افتاده، شروع به خرید دلار کردند، قیمت دلار در ۲ روز از ۲۲۰۰ تومان به ۳۰۰۰ و اندی سعود کرد.

در عین حال، داستان فیلم محمد و عدم حضور پاسداران و بسیجیان در خیابان ثابت کرد، که این رژیم دیگر پایگاهی و طرفداری در ایران ندارد. در اثر وحشت آقازاده‌ها و عدم حضور پاسداران و بسیجیان در خیابانها، رژیم تمام فشار خود را بر تبلیغات دروغین وحشت آور قرار داد !

تفسیر و افشاگری بر یک هفته پر تنش و پر از شکست و سرخوردگی برای رژیم. بی‌ نظیر.© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۱۸ تا ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

عکس‌های خبری ۱۸ تا ۲۵ شهریور : یک هفته پر از شکست و سرخوردگی برای رژیم
IRAN : LA SEMAINE EN IMAGES N°239©WWW.IRAN-RESIST.ORG