پذيرش > Articles en Persan > شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته ۵ تا ۱۲ آذر ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران (...)شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته ۵ تا ۱۲ آذر ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
05.12.2011

وقتی جمهوری اسلامی خود را در خطر می‌بیند، به دنبال بحران آفرینی میرود : هدفش از این کار است که موقعیتی بیابد تا با مطرح کردن توانایی بستن تنگه هرمز، طرف مقابل یعنی‌ آمریکا را مجبور به عقب نشینی کند. ولی‌ مشکل کار است که آمریکا وارد این بازی نمی‌شود. در این هفته، برای مجبور کردن آمریکا به ورود به این بازی، دست به حمله به سفارت انگلستان زد. تصاویر این حمله با داستان این حمله همخوانی ندارد. با تکیه بر عکسها و فیلمهای تهیه شده به وسیله خود رژیم، من در این برنامه ثابت خواهم کرد که این کار فقط با همکاری نزدیک دولت انگلستان ممکن بوده.

۱- دلیل دست زدن به این صحنه سازی
۲- نحوه آماده کردن زمینه و افکار ایرانیان برای اجرای این برنامه
۳- دلایل ساختگی بودن داستان حمله دانشجویان بسیجی‌ به سفارت انگلستان
۴- دلایل انگلستان
در پایان اشاره خواهد شد به انفجار در اصفهان.© WWW.IRAN-RESIST.ORG
شنیدن برنامه


تحلیل اخبار هفته ۵ تا ۱۲ آذر ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی (live)


دانلود برنامه

MP3 - 16.3 Mb


تحلیل اخبار هفته ۵ تا ۱۲ آذر ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی(mp3)


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

عکسهای خبری هفته ۵ تا ۱۲ آذر ۱۳۹۰ : هفته همکاری نزدیک دولت انگلستان
IRAN : LA SEMAINE EN IMAGES N°198© WWW.IRAN-RESIST.ORG