پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۴ تا ۱۱ شهریور ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۴ تا ۱۱ شهریور ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
06.09.2012

داستان جالب یک هفته جنگ بین باند رفسنجانی و لاریجانی برای پیشی‌ گرفتن از یک دیگر
در مذاکره با وابستگان به آمریکا در حاشیه "کنفرانس سران کشور‌های غیر متعهد".

و نتیجه این جنگ بی‌ حاصل !© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۴ تا ۱۱ شهریور ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

عکس‌های خبری ۴ تا ۱۱ شهریور ۱۳۹۱
IRAN : LA SEMAINE EN IMAGES N°237©WWW.IRAN-RESIST.ORG