پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۱۳ تا ۲۰ آبان ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۱۳ تا ۲۰ آبان ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
14.11.2012

در هفته‌های پیش، عدم حضور پاسداران در مراسم رسمی‌ همچون هفته دفاع مقدس دوباره بر همه یاران نظام ثابت کرد که سپاه قاطعانه به رژیم و به آنها پشت کرده. در مقابل خطر جدی سقوط نظام (در صورت یک خیزش مردمی)، آقازاده‌ها با شدت بیشتری دست به کار خرید دلار شدند، برای نقد کردن اموال و فرار از ایران.

در دو هفته پیش، رژیم جمهوری اسلامی قول مانور پلیسی ۱۵،۰۰۰ نفری به آخرین همکاران وحشتزده‌ اش داده بود، ولی‌ در عکس‌ها دیده شد که فقط ۶۰ نفر پلیس ضد شورش در اختیار دارد.

در هفته پیش، پس این سرخوردگی، رژیم جمهوری اسلامی با کمبود سراسری بنزین مواجه شد، بر همه همکارانش ثابت شد، که دیگر پولی در بساط ندارد. در پایان این هفته، رژیم با یک تحریم سراسری عید قربان مواجه شد.

پس از این تحریم، رژیم مطمئن بود که، در این هفته، با تحریم هفته بسیج دانش آموزان، تحریم سالروز "یوم الله ۱۳ آبان" و همچنین تحریم عید غدیر مواجه خواهد شد. برای پرت کردن توجه خودی‌ها و مردم، رژیم تغییراتی در برنامه‌های رسمی‌ خود داده و چندین نمایش جنجالی آماده کرده بود... شکست این نمایش‌ها منجر به تنش‌های بیشتری از سوی خودی‌ها و تنبیهاتی بسیار سنگین از طرف رژیم شد : تعلیق تمام صرافی‌های تهران، ممنوعیت خروج طلا...

رژیم به وحشت افتاد. آمریکا نیز به وحشت افتاد چرا برای تسخیر آسیای مرکزی به یک جمهوری اسلامی هم پیمان در ایران نیاز دارد. بلافاصله از ارژانتین خواست پرونده بمبگذاری مرکز یهودیان به وسیله رفسنجانی را ببندد تا این آخوند به نحوی رژیم را در مسیر یک انتقال قدرت به سوی مهره‌های آمریکا قرار دهد. نزدیکی‌ باند رفسنجانی به آمریکا باعث وحشت باند‌های دیگر حکومتی شد. لاریجانی‌ها آنچه در توان داشتند بکار بردند تا احمدی‌نژاد (مهره رفسنجانی) را از دور خارج کنند و خود بار مصدر مذاکره با آمریکا بنشینند. جنگ داخلی‌ بر سر صندلی‌ مذاکره بر آخرین همکاران رژیم ثابت کرد که باید قبل از فدا شدن، رژیم را رها کرده و فرار کنند : به همین دلیل در پایان آن هفته، این آخرین طرفداران رژیم هم به او پشت کرده و دو روز مهم "یوم الله ۱۳ آبان : دومین انقلاب اسلامی" و عید غدیر را تحریم کردند.

در این هفته، لاریجانی ها باید دست از حمله به رفسنجانی بر میداشتند، و رفسنجانی دست از لاس زدن با آمریکا بر میداشت : نتیجه : نرمش با مهدی فرزند رفسنجانی از سوی لاریجانی‌ها و در ضمن پز‌های اتمی‌ از سوی مهره‌های رفسنجانی.

در عکس العمل، آمریکا بازداشت سرمایه‌های رژیم در کانادا را مطرح کرد، وحشت آقازاده‌ها سر به آسمان زد : رژیم باید اپوزیسیون داخلی‌ را بیدار میکرد تا اگر اوضاع شلوغ شد بازی در دستاش بماند : نتیجه : داستان کشته شدن ستار بهشتی‌، عضو اپوزیسیون دروغین سبز ! شهیدی‌ برای سبز کردن اعتراضات.

داستان روز به روز یک هفته پر تنش و پر از دروغ بر اساس تصاویر رسمی‌ رژیم.© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار هفته ۱۳ تا ۲۰ آبان ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

عکس‌های خبری هفته ۱۳ تا ۲۰ آبان ۱۳۹۱
IRAN : LA SEMAINE EN IMAGES N°247

JPEG - 70.9 kb

©WWW.IRAN-RESIST.ORG