پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۳۰ اردیبهشت تا ۶ خرداد ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران (...)تحلیل اخبار ۳۰ اردیبهشت تا ۶ خرداد ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
06.06.2012

۱- دلیل سفر آمانو به ایران و شکست گفتگو در بغداد
(یعنی‌ تایید ادامه تحریمها و فشار بر مردم)

۲- عدم حضور پاسداران در روز تجدید میثاق با نظام جمهوری اسلامی
(یعنی‌ تایید انزوای سران رژیم و ادامه فرار خودی ها)

۳-تصاویری چشمگیر از شروع فروپاشی در سطح بالای نظام© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۳۰ اردیبهشت تا ۶ خرداد ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

عکس‌های خبری ۳۰ اردیبهشت تا ۶ خرداد ۱۳۹۱
IRAN : LA SEMAINE EN IMAGES N°223


JPEG - 91.4 kb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG