پذيرش > Articles en Persan > یکشنبه ۸ آبان ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته ۳۰ مهر تا ۷ آبان ۱۳۹۰ توسط کاوه (...)یکشنبه ۸ آبان ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته ۳۰ مهر تا ۷ آبان ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی
03.11.2011

در هفته‌های گذشته، در اثر تحریم مکرر برنامه‌های رسمی‌ از سوی پاسداران جوان، همکاران اقتصادی نظام به وحشت افتاده و در تکاپوی خرید دلار و طلا برای بستن بر سفر بودند. این تلاش باعث آب رفتن ذخیره ارزی نظام شده بود. در پایان هفته پیش، اتحادیه اروپا خبر داد که تحریمهای جدیدی را بر ضد جمهوری اسلامی تصویب کرده، این خبر آتش بحران را شعله ور تر کرد ولی‌ خبری در این مورد در مطبوعات نظام دیده نمی‌شد. در واقع، رژیم خبر‌های اقتصادی بحرانی را سانسور کرده بود و با اصرار عجیبی‌ سعی‌ در پخش اخباری اقتصادی در مورد عادی بودن اوضاع داشت. برنامه این هفته در مورد این تلاش‌ها برای پنهان کردن یک وضعیت کاملا اضطراری می‌‌باشد.

لطفا این برنامه به طور وسیعی در فیسبوک بین هموطنان پخش نمائید.شنیدن برنامه


تحلیل هفته ۳۰ مهر تا ۷ آبان ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 35.9 Mb


تحلیل هفته ۳۰ مهر تا ۷ آبان ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (mp3)


JPEG - 580 bits


عکس‌های خبری ۳۰ مهر تا ۷ آبان ۱۳۹۰ : هفته ظهور یک موقعیت کاملا‌ اضطراری
IRAN : LA SEMAINE EN IMAGES N°193


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 199.3 kb


© WWW.IRAN-RESIST.ORG