پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۲۱ تا ۲۸ مهر ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۲۱ تا ۲۸ مهر ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
24.10.2012

در هفته‌های پیش، عدم حضور پاسداران در مراسم رسمی‌ همچون هفته دفاع مقدس دوباره بر همه یاران نظام ثابت کرد که سپاه قاطعانه به رژیم و به آنها پشت کرده. در مقابل خطر جدی سقوط نظام (در صورت یک خیزش مردمی)، آقازاده‌ها با شدت بیشتری دست به کار خرید دلار شدند، برای نقد کردن اموال و فرار از ایران.

در این هفته، اتحادیه اروپا باید لیست تحریم‌های جدید خود را علام میکرد، وحشت آقازاده‌ها دلار را دوباره بالا برد، رژیم هفته‌ای پر مخاطره‌ای در روی داشت : تبلیغات خود را بر اساس ترساندن جماعت گذشت : صحبت از حضور ملیونی دور رهبر و عملیات رزمی ۱۵۰۰۰ بسیجی ضّد شورش در تهران !

در این برنامه، شما خواهید دید که رژیم توپی آماده بود چرا که ولی‌ هیچ تصویری که بیانگر وجود این طرفداران و این قدرت سرکوب باشد، ارایه نکرد.© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۲۱ تا ۲۸ مهر ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

عکس‌های خبری ۲۱ تا ۲۸ مهر ۱۳۹۱
IRAN : LA SEMAINE EN IMAGES N°244

JPEG - 73.2 kb

©WWW.IRAN-RESIST.ORG