پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۸ تا ۱۵ مهر ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۸ تا ۱۵ مهر ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
11.10.2012

بایکوت نظام از سوی نیروهای انتظامی در "هفته تجلیل از نیروهای انتظامی"، وحشت خودی ها، هجوم آنها به دلار و بانک‌ها، اعتصاب در بازار...© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۸ تا ۱۵ مهر ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

عکس‌های خبری ۸ تا ۱۵ مهر ۱۳۹۱
IRAN : LA SEMAINE EN IMAGES N°242

JPEG - 960.9 kb

©WWW.IRAN-RESIST.ORG