پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۲۷ خرداد تا ۲ تیر ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران (...)تحلیل اخبار ۲۷ خرداد تا ۲ تیر ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
12.07.2012

۱- بایکوت جشن مبعث (ظهور اسلام) از سوی تمامی پاسداران پایه : دلیل جدیدی بر مخالفت پاسداران پایه با نظام جمهوری اسلامی، دلیل جدیدی بر ضعیف تر شدن نظام در مقابل هر حرکت مردمی.
۲- فراموشی مصلحتی جشن مبعث از سوی سران نظام برای پنهان کردن این بایکوت معنی دار.
۳- جنگ بین قضایی‌-سیاسی باند رفسنجانی‌ و باند لاریجانی بر سر صندلی‌ مذاکرات در مسکو با آمریکا در زمانی‌ که سقوط رژیم دیگر جدی شده
۴ - پشت پرده‌های مذاکرات مسکو و نتایج بسیار بد این ملاقات برای رژیم© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۲۷ خرداد تا ۲ تیر ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

عکس‌های خبری ۲۷ خرداد تا ۲ تیر ۱۳۹۱
IRAN : LA SEMAINE EN IMAGES N°227


JPEG - 91.2 kb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG