پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۲۶ فروردین تا ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران (...)تحلیل اخبار ۲۶ فروردین تا ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
28.04.2012

۱- شکست برنامه نرمش ظاهری در استانبول برای جلوگیری از ادامه تحریمها
الف- ضرورت فوری کمکردن خرج : اعلام عقب افتادن بخش دوم یارانه ها
ب- ضرورت فوری پیدا کردن دخل : اعلام عدم ‌واگذاری سکه‌های آتی به خریداران (و در نتیجه تنش در طیف آقاازاده ها)
۲- ترکیدن کانال آب و سیل در مترو تهران :
سکوت رژیم به دلیل نقش خانواده رفسنجانی در حوزه "سازندگی"
۳ - اطمینان از تحریم "روز ارتش" از سوی نظامیان و پاسداران :
الف- امکان تنش بیشتر در بین آقازاده ها و هجوم دوباره آنها به بازار دلار
ب- ایجاد دو بحران پر سر و صدا برای پرت کردن حواس مردم از این لحظه ضعف
۴- تحریم روز ارتش از سوی نظامیان :
الف- استفاده از ویدئو‌های گذشته و از سیاهی لشکر خارجی‌ (به روایت تصویر)
ب- پس لرز تحریم "روز ارتش" : تحریم آخرین نماز جمعه از سوی خودی ها© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۲۶ فروردین تا ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

عکس‌های خبری ۲۶ فروردین تا ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
IRAN : LA SEMAINE EN IMAGES N°218


JPEG - 54.8 kb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG