پذيرش > Articles en Persan > یکشبه ۱۵ آبان ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته ۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنییکشبه ۱۵ آبان ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته ۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی
11.11.2011

۱- عدم موفقیت جمهوری اسلامی در مهار کردن بحران دلار و طلا

۲- عدم موفقیت جمهوری اسلامی در برگزار کردن ۱۳ آبان، سالروز حمله دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا

۳- عدم موفقیت آمریکا در بهر برداری از این موقعیت رژیم به منظور رسیدن به سازشی که منجر به تفویض قدرت به عناصر این کشور شود

۴- مطرح کردن "گزینه نظامی" (از سوی آمریکا) ولی‌ بوسیله اسرائیل برای ارعاب رژیم، اما بدون رفتن به سوی یک کشمکش دوجانبه که مزاحم برنامه سازش مورد علاقه آمریکا شود

۵- تلاش و عدم موفقیت انگلستان در کمک به رژیم برای خروج از بحران و در ضمن تلاش و عدم موفقیت انگلستان برای خنثی کردن تلاش‌های آمریکا

۶- تشدید بحران و نتایج خطرناک آن برای رژیم

لطفا این برنامه به طور وسیعی در فیسبوک بین هموطنان پخش نمائید.شنیدن برنامه


تحلیل اخبار هفته ۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 46.9 Mb


تحلیل اخبار هفته ۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (mp3)


عکس‌های خبری ۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۹۰ : حضور بی‌ رنگ مردم در سالروز ۱۳ آبان
IRAN : LA SEMAINE EN IMAGES N°194


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 69.1 kb


© WWW.IRAN-RESIST.ORG