Articles en Persan en PDF.
پذيرش > Articles en Persan > Articles en Persan

 

0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300

تحلیل اخبار ۲۸ دی‌ تا ۶ بهمن توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

ادامه اعتصاب سنگین کارمندان پتروشیمی در خوزستان و اصفهان !
ادامه و شکست تلاش نظام شکست خرده برای ایجاد فشار بر آمریکا به امید گرفتن امتیاز خروج بی‌ خطر از ایران
سقوط پی‌ در پی‌ بورس تهران که یعنی وحشت داخلی‌ همه سران نظام !
تلاش در داووس برای سازش با اروپا به منظور خریدن وقت و ادامه فشار بر آمریکا به امید گرفتن امتیاز خروج بی‌ خطر از ایران
ولی‌ عدم رضایت اروپایی‌ها و سقوط دوباره بورس !
یک هفته پر از "کله-پا" برای رژیم شکست خورده اسلامی.

30.01.2014

 
تحلیل اخبار ۲۰ تا ۲۷ دی‌ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

آغاز اعتصاب سنگین کارمندان پتروشیمی در خوزستان و اصفهان !
شکست سفر تبلیغاتی روحانی به خوزستان و فرار او از خیابان از ترس حضور کارگران به جوش آمده !
کتک خوردن جانانه آخوند دولتی در بابل
تلاش نظام شکست خرده برای ایجاد مزاحمت برای آمریکا در سوریه به امید گرفتن امتیاز خروج بی‌ خطر از ایران
عدم حمایت روسیه و چین
یک هفته پر از مشت و مال برای روحانی و رفقا !

21.01.2014

 
تحلیل اخبار ۱۳ تا ۲۰ دی‌ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته‌های پیش اعضای مردمی سپاه و بسیج در مراسم رسمی‌ سیاسی چون ۱۳ آبان یا مراسم مذهبی‌ چون عاشورا در کنار نظام نبودند و بر همه سران و یاران آنها ثابت شد که امنیت آنها در ایران تضمینی ندارد. آمریکا که پدر خوانده نظام اسلامی است به دنبال کم کردن فشار تحریم‌ها افتاد. ولی‌ از آنجا که تنها سران رژیم راه نجات را فرار از ایران می‌دانند ولی‌ این راه توام با خطر بازداشت به دلیل کارنامه سیاه آنان است، این جماعت شروع به ایجاد بحران کردند تا با به خطر انداختن نظام اسلامی مورد علاقه آمریکا این کشور را مجبور به دادن تضمین‌های امنیتی به آنها کنند.

ولی‌ آمریکا نمی‌تواند همچین تضمینی به آنها دهد چون شانس بازگشت به صحنه ایران از از دست خواهد داد.

در دو هفته پیش، در نهایت، آمریکا با مطرح کردن "وتو اوباما" به تحریم‌های جدید به بازی بحران پایان داد. در ضمن، با مطرح کردن "افتضاح مالی" در ترکیه، به دور زدن تحریم از راه ترکیه (با اجازه غیر رسمی‌ خود) پایان داد. راه رسیدن طلا، پول، بنزین و مرغ را مسدود کرد و رژیم را در موقعییت بحران داخلی‌ "در فاصله ۳۰ روزه" گذاشت.

پس از آن، در هفته پیش، تحریم ۹ دی‌، تحریم رحلت حضرت محمد، تحریم شهادت امام حسن و امام رضا... جماعت داخلی در وحشت فرو برد : آخوند‌زاده‌های کاسب به تلاش برای فروش مال شدند، سران سیاسی مجبور به تنبیه آنها به‌وسیله بازداشت زنجانی کاسب کار و در ضمن، مجبور به سازش و همکاری با یکدیگر برای جلوگیری از فروپاشی نظام به دست این آخوند‌زاده‌های کسبکار، و در نهایت برای موفقیت بیشتری در ایجاد بحران برای گرفتن سریعتر امتیازات امنیتی و خروج بی‌ دردسر از ایران پر بلا برای خود شدند...


در این هفته، رژیم می‌بایست راهی‌ برای آرام کردن داخلی‌ها و ایجاد بحران با خارجی‌ها پیدا میکرد. در ضمن، باید راهی‌ هم برای پنهان کردن تحریم سالروز "قیام خونین قم در ۱۳۵۶" پیدا میکرد. ۳ برنامه سخت در مقابل داشت... برف و سرما به مشکلات افزود و رژیم در تلاطم بیشتری قرار داد.

18.01.2014

 
تحلیل اخبار۷ تا ۱۴ دی‌ ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته‌های پیش اعضای مردمی سپاه و بسیج در مراسم رسمی‌ سیاسی چون ۱۳ آبان یا مراسم مذهبی‌ چون عاشورا در کنار نظام نبودند و بر همه سران و یاران آنها ثابت شد که امنیت آنها در ایران تضمینی ندارد. آمریکا که پدر خوانده نظام اسلامی است به دنبال کم کردن فشار تحریم‌ها افتاد. ولی‌ از آنجا که تنها سران رژیم راه نجات را فرار از ایران می‌دانند ولی‌ این راه توام با خطر بازداشت به دلیل کارنامه سیاه آنان است، این جماعت شروع به ایجاد بحران کردند تا با به خطر انداختن نظام اسلامی مورد علاقه آمریکا این کشور را مجبور به دادن تضمین‌های امنیتی به آنها کنند.

ولی‌ آمریکا نمی‌تواند همچین تضمینی به آنها دهد چون شانس بازگشت به صحنه ایران از از دست خواهد داد.

در هفته پیش، در نهایت، آمریکا با مطرح کردن "وتو اوباما" به تحریم‌های جدید به بازی بحران پایان داد. در ضمن، با مطرح کردن "افتضاح مالی" در ترکیه، به دور زدن تحریم از راه ترکیه (با اجازه غیر رسمی‌ خود) پایان داد. راه رسیدن طلا، پول، بنزین و مرغ را مسدود کرد و رژیم را در موقعییت بحران داخلی‌ "در فاصله ۳۰ روزه" گذاشت.

در این هفته، تحریم ۹ دی‌، تحریم رحلت حضرت محمد، تحریم شهادت امام حسن و امام رضا... جماعت داخلی در وحشت فرو برد : آخوند‌زاده‌های کاسب به تلاش برای فروش مال شدند، سران سیاسی مجبور به تنبیه آنها به‌وسیله بازداشت زنجانی کاسب کار و در ضمن، مجبور به سازش و همکاری با یکدیگر برای جلوگیری از فروپاشی نظام به دست این آخوند‌زاده‌های کسبکار، و در نهایت برای موفقیت بیشتری در ایجاد بحران برای گرفتن سریعتر امتیازات امنیتی و خروج بی‌ دردسر از ایران پر بلا برای خود شدند...

07.01.2014

 
تحلیل اخبار ۱ تا ۸ دی‌ ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته‌های پیش اعضای مردمی سپاه و بسیج در مراسم رسمی‌ سیاسی چون ۱۳ آبان یا مراسم مذهبی‌ چون عاشورا در کنار نظام نبودند و بر همه سران و یاران آنها ثابت شد که امنیت آنها در ایران تضمینی ندارد. آمریکا که پدر خوانده نظام اسلامی است به دنبال کم کردن فشار تحریم‌ها افتاد. ولی‌ از آنجا که تنها سران رژیم راه نجات را فرار از ایران می‌دانند ولی‌ این راه توام با خطر بازداشت به دلیل کارنامه سیاه آنان است، این جماعت شروع به ایجاد بحران کردند تا با به خطر انداختن نظام اسلامی مورد علاقه آمریکا این کشور را مجبور به دادن تضمین‌های امنیتی به آنها کنند.

ولی‌ آمریکا نمی‌تواند همچین تضمینی به آنها دهد چون شانس بازگشت به صحنه ایران از از دست خواهد داد.

در هفته پیش، در نهایت، آمریکا با مطرح کردن "وتو اوباما" به تحریم‌های جدید به بازی بحران پایان داد. در ضمن، با مطرح کردن "افتضاح مالی" در ترکیه، به دور زدن تحریم از راه ترکیه (با اجازه غیر رسمی‌ خود) پایان داد. راه رسیدن طلا، پول، بنزین و مرغ را مسدود کرد و رژیم را در موقعییت بحران داخلی‌ "در فاصله ۳۰ روزه" گذاشت.

در این هفته، رژیم باید، وتو را خنثی میکرد، مساله قطع رابطه با ترکیه را پنهان میکرد و راهی‌ برای پر کردن مساجد در روز اربعین پیدا میکرد ! تفاسیر و تصاویر، هفته‌ی پر مخاطره !

03.01.2014

 
تحلیل اخبار ۲۳ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته‌های پیش اعضای مردمی سپاه و بسیج در مراسم رسمی‌ سیاسی چون ۱۳ آبان یا مراسم مذهبی‌ چون عاشورا در کنار نظام نبودند و بر همه سران و یاران آنها ثابت شد که امنیت آنها در ایران تضمینی ندارد. آمریکا که پدر خوانده نظام اسلامی است به دنبال کم کردن فشار تحریم‌ها افتاد. ولی‌ از آنجا که تنها سران رژیم راه نجات را فرار از ایران می‌دانند ولی‌ این راه توام با خطر بازداشت به دلیل کارنامه سیاه آنان است، این جماعت شروع به ایجاد بحران کردند تا با به خطر انداختن نظام اسلامی مورد علاقه آمریکا این کشور را مجبور به دادن تضمین‌های امنیتی به آنها کنند.

در هفته پیش، رژیم با خروج از مذاکرات میخواست کار را یکسره کند، ولی‌ در این هفته، در اثر حرکت‌های انحرافی امریکا چنین اتفاقی‌ نیفتد. این برنامه در مورد این حرکت‌ها آمریکا، جواب‌های رژیم و رفتار انگلیس، و روسیه در مساله است.

24.12.2013

 
تحلیل اخبار ۱۶ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته‌های پیش اعضای مردمی سپاه و بسیج در مراسم رسمی‌ سیاسی چون ۱۳ آبان یا مراسم مذهبی‌ چون عاشورا در کنار نظام نبودند و بر همه سران و یاران آنها ثابت شد که امنیت آنها در ایران تضمینی ندارد. آمریکا که پدر خوانده نظام اسلامی است به دنبال کم کردن فشار تحریم‌ها افتاد. ولی‌ از آنجا که تنها سران رژیم راه نجات را فرار از ایران می‌دانند ولی‌ این راه توام با خطر بازداشت به دلیل کارنامه سیاه آنان است، این جماعت شروع به ایجاد بحران کردند تا با به خطر انداختن نظام اسلامی مورد علاقه آمریکا این کشور را مجبور به دادن تضمین‌های امنیتی به آنها کنند. آمریکا که خواهان حفظ نظام اسلامیست وارد این تنش خطرناک نشد. در این هفته رژیم این سیاست خطر ناک را با شهادت بیشتری ادامه داد و در نهیات در مقابل فرار آمریکا از تنش با خروج از مذاکرات بحران را دامن زد. در این برنامه، جزئیات این روش دیوانه وار، جواب‌های امریکا و دیگر بازیکنان بزرگ این غائله !

18.12.2013

 
تحلیل اخبار ۹ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته پیش : عدم موفقیت روحانی در ایجاد بحران (و به خطر انداختن رژیم اسلامی مورد علاقه آمریکا) به منظور مجبور فکردنش به دادن تضمینهای امنیتی به نظام و اعضایش.

در این هفته : ادامه این تلاش برای ایجاد این بحران.
انگلیس که دیگر مایل به حفظ این نظام نیست نیز به دنبال بحران آفرینی رفت.
ولی‌ آمریکا کماکان به فرار از بازی ادامه داد.
در نهایت، نظام سوخته به دنبال سبز و طبرزدی یا "۱۶ آذر" رفت ولی‌ آنجا هم شکست خورد.
داستان یک هفته توسری خوری نظام !

11.12.2013

 
تحلیل اخبار ۳ تا ۹ آذر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

۱-در روز اول و دوم هفته، عدم تظاهرات شادی مردمی پس از خبر انجماد تحریم‌ها نشان داد، مردم رژیم را نمی‌خواهند. در ضمن، عدم تظاهرات شادی خودی پس از خبر انجماد تحریم‌ها نشان داد، خودی‌ها از این عقب نشینی راضی‌ نیستند. سازش موقتی و بی‌ اثر نظام حتی باعث وحشت خودیها و هجوم به دلار هم شد.

۲- در روز سوم هفته، بایکت داخلی‌ روز بسیج یاد آور انزوای رژیم شد. سران نظام سازش ژنو را زیر سوال بردند تا بحران بیافرینند (سیستم اسلامی مورد علاقه آمریکا را به خطر بیاندازند)، برای گرفتن تضمین امنیتی از آمریکا و فرار از ایران که دیگر در آن جای امنی‌ ندارند.

06.12.2013

 
تحلیل اخبار ۲۵ آبان تا ۳ آذر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

تلاش ناکام برای بدست آوردن دل فرانسوی‌ها و انگلیسیها

تلاش ناکام برای ایجاد بحران و گرفتن امتیاز

حمله انتحاری در بیروت برای ترساندن رژیم

تبلیغات نظام برای اینکه آبرویش نرود ولی‌ در نهایت عقب‌نشینی و تسلیم
(برای فرار از تحریمها، و سسپس دبه در‌آوردن به منظور ایجاد بحران و گرفتن امتیاز)

26.11.2013

 
تحلیل اخبار ۱۸ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

۱-تحریم سراسری مراسم عزاداری محرم، تاسوعا و عاشورا

۲-ماجرا قتل معاون وزیر

۳-اهدای سند "پاکی‌" از سوی امانو "مهره آمریکا" به رژیم آخوندی، برای فراهم کردن امکان کم کردن موقتی تحریم‌ها و جلوگیری از سقوط سیستم مورد نظر آمریکا

۴-افشاگری‌های داخلی‌ خبرنگاران وابسته به نظام برای دلجویی از مردم و پیوستن به آنها !

۵- خلاصه : هفته عآشوب در نظام به روایت تصاویری بسیار جالب !

26.11.2013

 
تحلیل اخبار ۱۱ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

۱- شکست سفر لاریجانی به چین (پیوستن چین به جناح مخالف رژیم یا مخالف سازش آمریکا با رژیم)
۲- بایکوت سراسری تمام مراسم ۱۳ آبان از سوی آخرین پاسداران وفادار به نظام
۳- وحشت داخلی‌ و پناه بردن نظام به اخبار اعدام برای ایجاد توّهم قدرت و ترساندن مردم در زمان انزوای داخلی‌ سران
۴- نرمش در تحریم‌ها و تلاش‌های دیگر آمریکا برای حفظ نظام اسلامی
۵- چرخش فرانسه به سوی چین و شکست خوردن طرح سازش در ژنو !
۶- لزوم حرکت برای استفاده از این انزوای بزرگ (داخلی‌ و خارجی‌) نظام قبل از آمریکا در چرخشی بزرگتر به همین نظام اکتفا کند !

14.11.2013

 
تحلیل اخبار ۳ تا ۱۰ آبان ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

۱- حمله دوباره آمریکا در بلوچستان و کردستان (بوسیله پژااک و جندلله) و مذاکره قر‌مستقیم در تهران، وین و آفریقای جنوبی

۲- حمله نشان ضعف نظام بود. سکوت نظام در مورد حمله و سپس در مورد نقش آمریکا منجر به وحشت خودیها شد !

۳ عدم حضور سران سپاه و بسیج در خاکسپاری مرزبانان نشان از ترس آنها بود.

۴- تاکید رژیم بر روی اعدامها برای اظهار قدرت در زمانی‌ که دیگر توانی‌ ندارد !

این تفسیر داستان واقعی‌ مشکلات روز افزون نظام است و دروغ‌های تبلیغاتی که تولید می‌کند.

05.11.2013

 
تحلیل اخبار ۲۷ مهر تا ۳ آبان ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

یاد آوری ضعف نظام با حمله پر معنی‌ سراوان
مذاکره از طریق اتحادیه اروپا، سازمان ملل، امارت و فرانسه
جواب منفی‌ علی‌ لاریجانی
استفادده سطحی و کاملا ابزاری از حقوق بشر : بازگشت به روال عادی !

+ وضع بسیار خراب ذخیره دلار و طلا (بر پایه عدد‌های رسمی‌ کشورهای در حال همکاری با نظام)

30.10.2013

 
تحلیل اخبار ۱۹ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

آمادگی آمریکا تعامل به منظور کم کردن تحریم‌ها از ترس سقوط نظام اسلامی
اتحاد روحانی، رفسنجانی، لاریجانی، حوزه برای این تعامل
ولی‌ شکست این سازش در اثر ضدیت فعال سران سپاه... و کارشکنی دیپلماتیک انگلیس و روسیه

در ضمن تحریم سراسری و تحقیرآمیز نماز عرفه، نماز عید قربان و گوسفند کشی

در نهایت، دو شکست داخلی و بازگشت به نقطه صفر !

در پایان : قیمت اصلی‌ و فوق‌العاده پائین فروش نفت بوسیله این رژیم !

23.10.2013

 
تحلیل اخبار ۱۲ تا ۱۹ مهر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

تحریم کامل روز (و هفته) نیروهای انتظامی (بر پایه تصویر)

چگونگی‌ تقلب رژیم در ویدئو "همایش دانش‌آموختگان نظامی در حضور رهبر"

بحران برآمده از این تحریم موجب بازگشت سریع السیر نظام به سیاست بحران آفرینی خود برای کسب امتیاز شد !

جواب آمریکا با تحریم و گفتگوی غیر مستقیم...

15.10.2013

 
تحلیل اخبار ۵ تا ۱۲ مهر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

۱- ماجرای تلفن اوباما به روحانی و سکوت کًل سران سیاسی در روز شنبه !

۲- وحشت آقازاده از تسلیم سریع نظام قبل اینکه این جماعت بتوانند ب سرمایه خود فرار کنند = سود دوباره دلار !

۳- ویدئو : تصمیم نظام در اجرای مراسم بازگشت روحانی با تجلیل

۴- اصرار سی‌ ان ان در حمله به سوی روحانی، برای مظلوم نمایی او به منظور عقب انداختن تحریم‌های کشنده (از ترس سقوط نظام اسلامی)

۵- استفاده نظام از همین داستان تقلبی برای انحراف دادن از وضع خراب داخلی‌

۶- پخش ارقام تقلیبی نسبتا خوب از سوی بانک مرکزی و پخش ارقام واقعی‌ اقتصادی از سوی سرمایه داران

۷- "تعطیلی‌ آمریکا" برای طفره رفتن از تحریم جمهوری اسلامی + فشار‌های غیر مستقیم

۸- تلاش انگلیس برای کشاندن آمریکا به تحریم به منظور جلوگیری از انتقال قدرت به آمریکا

۹- وحشت بیشتر سران و شدت بخشیدن به سیاست اخاذی برای گرفتن امتیاز (برای فرار) از آمریکا

۱۰- خبر تحریم‌های جدید بدون اصرار بر تعطیلی‌ مصلحتی دولت آمریکا !

۱۱- اعلام تظاهرات بزرگ بر ضدّ آمریکا (و حضور کمتر از ۴۰ نفر در کنار نظام) !

08.10.2013

 
تحلیل اخبار ۳۰ شهریور تا ۵ مهر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی 08.10.2013

 
تحلیل اخبار ۲۲ تا ۲۹ شهریور ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

۱- شکست روحانی در قرقیزستان برای جلب حمایت پوتین

۲- تحریم ۱۰۰% میلاد امام رضا !

۳- تلاش قاسم سلیمانی در اصرار بر روی سوریه و اسد به منظور کسب حمایت روسیه و گرفتن مدیریت بازی و راه یافتن به میز مذاکره با آمریکا

۴- دعوا بین باند‌های سیاسی برای جلب حمایت قاسم سلیمانی

۵- نزدیک شدن روحانی شکست خرده به جعفری و سلیمانی

۶- پیشنهاد نرمش قهرمانننأه از سوی رهبر (مهره رفسنجانی) به سپاهیان اهل سازش برای جلوگیری از قبضه شدن بازی در دست "روحانی+جعفری+سلیمانی"

۷- یک عکس‌العمل بی‌ نظیر آمریکا که منجر به نرمش همه گیر شد !

08.10.2013

 
تحلیل اخبار ۱۵ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در این هفته دو موضوع اصلی‌ :
عدم یاد آوری ماجرای ۱۷ شهریور از سوی رژیم از ترس عکس‌العمل منفی‌ مردم و آبرورزی بیشتر
ائتلاف بی‌ سروصدای روحانی و علی‌ لاریجانی برای ربودن بعضی‌ از دست آخوند‌ها

در ضمن، پیشنهاد بسیار ظریف روسیه در مورد سوریه ارزش حمایت این کشور بسیار بالا برد
ولی‌ چرا تلاش رژیم (در قرقیزستان) برای نزدیک شدن به روسیه ناکام ماند ؟

و در ضمن، اطلاعاتی در مورد تصادف قم

18.09.2013

 
تحلیل اخبار ۸ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

هفته گذشته، طی‌ مذاکرات مستقیم با آمریکا (از طریق جفری فلتمن)، رژیم اعتنایی به سوریه و روسیه نداشت، ولی‌ بعد از شکست این مذاکرات، دوستی‌ این دو به یادش آمد، اما کمی‌ دیر شده بود : روسیه با حذف کلی‌ فروش اس‌ ۳۰۰، رژیم خائن به منافع‌ اش را در انزوا و ضعف بیشتری قرار داد. در این هفته، رژیم در پس لرز‌های این قطع رابطه استراتژیک بود. رفسنجانی به سوی سازش با آمریکا گریز زد و باعث تنبیه استراتژیک دیگری از سوی روسیه شد. ولوله در بین آقازاده افتاد و در پی‌ آن بحران (بورسی‌ و ارزی) دیگری رقم خورد. رژیم به دنبال سازش با نفتی‌‌ها رفت و داری باز نشد.

در این برنامه، داستان یک هفته شکست پی‌ در پی‌ برای نظام زوار در رفته جمهوری اسلامی.

11.09.2013

 
تحلیل اخبار ۱ تا ۸ شهریور ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته گذشته : ارائه طرح تبلیغاتی تکثیر سانتریفوژ‌ها با قرار دادن "آمریکای حاضر به معامله" در موقعییت عقب نشینی و گرفتن "تضمین‌های امنیتی مورد نظر سران بعد از انتقال قدرت" یا به عبارتی سیاست قدیمی‌ و خطرناک ایجاد بحران به منظور گرفتن امتیاز.

مطرح کردن مسئولیت در ۲۸ مرداد از سوی آمریکا به جای دادن مقدار بالای تضمینهای امنیتی طبق خواست ناگفته نظام...

در این هفته : اعزام جری فلتمن، نفر دوم سیاست خارجی‌ آمریکا، به تهران برای مذاکرات مستقیم ! اعزام سلطان قابوس و هیئت اقتصادی اندونزی (وابسته به آمریکا) برای آماده کردن زمینه مذاکرات با فلتمن. ولی‌ شکست این طرح معامله، بازگشت آمریکا اول به چشم‌غره بعد دوباره به دست دوستی‌ از طریق سرکوب مجاهدین خلق مستقر در شهرک اشرف به وسیله دولت دست نشانده خود در عراق...

در ضمن لاریجانی نتوأست در مذاکرات شرکت کند : بسیار برخروفته شد و وارد مبارزه منفی‌ با شریک خود روحانی شد !

داستان یک هفته پر تنش برای نظام چه در زمینه بین‌المللی و چه در زمینه داخلی‌ !

03.09.2013

 
تحلیل اخبار ۲۶ مرداد تا ۱ شهریور ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

ارائه طرح تبلیغاتی تکثیر سانتریفوژ‌ها با قرار دادن "آمریکای حاضر به معامله" در موقعییت عقب نشینی و گرفتن "تضمین‌های امنیتی مورد نظر سران بعد از انتقال قدرت" یا به عبارتی سیاست قدیمی‌ و خطرناک ایجاد بحران به منظور گرفتن امتیاز.

مطرح کردن مسئولیت در ۲۸ مرداد از سوی آمریکا به جای دادن مقدار بالای تضمینهای امنیتی طبق خواست ناگفته نظام...

03.09.2013

 
تحلیل اخبار ۱۹ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

جنگ داخلی‌ برای حضور در دولت چانه زنی‌ با آمریکا

26.08.2013

 
تحلیل اخبار ۱۲ تا ۱۹ مرداد توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در این هفته :

از طرفی‌، سقوط بیشتر اقتصادی و ادامه حرکت تخریبی‌ سپاهیان جدا شده از نظام...

و از طرف دیگر، ظهور دولت روحانی... یا...تقسیم اهرم‌های واقعی‌ قدرت بین اخوندهای حوزه و باند علی‌ لاریجانی در اثر عدم اعتماد این دو گروه به یک دیگر، وضعی که به معنی بی‌ ثباتی بیشتری در داخل نظام از نفس افتاده است و بلافاصله منجر به بالارفتن دلار یعنی‌ بروز ناامیدی بیشتری در بین آخرین وفاداران دون پایه نظام شد.

18.08.2013

 
لیست و آدرس خائنین بخش اقتصادی، آخرین مدافعان نظام

نظام جمهوری اسلام چند سالی‌ که حمایت نسل دوم و سوم پاسداران را که عضویتشان جنبه مالی‌ و نه عقیدتی‌ داشته از دست داده. از نسل اول پاسداران فقط رده بالا‌ها که امکان بخشوده شدن ندارند در کنار نظام هستند. این نظام حمایت آخوند‌های سطح پایین را نیز از دست داده. بازاری‌های سنتی‌ نیز از همان آغاز انقلاب فدای فرزندان سران انقلاب شدن و چند سالیست که هر چند گاه با استصاب سعی‌ در نابودی رژیم دارند.

این رژیم امروز فقط حمایت کله گنده‌های خود را دارد. در این گروه، سرمایه داران بخش خصوصی، حاضر در اتاق بازرگانی ایران و وابسته به گروه‌های مختلف سیاسی، آخرین افسران این نظام هستند. آنها که در سالهای پیش اقتصاد و تولید این کشور را فدای منافع خود و رهبران نظام کردند؛ حال در تلاش برای نجات نظام از راه یافتن یاران خرج برای نظام از نفس افتاده هستند. سقوط این نظام بدون خنثی کردن این گروه خبیث امکان پذیر نیست. وظیفه هر وطنپرست ردیابی این خائنین است.

این لیستی از اسامی و آدرس‌های شغلی این آخرین مدافعان فعال نظام است. بر شما وطن پرستان ضّد انقلاب داخل است که آن هارا از این محل‌ها تعقیب کرده آدرس شخصی‌ آنهارا پیدا کنید تا در امکان فعالیت و در ضمن امکان فرار را بعد از پیروزی ضّد انقلاب مان از آنها بگیرید.

07.08.2013

 
تحلیل اخبار ۵ تا ۱۲ مرداد توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در این هفته :
حذف مراسم تجلیل از پیروزی عملیات مرصاد از ترس تحریم سپاهیان جدا شده و اثبات دوباره ضعف نظام... عدم تبلیغ رسمی‌ در مورد شب‌های قدر و حذف نیمی از برنامه‌های مربوط به ضربت خوردن علی‌ و در نهیات عدم تبلیغ در مورد روز قدس از ترس تحریم و برای جلوگیری از نا امیدی بیشتر آخرین خدمتکاران نظام.

به روایت تصویر : تحریم شب‌های قدر، ضربت خوردن علی‌ و روز قدس در تهران و در شهرهای دیگر.

بروز جنگ داخلی‌ برای حضور در دولت به منظور به دست آوردن سهمی از تضمین‌های امنیتی و مالی‌ یا امکان فرار قبل از همه.

در ضمن، تحلیلی دقیق در مورد دولت پیشنهادی بر آماده از این جنگ قدرت.

در آخر، ۱ راه کار برای تضعیف نظام

+ لیست و آدرس خائنین بخش خصوصی‌ که بازداشت آنها در صورت قیام برای پیروزی حرکت و تعقیب و بازداشت آخوند‌ها واجب است.

07.08.2013

 
تحلیل اخبار ۲۲ تیر تا ۵ مرداد ۱۳۹۲ (۲ هفته) توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

هفته کشف حجاب و عدم موفقیت روحانی در یارگیری در سپاه برای مدیریت نظام طوفان زده...

30.07.2013

 
تحلیل اخبار ۱۴ تا ۲۱ تیر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته های پیش، پاسداران روز ارتش را تحریم کردند و مردم دست ر‌د بر حرکت انحرافی و فرصت طلبانه رفسنجانی (از انقلاب) زدند. رژیم و آخرین طرفدارانش در فشار قرار گرفتند. بازی‌ عوض شد. رفسنجانی ترسید که در نهایت طرفدارانش اورا به آمریکا بفروشند. رفسنجانی مجبور شد خود به صحنه بیاید. انگلیس حمایت خود از این حرکت را ادامه داد چون در مسیر منافع خود (سقوط سریع نظام سوخته، برای حذف امکان بازگشت اپوزیسیون دموکرات‌-اسلامی وابسته به آمریکا). ولی‌ کّل نظام از این شتاب دادن به سقوط ترسید و رای به اخراج رفسنجانی از بازی‌ داد. ما شاهد یک تحول بزرگ در ساختار نظام جمهوری اسلامی بودیم : شکاف بین انگلیس و نوکران ۱۵۰ ساله‌آاش و ظهور یک نظم نوین در داخل جمهوری اسلامی یا در واقع یه نظم در هم بر هم جدید متشکل از مراجع تقلید حوزه، سران پاسداران، لاریجانی‌ها و کّل افرادی که رفسنجانی بیرون کرده بود.

سپس، ما شاهد درگیری در داخل این نظم جدید قدرت شدیم : اهالی این نظم جدید به جان یک دیگر افتاندند برای احراز مدیریت بازی ! وحشت داخلی‌ بالا گرفت. بازار وارد یک اعتصاب ۸۰ در صدی شد. در سالروز ۱۴ : صحن گورستان خمینی خالی‌ از مدیران نظام بود و نظام حتا نتوانست عدّه سیاهی لشکر برای پر کردن محل پیدا کند. سران غیر متحد نظام از بیچارگی به "سبز" پناه بردند... روحانی (علاقمند به سازش با آمریکا) فرصت طلبانه به حرکت رژیم پیوست. این برنامه مورد استقبال مردمی قرار نگرفت و آمریکا پسندید. او را عملا مورد تقدیر قرار داد.

در نتیجه، روحانیت حوزوی که اکنون مدیریت بازی را در دست گرفته، جلیلی رها کرد و مشغول به تبلیغ برای "مدیریت خوب" روحانی شد تا انتخاب او را توجیه کند. ولی‌ آنچه در میان نبود حضور مردمی بود: بر پایه تصاویر رسمی‌ رژیم دیدیم که مردم و گروه‌های جدا شده از نظام (پاسداران پایه، بسیجی‌ ها، بازاریها و آخوند‌های معمولی‌) در بازی انتخاب روحانی شرکت نکردند. آقازاده‌ های شمال شهر نشین نیز این انتخاب (به معنی‌ بازگشت به اصلاحات نیم بند) را تحریم کردند. سران سپاه به طرفداری از قالیباف نیز انتخاب روحانی را تحریم کردند. در نهایت، "روحانیت حوزوی مدیر نظام" شخصی‌ برنده علام کرد که در داخل طرفداری ندارد. این انزوا در عدم حضور مردم و خودیها در خیابان بعد از پیروزی روحانی بیشتر عیان شد.

در هفته پیش، روحانی می‌بایست برای تقویت خود، دست دوستی‌ بسوی رقبا و آقا‌زاده‌ ها دراز میکرد، ولی‌ از آنجا که برای کسب امتیازاتی به نفع خود و "روحانیت حوزوی مدیر نظام" آماده، این حرکت از او سر نزد. در بازی با آمریکا نیز او نرمشی نشان نداد، چراکه هدفش گرفتن بیشترین امتیازات از آمریکاست. وحشت آقازاده‌ها را گرفت و خرید دلار و در پی‌ آن نرخ دلار سر به آسمان زد. تظاهرات بعد از فوتبال نیز بر مشکلات رژیم افزود و انزوا و ضعف امنیتی نظام را یاد آور شد.

روحانیت حوزوی که مدیریت بازی را در اختیار گرفته، برای حمایت از روحانی، نماز جمعهِ را به او اختصاص داد ؛ ولی‌ ما عکسی‌ از او در این برنامه ندیدیم. این به این معنی‌ بود که روحانی آنجا نبوده . از آنجا که مدتهاست خودی‌ها نماز جمعه را تحریم کرده و نظام از عکس‌های بایگانی استفاده میکند، این به این معنی‌ بود که رژیم عکسی‌ از روحانی در بایگانی نیز ندارد.

این مساله باعث شد رژیم از اجرای مراسم رسمی‌ دوری جوید. در عین حال، در هفته بعد از انتخابات، مراسم نیمه شعبان از سوی مردم و سپاهیان بریده از نظام تحریم شد. رژیم تنها مانده بود و هم نه پیدا بود و این باعث بروز وحشت جدید شد. در چنین حالتی، اعلام تحریم‌های جدید آمریکا در هاته پیش باعث بروز هجوم دوباره آقازاده‌ها به دلار و طلا شد.

از قراری که بعد معلوم شد، در پایان آن هفته گذشته، مردم زرین‌شهر در استان اصفهان در اثر نارضایتی‌ها بر ضّد رژیم شوریده بودن و اوضاع غیر قابل کنترل شده بوده. نیروی‌های وابسته به نظام مجبور به شلیک تیر هوایی‌ شده بودند، یعنی‌ یا با مردم بودند یا در اثر نابرابری قوا میترسیدند مردم را هدف قرار بگیرند. در هر دو صورت موقعیت امنیتی نظام زیر سوال رفته بود...

در این هفته، نظام مادام خبر از اعدام میداد تا این ضعف را جبران کند، در عین حال، باید به نحوی سالروز ۱۸ تیر (انقلاب تقلبی خودی) را بر گذار میکرد ولی‌ نه به نحوی که بهانه‌ای برای تظاهرات مردم شود... و در آخر، این هاته ماه رمضان شروع میشد و رژیم می‌بایست راهی‌ برای کشاندن مردم به مساجد پیدا میکرد یا راهی‌ برای پنهان کردن عدم حضور مردم. این هفته، رژیم با مشکلات بسیار زیادی در گیر بود و شکاف‌های جدیدی در بدنه نظام از همه طرف وامانده ظهور کرد. این برنامه به جزئیات بسیار جالب این مشکلات و این شکافهای امیدوار کننده میپردازد.

17.07.2013

 
تحلیل اخبار ۸ تا ۱۴ تیر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته های پیش، پاسداران روز ارتش را تحریم کردند و مردم دست ر‌د بر حرکت انحرافی و فرصت طلبانه رفسنجانی (از انقلاب) زدند. رژیم و آخرین طرفدارانش در فشار قرار گرفتند. بازی‌ عوض شد. رفسنجانی ترسید که در نهایت طرفدارانش اورا به آمریکا بفروشند. رفسنجانی مجبور شد خود به صحنه بیاید. انگلیس حمایت خود از این حرکت را ادامه داد چون در مسیر منافع خود (سقوط سریع نظام سوخته، برای حذف امکان بازگشت اپوزیسیون دموکرات‌-اسلامی وابسته به آمریکا). ولی‌ کّل نظام از این شتاب دادن به سقوط ترسید و رای به اخراج رفسنجانی از بازی‌ داد. ما شاهد یک تحول بزرگ در ساختار نظام جمهوری اسلامی بودیم : شکاف بین انگلیس و نوکران ۱۵۰ ساله‌آاش و ظهور یک نظم نوین در داخل جمهوری اسلامی یا در واقع یه نظم در هم بر هم جدید متشکل از مراجع تقلید حوزه، سران پاسداران، لاریجانی‌ها و کّل افرادی که رفسنجانی بیرون کرده بود.

سپس، ما شاهد درگیری در داخل این نظم جدید قدرت شدیم : اهالی این نظم جدید به جان یک دیگر افتاندند برای احراز مدیریت بازی ! وحشت داخلی‌ بالا گرفت. بازار وارد یک اعتصاب ۸۰ در صدی شد. در سالروز ۱۴ : صحن گورستان خمینی خالی‌ از مدیران نظام بود و نظام حتا نتوانست عدّه سیاهی لشکر برای پر کردن محل پیدا کند. سران غیر متحد نظام از بیچارگی به "سبز" پناه بردند... روحانی (علاقمند به سازش با آمریکا) فرصت طلبانه به حرکت رژیم پیوست. این برنامه مورد استقبال مردمی قرار نگرفت و آمریکا پسندید. او را عملا مورد تقدیر قرار داد.

در نتیجه، روحانیت حوزوی که اکنون مدیریت بازی را در دست گرفته، جلیلی رها کرد و مشغول به تبلیغ برای "مدیریت خوب" روحانی شد تا انتخاب او را توجیه کند. ولی‌ آنچه در میان نبود حضور مردمی بود: بر پایه تصاویر رسمی‌ رژیم دیدیم که مردم و گروه‌های جدا شده از نظام (پاسداران پایه، بسیجی‌ ها، بازاریها و آخوند‌های معمولی‌) در بازی انتخاب روحانی شرکت نکردند. آقازاده‌ های شمال شهر نشین نیز این انتخاب (به معنی‌ بازگشت به اصلاحات نیم بند) را تحریم کردند. سران سپاه به طرفداری از قالیباف نیز انتخاب روحانی را تحریم کردند. در نهایت، "روحانیت حوزوی مدیر نظام" شخصی‌ برنده علام کرد که در داخل طرفداری ندارد. این انزوا در عدم حضور مردم و خودیها در خیابان بعد از پیروزی روحانی بیشتر عیان شد.

در هفته پیش، روحانی می‌بایست برای تقویت خود، دست دوستی‌ بسوی رقبا و آقا‌زاده‌ ها دراز میکرد، ولی‌ از آنجا که برای کسب امتیازاتی به نفع خود و "روحانیت حوزوی مدیر نظام" آماده، این حرکت از او سر نزد. در بازی با آمریکا نیز او نرمشی نشان نداد، چراکه هدفش گرفتن بیشترین امتیازات از آمریکاست. وحشت آقازاده‌ها را گرفت و خرید دلار و در پی‌ آن نرخ دلار سر به آسمان زد. تظاهرات بعد از فوتبال نیز بر مشکلات رژیم افزود و انزوا و ضعف امنیتی نظام را یاد آور شد.

روحانیت حوزوی که مدیریت بازی را در اختیار گرفته، برای حمایت از روحانی، نماز جمعهِ را به او اختصاص داد ؛ ولی‌ ما عکسی‌ از او در این برنامه ندیدیم. این به این معنی‌ بود که روحانی آنجا نبوده . از آنجا که مدتهاست خودی‌ها نماز جمعه را تحریم کرده و نظام از عکس‌های بایگانی استفاده میکند، این به این معنی‌ بود که رژیم عکسی‌ از روحانی در بایگانی نیز ندارد.

در هفته پیش، رژیم برنامه رسمی‌ بسیار سنگینی‌ داشت : هفته قوّه قضائیه، میلاد امام دوازدهم و سالروز ۷ تیر... بایکوت داخلی‌ و عدم داشتن یک بایگانی تصویری از روحانی، رژیم را مجبیور به خود سانسوری و گریز به حرکت‌ها و اخبار جنجالی و انحرافی کرد: از جمله سقوط بی‌ معنی‌ و دروغین دلار، یا داستان مرگ برادر ناشناس منصور اسانلو و در نهایت داستان سراسر دروغ تخریب پارک نوشهر.


در این هفته، رژیم منتظر تحریم‌های جدید آمریکا بود. قیام مصری‌ها بر علیه دولت اسلام گرا نیز مشکلی‌ اضافه شد. داستان یک هفته جالب و پر شکست برای رژیم + افشاگری لیستی از یاران مالی‌ نظام + چند حقیقت پشت پرده "قیام مصری ها".

10.07.2013

 
تحلیل اخبار ۱ تا ۷ تیر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته های پیش، پاسداران روز ارتش را تحریم کردند و مردم دست ر‌د بر حرکت انحرافی و فرصت طلبانه رفسنجانی (از انقلاب) زدند. رژیم و آخرین طرفدارانش در فشار قرار گرفتند. بازی‌ عوض شد. رفسنجانی ترسید که در نهایت طرفدارانش اورا به آمریکا بفروشند. رفسنجانی مجبور شد خود به صحنه بیاید. انگلیس حمایت خود از این حرکت را ادامه داد چون در مسیر منافع خود (سقوط سریع نظام سوخته، برای حذف امکان بازگشت اپوزیسیون دموکرات‌-اسلامی وابسته به آمریکا). ولی‌ کّل نظام از این شتاب دادن به سقوط ترسید و رای به اخراج رفسنجانی از بازی‌ داد. ما شاهد یک تحول بزرگ در ساختار نظام جمهوری اسلامی بودیم : شکاف بین انگلیس و نوکران ۱۵۰ ساله‌آاش و ظهور یک نظم نوین در داخل جمهوری اسلامی یا در واقع یه نظم در هم بر هم جدید متشکل از مراجع تقلید حوزه، سران پاسداران، لاریجانی‌ها و کّل افرادی که رفسنجانی بیرون کرده بود.

سپس، ما شاهد درگیری در داخل این نظم جدید قدرت شدیم : اهالی این نظم جدید به جان یک دیگر افتاندند برای احراز مدیریت بازی ! وحشت داخلی‌ بالا گرفت. بازار وارد یک اعتصاب ۸۰ در صدی شد. در سالروز ۱۴ : صحن گورستان خمینی خالی‌ از مدیران نظام بود و نظام حتا نتوانست عدّه سیاهی لشکر برای پر کردن محل پیدا کند. سران غیر متحد نظام از بیچارگی به "سبز" پناه بردند... روحانی (علاقمند به سازش با آمریکا) فرصت طلبانه به حرکت رژیم پیوست. این برنامه مورد استقبال مردمی قرار نگرفت و آمریکا پسندید. او را عملا مورد تقدیر قرار داد.

در نتیجه، روحانیت حوزوی که اکنون مدیریت بازی را در دست گرفته، جلیلی رها کرد و مشغول به تبلیغ برای "مدیریت خوب" روحانی شد تا انتخاب او را توجیه کند. ولی‌ آنچه در میان نبود حضور مردمی بود: بر پایه تصاویر رسمی‌ رژیم دیدیم که مردم و گروه‌های جدا شده از نظام (پاسداران پایه، بسیجی‌ ها، بازاریها و آخوند‌های معمولی‌) در بازی انتخاب روحانی شرکت نکردند. آقازاده‌ های شمال شهر نشین نیز این انتخاب (به معنی‌ بازگشت به اصلاحات نیم بند) را تحریم کردند. سران سپاه به طرفداری از قالیباف نیز انتخاب روحانی را تحریم کردند. در نهایت، "روحانیت حوزوی مدیر نظام" شخصی‌ برنده علام کرد که در داخل طرفداری ندارد. این انزوا در عدم حضور مردم و خودیها در خیابان بعد از پیروزی روحانی بیشتر عیان شد.

در هفته پیش، روحانی می‌بایست برای تقویت خود، دست دوستی‌ بسوی رقبا و آقا‌زاده‌ ها دراز میکرد، ولی‌ از آنجا که برای کسب امتیازاتی به نفع خود و "روحانیت حوزوی مدیر نظام" آماده، این حرکت از او سر نزد. در بازی با آمریکا نیز او نرمشی نشان نداد، چراکه هدفش گرفتن بیشترین امتیازات از آمریکاست. وحشت آقازاده‌ها را گرفت و خرید دلار و در پی‌ آن نرخ دلار سر به آسمان زد. تظاهرات بعد از فوتبال نیز بر مشکلات رژیم افزود و انزوا و ضعف امنیتی نظام را یاد آور شد.

در پایان هفته پیش، روحانیت حوزوی که مدیریت بازی را در اختیار گرفته، برای حمایت از روحانی، نماز جمعهِ را به او اختصاص داد ؛ ولی‌ ما عکسی‌ از او در این برنامه ندیدیم. این به این معنی‌ بود که روحانی آنجا نبوده . از آنجا که مدتهاست خودی‌ها نماز جمعه را تحریم کرده و نظام از عکس‌های بایگانی استفاده میکند، این به این معنی‌ بود که رژیم عکسی‌ از روحانی در بایگانی نیز ندارد.

در این هفته، رژیم برنامه رسمی‌ بسیار سنگینی‌ داشت : هفته قوّه قضائیه، میلاد امام دوازدهم و سالروز ۷ تیر... بایکوت داخلی‌ و عدم داشتن یک بایگانی تصویری از روحانی، رژیم را مجبیور به خود سانسوری و گریز به حرکت‌ها و اخبار جنجالی و انحرافی کرد: از جمله سقوط بی‌ معنی‌ و دروغین دلار، یا داستان مرگ برادر ناشناس منصور اسانلو و در نهایت داستان سراسر دروغ تخریب پارک نوشهر.

در این برنامه، داستان این دروغ‌ها و بهتر از آن، داستان و تصاویر بایکوت سراسری میلاد مهدی و سالروز ۷ تیر، دو دلیل جدید بر فروپاشی داخلی‌ نظام، ضعف سران نظام و امکان یک قیام ملی‌.

05.07.2013

 
تحلیل اخبار ۲۵ خرداد تا اول تیر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته های پیش، پاسداران روز ارتش را تحریم کردند و مردم دست ر‌د بر حرکت انحرافی و فرصت طلبانه رفسنجانی (از انقلاب) زدند. رژیم و آخرین طرفدارانش در فشار قرار گرفتند. بازی‌ عوض شد. رفسنجانی ترسید که در نهایت طرفدارانش اورا به آمریکا بفروشند. رفسنجانی مجبور شد خود به صحنه بیاید. جنگ داخلی‌ بالا گرفت..

سپس آمریکا، رفسنجانی را در فشار قرار داد تا ضعف او استفاده کند. رفسنجانی‌ می‌بایست به حرکت انحرافی (و انفرادی) خود ادامه میداد. انگلیس حمایت خود از این حرکت را ادامه داد چون در مسیر منافع خود (سقوط سریع نظام سوخته، برای حذف امکان بازگشت اپوزیسیون دموکرات‌-اسلامی وابسته به آمریکا). ولی‌ کّل نظام از این شتاب دادن به سقوط ترسید و رای به اخراج رفسنجانی از بازی‌ داد. سپس ما شاهد یک تحول بزرگ در ساختار نظام جمهوری اسلامی بودیم : شکاف بین انگلیس و نوکران ۱۵۰ ساله‌آاش و ظهور یک نظم نوین در داخل جمهوری اسلامی یا در واقع یه نظم در هم بر هم جدید متشکل از مراجع تقلید حوزه، سران پاسداران، لاریجانی‌ها و کّل افرادی که رفسنجانی بیرون کرده بود.

سپس، ما شاهد درگیری در داخل این نظم جدید قدرت شدیم : اهالی این نظم جدید به جان یک دیگر افتاندند برای احراز مدیریت بازی ! سران پاسداران مسول پلیس، عضو نظم نوین رژیم، با فشار به روحانی، جلیلی (نامزد مورد نظر حوزه) و غیرو در تلاش بودند تا همتای خود قالیباف را جا بیاندازند. نظم نوین در بحران بود. وحشت داخلی‌ بالا گرفت. بازار وارد یک اعتصاب ۸۰ در صدی شد. در سالروز ۱۴ : صحن گورستان خمینی خالی‌ از مدیران نظام بود و نظام حتا نتوانست عدّه سیاهی لشکر برای پر کردن محل پیدا کند. سران غیر متحد نظام از بیچارگی به "سبز" پناه بردند... روحانی (علاقمند به سازش با آمریکا) فرصت طلبانه به حرکت رژیم پیوست. این برنامه مورد استقبال مردمی قرار نگرفت و آمریکا پسندید. او را عملا مورد تقدیر قرار داد.

در هفته پیش، روحانیت حوزوی که اکنون مدیریت بازی را در دست گرفته، جلیلی رها کرد و مشغول به تبلیغ برای "مدیریت خوب" روحانی شد تا انتخاب او را توجیه کند. ولی‌ آنچه در میان نبود حضور مردمی بود. در پایان هفته پیش، بر پایه تصاویر رسمی‌ رژیم دیدیم که مردم و گروه‌های جدا شده از نظام (پاسداران پایه، بسیجی‌ ها، بازاریها و آخوند‌های معمولی‌) در بازی انتخاب روحانی شرکت نکردند. آقازاده‌ های شمال شهر نشین نیز این انتخاب (به معنی‌ بازگشت به اصلاحات نیم بند) را تحریم کردند. سران سپاه به طرفداری از قالیباف نیز انتخاب روحانی را تحریم کردند. در نهایت، "روحانیت حوزوی مدیر نظام" شخصی‌ برنده علام کرد که در داخل طرفداری ندارد. این انزوا در عدم حضور مردم و خودیها در خیابان بعد از پیروزی روحانی بیشتر عیان شد.

در این هفته، روحانی می‌بایست برای تقویت خود، دست دوستی‌ بسوی رقبا و آقا‌زاده‌ ها دراز میکرد، ولی‌ از آنجا که برای کسب امتیازاتی به نفع خود و "روحانیت حوزوی مدیر نظام" آماده، این حرکت از او سر نزد. در بازی با آمریکا نیز او نرمشی نشان نداد، چراکه هدفش گرفتن بیشترین امتیازات از آمریکاست. وحشت آقازاده‌ها را گرفت و خرید دلار و در پی‌ آن نرخ دلار سر به آسمان زد. تظاهرات بعد از فوتبال نیز بر مشکلات رژیم افزود و انزوا و ضعف امنیتی نظام را یاد آور شد.

این برنامه، داستان یک هفته پیروزی شما مردم ایران است.

25.06.2013

 
تحلیل اخبار ۱۸ تا ۲۵ خرداد ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته های پیش، پاسداران روز ارتش را تحریم کردند و مردم دست ر‌د بر حرکت انحرافی و فرصت طلبانه رفسنجانی (از انقلاب) زدند. رژیم و آخرین طرفدارانش در فشار قرار گرفتند. بازی‌ عوض شد. رفسنجانی ترسید که در نهایت طرفدارانش اورا به آمریکا بفروشند. رفسنجانی مجبور شد خود به صحنه بیاید. جنگ داخلی‌ بالا گرفت..

سپس آمریکا، رفسنجانی را در فشار قرار داد تا ضعف او استفاده کند. رفسنجانی‌ می‌بایست به حرکت انحرافی (و انفرادی) خود ادامه میداد. انگلیس حمایت خود از این حرکت را ادامه داد چون در مسیر منافع خود (سقوط سریع نظام سوخته، برای حذف امکان بازگشت اپوزیسیون دموکرات‌-اسلامی وابسته به آمریکا). ولی‌ کّل نظام از این شتاب دادن به سقوط ترسید و رای به اخراج رفسنجانی از بازی‌ داد. سپس ما شاهد یک تحول بزرگ در ساختار نظام جمهوری اسلامی بودیم : شکاف بین انگلیس و نوکران ۱۵۰ ساله‌آاش و ظهور یک نظم نوین در داخل جمهوری اسلامی یا در واقع یه نظم در هم بر هم جدید متشکل از مراجع تقلید حوزه، سران پاسداران، لاریجانی‌ها و کّل افرادی که رفسنجانی بیرون کرده بود.

در هفته پیش، ما شاهد درگیری در داخل این نظم جدید قدرت شدیم : اهالی این نظم جدید به جان یک دیگر افتاندند برای احراز مدیریت بازی ! سران پاسداران مسول پلیس، عضو نظم نوین رژیم، با فشار به روحانی، جلیلی (نامزد مورد نظر حوزه) و غیرو در تلاش بودند تا همتای خود قالیباف را جا بیاندازند. نظم نوین در بحران بود. وحشت داخلی‌ بالا گرفت. بازار وارد یک اعتصاب ۸۰ در صدی شد. در سالروز ۱۴ : صحن گورستان خمینی خالی‌ از مدیران نظام بود و نظام حتا نتوانست عدّه سیاهی لشکر برای پر کردن محل پیدا کند. سران غیر متحد نظام از بیچارگی به "سبز" پناه بردند... روحانی (علاقمند به سازش با آمریکا) فرصت طلبانه به حرکت رژیم پیوست. این برنامه مورد استقبال مردمی قرار نگرفت و آمریکا پسندید. او را عملا مورد تقدیر قرار داد.

در این هفته : نمایش داخلی‌ برای تبدیل یک کاندیدای از نفس افتاده به یک کاندیدای محبوب !
و با استدلال به عکس‌ها، تعداد شرکت‌کنندگان در این کلاهبرداری تاریخی‌ !

18.06.2013

 
تحلیل اخبار ۱۰ تا ۱۷ خرداد ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته های پیش، پاسداران روز ارتش را تحریم کردند و مردم دست ر‌د بر حرکت انحرافی و فرصت طلبانه رفسنجانی (از انقلاب) زدند. رژیم و آخرین طرفدارانش در فشار قرار گرفتند. بازی‌ عوض شد. رفسنجانی ترسید که در نهایت طرفدارانش اورا به آمریکا بفروشند. رفسنجانی مجبور شد خود به صحنه بیاید. جنگ داخلی‌ بالا گرفت..

سپس آمریکا، رفسنجانی را در فشار قرار داد تا ضعف او استفاده کند. رفسنجانی‌ می‌بایست به حرکت انحرافی (و انفرادی) خود ادامه میداد. انگلیس حمایت خود از این حرکت را ادامه داد چون در مسیر منافع خود (سقوط سریع نظام سوخته، برای حذف امکان بازگشت اپوزیسیون دموکرات‌-اسلامی وابسته به آمریکا). ولی‌ کّل نظام از این شتاب دادن به سقوط ترسید و رای به اخراج رفسنجانی از بازی‌ داد. سپس ما شاهد یک تحول بزرگ در ساختار نظام جمهوری اسلامی بودیم : شکاف بین انگلیس و نوکران ۱۵۰ ساله‌آاش و ظهور یک نظم نوین در داخل جمهوری اسلامی یا در واقع یه نظم در هم بر هم جدید متشکل از مراجع تقلید حوزه، سران پاسداران، لاریجانی‌ها و کّل افرادی که رفسنجانی بیرون کرده بود.

در هفته پیش، ما شاهد درگیری در داخل این نظم جدید قدرت شدیم : اهالی این نظم جدید به جان یک دیگر افتاندند برای احراز مدیریت بازی ! وحشتی جدید سرمایه دران رژیم را فرا گرفت و باعث ظهور بحرانی دلاری دیگری شد.

در این هفته، سران پاسداران مسول پلیس، عضو نظم نوین رژیم، با فشار به روحانی، جلیلی (نامزد مورد نظر حوزه) و غیرو در تلاش بودند تا همتای خود قالیباف را جا بیاندازند. نظم نوین در بحران بود. وحشت داخلی‌ بالا گرفت. بازار وارد یک اعتصاب ۸۰ در صدی شد. در سالروز ۱۴ : صحن گورستان خمینی خالی‌ از مدیران نظام بود و نظام حتا نتوانست عدّه سیاهی لشکر برای پر کردن محل پیدا کند. وحشت داخلی‌ بیشتر شد...

13.06.2013

 
تحلیل اخبار ۳ تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته های پیش، پاسداران روز ارتش را تحریم کردند و مردم دست ر‌د بر حرکت انحرافی و فرصت طلبانه رفسنجانی (از انقلاب) زدند. رژیم و آخرین طرفدارانش در فشار قرار گرفتند. بازی‌ عوض شد. رفسنجانی ترسید که در نهایت طرفدارانش اورا به آمریکا بفروشند. رفسنجانی مجبور شد خود به صحنه بیاید. جنگ داخلی‌ بالا گرفت..

سپس آمریکا، رفسنجانی را در فشار قرار داد تا ضعف او استفاده کند. رفسنجانی‌ می‌بایست به حرکت انحرافی (و انفرادی) خود ادامه میداد. انگلیس حمایت خود از این حرکت را ادامه داد چون در مسیر منافع خود (سقوط سریع نظام سوخته، برای حذف امکان بازگشت اپوزیسیون دموکرات‌-اسلامی وابسته به آمریکا). ولی‌ کّل نظام از این شتاب دادن به سقوط ترسید و رای به اخراج رفسنجانی از بازی‌ داد. در هفته پیش ما شاهد یک تحول بزرگ در ساختار نظام جمهوری اسلامی بودیم : شکاف بین انگلیس و نوکران ۱۵۰ ساله‌آاش و ظهور یک نظم نوین در داخل جمهوری اسلامی یا در واقع یه نظم در هم بر هم جدید متشکل از مراجع تقلید حوزه، سران پاسداران، لاریجانی‌ها و کّل افرادی که رفسنجانی بیرون کرده بود.

در این هفته، ما شاهد درگیری در داخل این نظم جدید قدرت شدیم : اهالی این نظم جدید به جان یک دیگر افتاندند برای احراز مدیریت بازی ! وحشتی جدید سرمایه دران رژیم را فرا گرفت و باعث ظهور بحرانی دلاری دیگری شد. این هفته رژیم در آتش بود.

08.06.2013

 
تحلیل اخبار ۲۸ اردیبهشت تا ۳ خرداد ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته های پیش، پاسداران روز ارتش را تحریم کردند و مردم دست ر‌د بر حرکت انحرافی و فرصت طلبانه رفسنجانی (از انقلاب) زدند. رژیم و آخرین طرفدارانش در فشار قرار گرفتند. بازی‌ عوض شد. رفسنجانی ترسید که در نهایت طرفدارانش اورا به آمریکا بفروشند. رفسنجانی مجبور شد خود به صحنه بیاید. جنگ داخلی‌ بالا گرفت..

سپس آمریکا، رفسنجانی را در فشار قرار داد تا ضعف او استفاده کند. رفسنجانی‌ می‌بایست به حرکت انحرافی (و انفرادی) خود ادامه میداد. انگلیس حمایت خود از این حرکت را ادامه داد چون در مسیر منافع خود (سقوط سریع نظام سوخته، برای حذف امکان بازگشت اپوزیسیون دموکرات‌-اسلامی وابسته به آمریکا). ولی‌ کّل نظام از این شتاب دادن به سقوط ترسید و رای به اخراج رفسنجانی از بازی‌ داد برای پایان دادن به بازی‌ داد. در این هفته ما شاهد یک تحول بزرگ در ساختار نظام جمهوری اسلامی بودیم : شکاف به انگلیس و نوکران ۱۵۰ ساله‌اش در ایران !

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

در این تفسیر : چگونگی‌ این تحول یکتا، رو نمایی‌ "نظم جدید جمهوری اسلامی"

و راهکار ما برای مبارز با آن‌ !

28.05.2013

 
تحلیل اخبار ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در سه‌ هفته پیش، پاسداران روز ارتش را تحریم کردند و مردم دست ر‌د بر حرکت انحرافی و فرصت طلبانه رفسنجانی (از انقلاب) زدند. رژیم و آخرین طرفدارانش در فشار قرار گرفتند. بازی‌ عوض شد. رفسنجانی ترسید که در نهایت طرفدارانش اورا به آمریکا بفروشند. رفسنجانی مجبور شد خود به صحنه بیاید. در این هفته رقبای او در تلاش برای حذف او بودند. جنگ داخلی‌ بالا گرفت...

در این هفته، آغاز سقوط رفسنجانی. چرا و چگونه ؟

28.05.2013

 
تحلیل اخبار ۱۳ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در دو هفته پیش، پاسداران روز ارتش را تحریم کردند و مردم دست ر‌د بر حرکت انحرافی و فرصت طلبانه رفسنجانی (از انقلاب) زدند. رژیم و آخرین طرفدارانش در فشار قرار گرفتند. بازی‌ عوض شد. رفسنجانی ترسید که در نهایت طرفدارانش اورا به آمریکا بفروشند. رفسنجانی مجبور شد خود به صحنه بیاید. در این هفته رقبای او در تلاش برای حذف او بودند. جنگ داخلی‌ بالا گرفت...

داستان یک هفته پر تنش برای رژیم.

بروز یک راه جدید برای رژیم : امکان یک سازش رژیم با آمریکا تحت نظر انگلیس !

هموطن بخوان و بجنب ! تا این فرصت طلایی‌ جنگ داخلی‌ از دست نرفته...

16.05.2013

 
تحلیل اخبار ۶ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته پیش، پاسداران روز ارتش را تحریم کردند و مردم دست ر‌د بر حرکت انحرافی (از انقلاب) زدند. رژیم و آخرین طرفدارانش در وحشت بودند. در این هفته، مردم در نقاط مختلف ایران، دست به تظاهرات زدند. وحشت سران بیشتر شد، و سناریو‌ها آنها حالی‌ به حالی‌ شدند ! در این برنامه، داستان این تحولات بزرگ.

11.05.2013

 
تحلیل اخبار ۳۰ فروردین تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در هفته قبل، روز ارتش تحریم شده بود و در ضمن برنامه انحرافی رفسنجانی : یعنی‌ افراد نظام در مقابل ضعف نظام و کمبود راه فرار از مجازات قرار گرفته بودند. در این هفته، رژیم می‌‌بایست ۴ برنامه بزرگ را برگزار میکرد : سالروز تاسیس سپاه پاسداران، سالروز شروع انقلاب فرهنگی‌، روز تجلیل از ماداران و همسران شهدای انقلاب و در نهایت، سالروز واقعه طبس. از ترس بایکوت دخکی (خودی) این برمنمه، رژیم ترجیح داد این برنامه حرا زیر سبیلی در کند تا اوضاع بحرانی تر نشود. ولی‌ شکست‌هایش در هفته گذشته از جمله فوت امکان انحراف از انقلاب برای حفظ جان، باعث بروز وحشتی بزرگ و بحرانی بسیار شدید شد. در این برنامه : داستان یک هفته پر تنش برای نظام به گل نشسته اسلامی و نتایچ این تنش‌ها.

03.05.2013

 
تحلیل اخبار هفته ۲۳ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

در این هفته :
تحریم ایام فاطمیّه از سوی افراد خود نظام
و تحریم روز ارتش از سوی نظامیان
اثبات دوباره انزوای سران نظام و اثرات این شکاف جدید

27.04.2013

 
تحلیل اخبار هفته ۱۷ تا ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

۱- ترس رژیم از جنجال بازی در روز انرژی هسته‌ای (۲۰ فروردین)
۲- ترس رژیم از تحریم هفته دوم ایام فاطمیّه از ۲۱ فروردین
۳- ترس رژیم از بروز بحران پس از زلزله جنوب
۴- و در نهایت، تلاش‌های مستمر رژیم برای پنهان کردن این ترس‌ها !

19.04.2013

 
تحلیل اخبار ۹ تا ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

۱- تحریم سالروز رفراندوم ۱۲ فروردین از سوی تمامی‌ مردم : نشان اتحاد مردم ضّد نظام !

۲- داستان جنجالی بستنی در همان روز برای پرت کردن هوس مردم، در ضمن، ایجاد توهم وجود خیلی‌ بی‌ تفاوت و ایجاد توهم در مورد عدم وجود اتحاد ضّد نظام. در این برنامه، توضیح بر پایه عکس در مورد یک صحنه سازی دروغین.

۳- و آخرین اخبار در مورد آخرین افراد جدا شده از نظام.

12.04.2013

 
تحلیل اخبار ۲ تا ۹ فروردین ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

از سه‌ سال و اندی پیش، پاسداران و بسیجیان پایه با نظام فاصله گرفته و شروع به تحریم مراسم رسمی‌ کردند. پس از این داستان، رژیم زیر فرماندهی رفسنجانی‌ (رئیس نهاد تام‌الاختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام) با کمک بی‌ بی‌ سی‌ به دنبال انقلاب تقلبی سبز رفت. این برنامه فقط منجر به عیان شدن نفرت مردم شد و در ضمن، سربازان و افسران پاسدار و بسیج با بی‌ طرفی‌ خود دست مردم را باز گذشتند. ولی‌ جنبش مردمی (بی‌ رنگ سبز) پیروز نشد چون آمریکا-انگلیس-فرانسه پدر خواندگان انقلاب نفتی‌ ۵۷ از این ضد انقلاب حمایتی نکردند. پس از آن، رئیس سیاسی رژیم ضعیف شده یعنی‌ رفسنجانی‌ به دنبال گفتگو با آمریکا در آمد برای ایجاد یک حکومت انگلیسی‌آمریکایی‌ (داستان جهانشاهی/سفارت سبز). رقبای‌ داخلی مخالف گفتگو بودند چون نمیتوانستند سر میز مذاکرات باشند و تضمین حضور خود را در این دولت آینده بگیرند.

در پایان سال میلادی ۲۰۱۲ رفسنجانی (و حامیان انگلیسی ‌اش) به این نتیجه رسیدند که راهی‌ برای خنثی‌ کردن تحریم‌های آمریکا یا ایجاد یک دولت مشترک انگلیسی‌آمریکایی‌ وجود ندارد. رفسنجانی و نوچه‌های رنگارنگش مأمور سقوط رژیم شدند تا بازی در دست مهره‌های کمربندسبزی- آمریکایی‌ نافتد : اول، رفسنجانی دلسوز مردم شد و طرفدار انتخابات آزاد، سپس در برلین، سبزها فریاد "مرگ بر جمهوری اسلامی" سر دادند و در ضمن، در ایران، احمدی‌نژاد سعی‌ در اجرای فاز دوم هدفمندی دارد تا مردم را به خیابان کشد که رفسنجانی دلسوز و بقیه بپرند وسط و خود را قاطی‌ اپوزیسیون کنند که هم خود را نجات دهند و هم منافع انگلیس حفظ شود. این طرح موسوم به آشتی‌ ملی‌ طبیعتا مورد نظر آقازاده ها افتاد و آنها رضایت خود را از راه عدم هجوم به دلار نشان دادند. ولی‌ سران بسیج، پاسداران و قوه قضائیه که مسول سرکوب بوده اند و امکان استفاده از آشتی‌ ملی‌ را ندارند در تلاش برای منزوی کردن رفسنجانی بر آمدند، تا اورا سرنگون کرده، خود به مذاکره با آمریکا بنشیند‌ ولی‌ در عمل ثابت شد که سرباز برای اجرای مقاصد خود ندارند. رفسنجانی‌ هم نتوانست از خود دفاع بکند، و او هم ثابت کرد سربازی ندارد.

تحریم سرسیری ۲۲ بهمن از سوی سپاهیان پایه، فرماندهان سپاه، و همچنین حوزه قم ، بالاترین نهاد وابسته به انگلیس، پایان رژیم را از نگاه انگلیسیها رقم زد و نشان داد که آنها ممکن است به وسیله یک فتوا کار را به گل نشسته را تمام کنند. رفسنجانی مجبور به شدت بخشیدن به حرکت خود شد. لاریجانی دست به کار ورود به جنگی تمام عیار در زمینه قضایی‌ بر ضّد مهره‌های اصلی‌ باند اقتصادی رفسنجانی (حمزهٔ لؤ، بقایی، مشایی...).

در این هفته، تحریم دور اول ایام فاطمیّه و ادامه تجلیل مردمی از نوروز و تخت‌جمشید باعث سرخوردگی بیشتر آخرین همکاران رژیم شد. دومین قیام کشاورزان اصفهان دوباره نشان داد که رژیم زوری ندارد ا این باعث بحرانی داخلی‌ دیگری شد... عکس+تفسیر.

06.04.2013

 
تحلیل اخبار ۱۸ تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

از سه‌ سال و اندی پیش، پاسداران و بسیجیان پایه با نظام فاصله گرفته و شروع به تحریم مراسم رسمی‌ کردند. پس از این داستان، رژیم زیر فرماندهی رفسنجانی‌ (رئیس نهاد تام‌الاختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام) با کمک بی‌ بی‌ سی‌ به دنبال انقلاب تقلبی سبز رفت. این برنامه فقط منجر به عیان شدن نفرت مردم شد و در ضمن، سربازان و افسران پاسدار و بسیج با بی‌ طرفی‌ خود دست مردم را باز گذشتند. ولی‌ جنبش مردمی (بی‌ رنگ سبز) پیروز نشد چون آمریکا-انگلیس-فرانسه پدر خواندگان انقلاب نفتی‌ ۵۷ از این ضد انقلاب حمایتی نکردند. پس از آن، رئیس سیاسی رژیم ضعیف شده یعنی‌ رفسنجانی‌ به دنبال گفتگو با آمریکا در آمد برای ایجاد یک حکومت انگلیسی‌آمریکایی‌ (داستان جهانشاهی/سفارت سبز). رقبای‌ داخلی مخالف گفتگو بودند چون نمیتوانستند سر میز مذاکرات باشند و تضمین حضور خود را در این دولت آینده بگیرند.

در پایان سال میلادی ۲۰۱۲ رفسنجانی (و حامیان انگلیسی ‌اش) به این نتیجه رسیدند که راهی‌ برای خنثی‌ کردن تحریم‌های آمریکا یا ایجاد یک دولت مشترک انگلیسی‌آمریکایی‌ وجود ندارد. رفسنجانی و نوچه‌های رنگارنگش مأمور سقوط رژیم شدند تا بازی در دست مهره‌های کمربندسبزی- آمریکایی‌ نافتد : اول، رفسنجانی دلسوز مردم شد و طرفدار انتخابات آزاد، سپس در برلین، سبزها فریاد "مرگ بر جمهوری اسلامی" سر دادند و در ضمن، در ایران، احمدی‌نژاد سعی‌ در اجرای فاز دوم هدفمندی دارد تا مردم را به خیابان کشد که رفسنجانی دلسوز و بقیه بپرند وسط و خود را قاطی‌ اپوزیسیون کنند که هم خود را نجات دهند و هم منافع انگلیس حفظ شود. این طرح موسوم به آشتی‌ ملی‌ طبیعتا مورد نظر آقازاده ها افتاد و آنها رضایت خود را از راه عدم هجوم به دلار نشان دادند. ولی‌ سران بسیج، پاسداران و قوه قضائیه که مسول سرکوب بوده اند و امکان استفاده از آشتی‌ ملی‌ را ندارند در تلاش برای منزوی کردن رفسنجانی بر آمدند، تا اورا سرنگون کرده، خود به مذاکره با آمریکا بنشیند‌ ولی‌ در عمل ثابت شد که سرباز برای اجرای مقاصد خود ندارند. رفسنجانی‌ هم نتوانست از خود دفاع بکند، و او هم ثابت کرد سربازی ندارد.

تحریم سرسیری ۲۲ بهمن از سوی سپاهیان پایه، فرماندهان سپاه، و همچنین حوزه قم ، بالاترین نهاد وابسته به انگلیس، پایان رژیم را از نگاه انگلیسیها رقم زد و نشان داد که آنها ممکن است به وسیله یک فتوا کار را به گل نشسته را تمام کنند. رفسنجانی مجبور به شدت بخشیدن به حرکت خود شد. لاریجانی دست به کار ورود به جنگی تمام عیار در زمینه قضایی‌ بر ضّد مهره‌های اصلی‌ باند اقتصادی رفسنجانی (حمزهٔ لؤ، بقایی، مشایی...).

در این هفته، رفسنجانی حرکت خود را به اعلام نزدیکی با شورای ملی‌ شدت بخشید. کار را یکسره کرد. لاریجانی به جان فولاد ماهان افتاد. آمریکا از ترس سقوط نظام در پی‌ این تحولات، تهدیدات خود را جدی تر کرد تا تمامی‌ سران نظام را یکجا بترساند و جمعی را وادار به بیعت با خود کند.

22.03.2013

 
تحلیل اخبار ۱۲ تا ۱۹ اسفند ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

از سه‌ سال و اندی پیش، پاسداران و بسیجیان پایه با نظام فاصله گرفته و شروع به تحریم مراسم رسمی‌ کردند. پس از این داستان، رژیم زیر فرماندهی رفسنجانی‌ (رئیس نهاد تام‌الاختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام) با کمک بی‌ بی‌ سی‌ به دنبال انقلاب تقلبی سبز رفت. این برنامه فقط منجر به عیان شدن نفرت مردم شد و در ضمن، سربازان و افسران پاسدار و بسیج با بی‌ طرفی‌ خود دست مردم را باز گذشتند. ولی‌ جنبش مردمی (بی‌ رنگ سبز) پیروز نشد چون آمریکا-انگلیس-فرانسه پدر خواندگان انقلاب نفتی‌ ۵۷ از این ضد انقلاب حمایتی نکردند. پس از آن، رئیس سیاسی رژیم ضعیف شده یعنی‌ رفسنجانی‌ به دنبال گفتگو با آمریکا در آمد برای ایجاد یک حکومت انگلیسی‌آمریکایی‌ (داستان جهانشاهی/سفارت سبز). رقبای‌ داخلی مخالف گفتگو بودند چون نمیتوانستند سر میز مذاکرات باشند و تضمین حضور خود را در این دولت آینده بگیرند.

در پایان سال میلادی ۲۰۱۲ رفسنجانی (و حامیان انگلیسی ‌اش) به این نتیجه رسیدند که راهی‌ برای خنثی‌ کردن تحریم‌های آمریکا یا ایجاد یک دولت مشترک انگلیسی‌آمریکایی‌ وجود ندارد. رفسنجانی و نوچه‌های رنگارنگش مأمور سقوط رژیم شدند تا بازی در دست مهره‌های کمربندسبزی- آمریکایی‌ نافتد : اول، رفسنجانی دلسوز مردم شد و طرفدار انتخابات آزاد، سپس در برلین، سبزها فریاد "مرگ بر جمهوری اسلامی" سر دادند و در ضمن، در ایران، احمدی‌نژاد سعی‌ در اجرای فاز دوم هدفمندی دارد تا مردم را به خیابان کشد که رفسنجانی دلسوز و بقیه بپرند وسط و خود را قاطی‌ اپوزیسیون کنند که هم خود را نجات دهند و هم منافع انگلیس حفظ شود. این طرح موسوم به آشتی‌ ملی‌ طبیعتا مورد نظر آقازاده ها افتاد و آنها رضایت خود را از راه عدم هجوم به دلار نشان دادند. ولی‌ سران بسیج، پاسداران و قوه قضائیه که مسول سرکوب بوده اند و امکان استفاده از آشتی‌ ملی‌ را ندارند در تلاش برای منزوی کردن رفسنجانی بر آمدند، تا اورا سرنگون کرده، خود به مذاکره با آمریکا بنشیند‌ ولی‌ در عمل ثابت شد که سرباز برای اجرای مقاصد خود ندارند. رفسنجانی‌ هم نتوانست از خود دفاع بکند، و او هم ثابت کرد سربازی ندارد.

در دو هفته پیش، ۲۲ بهمن از سوی مردم و سپاهیان پایه تحریم شد ولی‌ مهم‌ترین نقطه این تحریم عدم حضور آخوند‌های حوزه در این مراسم بود ! از آنجا که حوزه برای تضمین منافع انگلستان با پول انگلیسی‌ عود درست شده : حوزه در مسیر انگلیس ۲۲ بهمن را تحریم کرد. این نشان داد که انگلیس حتی آماده استفاده از حوزه برای سر نگون کردن رژیم به منظور جلوگیری از بازگشت نظام به سوی انقلابیون ۵۷ میباشد. این باعث وحشت آخرین نوکران رژیم و هجوم آنها به خرید دلار شد.

در این هفته رفسنجانی‌ به تلاش خود برای ایجاد بحرانی بزرگ (برای خروج از نظام) بیشتر کرد. در این تفسیر شما خواهید فهمید او چه راهی‌ را برای این انقلاب تقلبی دیگر انتخاب کرده و دیگر گروه‌های داخلی‌ در کجا قرار گرفته اند.

16.03.2013

 
تحلیل اخبار ۴ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

از سه‌ سال و اندی پیش، پاسداران و بسیجیان پایه با نظام فاصله گرفته و شروع به تحریم مراسم رسمی‌ کردند. پس از این داستان، رژیم زیر فرماندهی رفسنجانی‌ (رئیس نهاد تام‌الاختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام) با کمک بی‌ بی‌ سی‌ به دنبال انقلاب تقلبی سبز رفت. این برنامه فقط منجر به عیان شدن نفرت مردم شد و در ضمن، سربازان و افسران پاسدار و بسیج با بی‌ طرفی‌ خود دست مردم را باز گذشتند. ولی‌ جنبش مردمی (بی‌ رنگ سبز) پیروز نشد چون آمریکا-انگلیس-فرانسه پدر خواندگان انقلاب نفتی‌ ۵۷ از این ضد انقلاب حمایتی نکردند. پس از آن، رئیس سیاسی رژیم ضعیف شده یعنی‌ رفسنجانی‌ به دنبال گفتگو با آمریکا در آمد برای ایجاد یک حکومت انگلیسی‌آمریکایی‌ (داستان جهانشاهی/سفارت سبز). رقبای‌ داخلی مخالف گفتگو بودند چون نمیتوانستند سر میز مذاکرات باشند و تضمین حضور خود را در این دولت آینده بگیرند.

در پایان سال میلادی ۲۰۱۲ رفسنجانی (و حامیان انگلیسی ‌اش) به این نتیجه رسیدند که راهی‌ برای خنثی‌ کردن تحریم‌های آمریکا یا ایجاد یک دولت مشترک انگلیسی‌آمریکایی‌ وجود ندارد. رفسنجانی و نوچه‌های رنگارنگش مأمور سقوط رژیم شدند تا بازی در دست مهره‌های کمربندسبزی- آمریکایی‌ نافتد : اول، رفسنجانی دلسوز مردم شد و طرفدار انتخابات آزاد، سپس در برلین، سبزها فریاد "مرگ بر جمهوری اسلامی" سر دادند و در ضمن، در ایران، احمدی‌نژاد سعی‌ در اجرای فاز دوم هدفمندی دارد تا مردم را به خیابان کشد که رفسنجانی دلسوز و بقیه بپرند وسط و خود را قاطی‌ اپوزیسیون کنند که هم خود را نجات دهند و هم منافع انگلیس حفظ شود. این طرح موسوم به آشتی‌ ملی‌ طبیعتا مورد نظر آقازاده ها افتاد و آنها رضایت خود را از راه عدم هجوم به دلار نشان دادند. ولی‌ سران بسیج، پاسداران و قوه قضائیه که مسول سرکوب بوده اند و امکان استفاده از آشتی‌ ملی‌ را ندارند در تلاش برای منزوی کردن رفسنجانی بر آمدند، تا اورا سرنگون کرده، خود به مذاکره با آمریکا بنشیند‌ ولی‌ در عمل ثابت شد که سرباز برای اجرای مقاصد خود ندارند. رفسنجانی‌ هم نتوانست از خود دفاع بکند، و او هم ثابت کرد سربازی ندارد.

در دو هفته پیش، ۲۲ بهمن از سوی مردم و سپاهیان پایه تحریم شد ولی‌ مهم‌ترین نقطه این تحریم عدم حضور آخوند‌های حوزه در این مراسم بود ! از آنجا که حوزه برای تضمین منافع انگلستان با پول انگلیسی‌ عود درست شده : حوزه در مسیر انگلیس ۲۲ بهمن را تحریم کرد. این نشان داد که انگلیس حتی آماده استفاده از حوزه برای سر نگون کردن رژیم به منظور جلوگیری از بازگشت نظام به سوی انقلابیون ۵۷ میباشد. این باعث وحشت آخرین نوکران رژیم و هجوم آنها به خرید دلار شد.

در هفته پیش، رفسنجانی‌ حرکت خویش را سریع تر کرد. لاریجانی سعی‌ کرد خودی نشان دهد و جلوی او را بگیرد. در نتیجه، گروه‌های مختلف و متضاد حکومت موفق نشدند بر یکدیگر چیره شوند ولی‌ جنگ داخلی‌ مستمر آنها باعث سرخوردگی بیشتر وحشت زده‌ها شد و بحران دلار ادامه پیدا کرد.

در این هفته، جمهوری اسلامی می‌‌بایست مذاکرات را از سر می‌گرفت، رفسنجانی با بحران افرنی از طریق احمدی‌نژاد سعی‌ داشت مردم را عاصی‌ کرده به سوی قیام ببرد تا او بتواند از نظام ببرد. قیام ناگهان کشاورزان اصفهان پیش آمد : حمایتی از سوی رفسنجانی نشد، چون این قیام به وسیله مهره‌های سبز او ایجاد نشده بود. از آمریکا (پدر خوانده رژیم اسلامی) هم صدایی در نیامد ! حتی آمریکا به فیلم ضّد شاه آرگو جایزه اسکار داد تا مردم خود را متقاعد کند مردم ایران انقلابی هستند و نه ضّد انقلاب.

در این برنامه : داستان پشت پرده آرگو، داستان پشت پرده مذاکرات و داستان این ضعف نظام.
لطفاً پخش در فیسبوک را فراموش نکنید تا قیام عظیم اصفهان نمیرد.

08.03.2013

 
تحلیل اخبار ۲۹ بهمن تا ۵ اسفند ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

از سه‌ سال و اندی پیش، پاسداران و بسیجیان پایه با نظام فاصله گرفته و شروع به تحریم مراسم رسمی‌ کردند. پس از این داستان، رژیم زیر فرماندهی رفسنجانی‌ (رئیس نهاد تام‌الاختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام) با کمک بی‌ بی‌ سی‌ به دنبال انقلاب تقلبی سبز رفت. این برنامه فقط منجر به عیان شدن نفرت مردم شد و در ضمن، سربازان و افسران پاسدار و بسیج با بی‌ طرفی‌ خود دست مردم را باز گذشتند. ولی‌ جنبش مردمی (بی‌ رنگ سبز) پیروز نشد چون آمریکا-انگلیس-فرانسه پدر خواندگان انقلاب نفتی‌ ۵۷ از این ضد انقلاب حمایتی نکردند. پس از آن، رئیس سیاسی رژیم ضعیف شده یعنی‌ رفسنجانی‌ به دنبال گفتگو با آمریکا در آمد برای ایجاد یک حکومت انگلیسی‌آمریکایی‌ (داستان جهانشاهی/سفارت سبز). رقبای‌ داخلی مخالف گفتگو بودند چون نمیتوانستند سر میز مذاکرات باشند و تضمین حضور خود را در این دولت آینده بگیرند.

در پایان سال میلادی ۲۰۱۲ رفسنجانی (و حامیان انگلیسی ‌اش) به این نتیجه رسیدند که راهی‌ برای خنثی‌ کردن تحریم‌های آمریکا یا ایجاد یک دولت مشترک انگلیسی‌آمریکایی‌ وجود ندارد. رفسنجانی و نوچه‌های رنگارنگش مأمور سقوط رژیم شدند تا بازی در دست مهره‌های کمربندسبزی- آمریکایی‌ نافتد : اول، رفسنجانی دلسوز مردم شد و طرفدار انتخابات آزاد، سپس در برلین، سبزها فریاد "مرگ بر جمهوری اسلامی" سر دادند و در ضمن، در ایران، احمدی‌نژاد سعی‌ در اجرای فاز دوم هدفمندی دارد تا مردم را به خیابان کشد که رفسنجانی دلسوز و بقیه بپرند وسط و خود را قاطی‌ اپوزیسیون کنند که هم خود را نجات دهند و هم منافع انگلیس حفظ شود. این طرح موسوم به آشتی‌ ملی‌ طبیعتا مورد نظر آقازاده ها افتاد و آنها رضایت خود را از راه عدم هجوم به دلار نشان دادند. ولی‌ سران بسیج، پاسداران و قوه قضائیه که مسول سرکوب بوده اند و امکان استفاده از آشتی‌ ملی‌ را ندارند در تلاش برای منزوی کردن رفسنجانی بر آمدند، تا اورا سرنگون کرده، خود به مذاکره با آمریکا بنشیند‌ ولی‌ در عمل ثابت شد که سرباز برای اجرای مقاصد خود ندارند. رفسنجانی‌ هم نتوانست از خود دفاع بکند، و او هم ثابت کرد سربازی ندارد.

نتیجه اینست دو دسته بی‌ سرباز در صادر نظام، نظامی دوگانه که امکان هیچ تصمیم گیری در آن نیست. در نتیجه، آخرین مدافعان نظام از نظام مایوس شده و به صف تحریم کنندگان رژیم و خریداران دلار پیونستند. از آغاز سال میلادی جدید یعنی‌ دی‌ ماه، رژیم در یه حالت بحرانی شدید است. ذخیره ارزی ‌اش رو به سقوط ولی‌ باند رفسنجانی‌ نتوانسته به سمت خروج از نظام برود. از ترس سقوط نظام قبل از اینکه او بتواند پوست عوض کند گاهی با باند رقیب دست به تهدید خریداران دلار می‌کند.

در هفته پیش، ۲۲ بهمن از سوی مردم و سپاهیان پایه تحریم شد ولی‌ مهم‌ترین نقطه این تحریم عدم حضور آخوند‌های حوزه در این مراسم بود ! از آنجا که حوزه برای تضمین منافع انگلستان با پول انگلیسی‌ عود درست شده : حوزه در مسیر انگلیس ۲۲ بهمن را تحریم کرد. این نشان داد که انگلیس حتی آماده استفاده از حوزه برای سر نگون کردن رژیم به منظور جلوگیری از بازگشت نظام به سوی انقلابیون ۵۷ میباشد. ظهور امکان صدور فتوایی از حوزه بر ضدّ نظام بود که باعث وحشت آخرین نوکران رژیم و هجوم آنها به خرید دلار شد. این هجوم چنان شدید بود که رژیم خریداران دلار را مفسد فی‌ الارض الام کرد و آنها در مقابل اعدام گذاشت ولی‌ در اثر عدم داشتن سرباز نتوانست به این بحران دلار‌سوز پایان دهد.

در این هفته، این بحران پولی ادامه داشت و باعث تشنجات و تحولاتی بزرگی‌ در داخل نظام شد. و آمریکا باز دست بکار کمک غیر مستقیم به رژیم شد تا از سقوط سیستم کمربند‌سبزی جلوگیری کند.

27.02.2013

 
تحلیل اخبار ۲۲ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

از سه‌ سال و اندی پیش، پاسداران و بسیجیان پایه با نظام فاصله گرفته و شروع به تحریم مراسم رسمی‌ کردند. پس از این داستان، رژیم زیر فرماندهی رفسنجانی‌ (رئیس نهاد تام‌الاختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام) با کمک بی‌ بی‌ سی‌ به دنبال انقلاب تقلبی سبز رفت. این برنامه فقط منجر به عیان شدن نفرت مردم شد و در ضمن، سربازان و افسران پاسدار و بسیج با بی‌ طرفی‌ خود دست مردم را باز گذشتند. ولی‌ جنبش مردمی (بی‌ رنگ سبز) پیروز نشد چون آمریکا-انگلیس-فرانسه پدر خواندگان انقلاب نفتی‌ ۵۷ از این ضد انقلاب حمایتی نکردند. پس از آن، رئیس سیاسی رژیم ضعیف شده یعنی‌ رفسنجانی‌ به دنبال گفتگو با آمریکا در آمد برای ایجاد یک حکومت انگلیسی‌آمریکایی‌ (داستان جهانشاهی/سفارت سبز). رقبای‌ داخلی مخالف گفتگو بودند چون نمیتوانستند سر میز مذاکرات باشند و تضمین حضور خود را در این دولت آینده بگیرند.

در پایان سال میلادی ۲۰۱۲ رفسنجانی (و حامیان انگلیسی ‌اش) به این نتیجه رسیدند که راهی‌ برای خنثی‌ کردن تحریم‌های آمریکا یا ایجاد یک دولت مشترک انگلیسی‌آمریکایی‌ وجود ندارد. رفسنجانی و نوچه‌های رنگارنگش مأمور سقوط رژیم شدند تا بازی در دست مهره‌های کمربندسبزی- آمریکایی‌ نافتد : اول، رفسنجانی دلسوز مردم شد و طرفدار انتخابات آزاد، سپس در برلین، سبزها فریاد "مرگ بر جمهوری اسلامی" سر دادند و در ضمن، در ایران، احمدی‌نژاد سعی‌ در اجرای فاز دوم هدفمندی دارد تا مردم را به خیابان کشد که رفسنجانی دلسوز و بقیه بپرند وسط و خود را قاطی‌ اپوزیسیون کنند که هم خود را نجات دهند و هم منافع انگلیس حفظ شود. این طرح موسوم به آشتی‌ ملی‌ طبیعتا مورد نظر آقازاده ها افتاد و آنها رضایت خود را از راه عدم هجوم به دلار نشان دادند. ولی‌ سران بسیج، پاسداران و قوه قضائیه که مسول سرکوب بوده اند و امکان استفاده از آشتی‌ ملی‌ را ندارند در تلاش برای منزوی کردن رفسنجانی بر آمدند، تا اورا سرنگون کرده، خود به مذاکره با آمریکا بنشیند‌ ولی‌ در عمل ثابت شد که سرباز برای اجرای مقاصد خود ندارند. رفسنجانی‌ هم نتوانست از خود دفاع بکند، و او هم ثابت کرد سربازی ندارد.

نتیجه اینست دو دسته بی‌ سرباز در صادر نظام، نظامی دوگانه که امکان هیچ تصمیم گیری در آن نیست. در نتیجه، آخرین مدافعان نظام از نظام مایوس شده و به صف تحریم کنندگان رژیم و خریداران دلار پیونستند. از آغاز سال میلادی جدید یعنی‌ دی‌ ماه، رژیم در یه حالت بحرانی شدید است. ذخیره ارزی ‌اش رو به سقوط ولی‌ باند رفسنجانی‌ نتوانسته به سمت خروج از نظام برود. از ترس سقوط نظام قبل از اینکه او بتواند پوست عوض کند گاهی با باند رقیب دست به تهدید خریداران دلار می‌کند.

در این هفته، اثبات تحریم ۲۲ بهمن بر اساس بولتن آب و هوا متغایر با عکس‌های خبری رژیم !
تلاش رژیم برای پنهان کردن این تحریم.
اطمینان از ضعف نظام : بالا گرفتن جنگ داخلی‌ (داستان دروغین قم - بر اساس ۱ ویدئو جدید)
و بحران دوباره و بسیار جدی دلار که منجر به غیر قانونی شدن خرید دلار شد !

26.02.2013

 
تحلیل اخبار ۱۴ تا ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

از سه‌ سال و اندی پیش، پاسداران و بسیجیان پایه با نظام فاصله گرفته و شروع به تحریم مراسم رسمی‌ کردند. پس از این داستان، رژیم زیر فرماندهی رفسنجانی‌ (رئیس نهاد تام‌الاختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام) با کمک بی‌ بی‌ سی‌ به دنبال انقلاب تقلبی سبز رفت. این برنامه فقط منجر به عیان شدن نفرت مردم شد و در ضمن، سربازان و افسران پاسدار و بسیج با بی‌ طرفی‌ خود دست مردم را باز گذشتند. ولی‌ جنبش مردمی (بی‌ رنگ سبز) پیروز نشد چون آمریکا-انگلیس-فرانسه پدر خواندگان انقلاب نفتی‌ ۵۷ از این ضد انقلاب حمایتی نکردند. پس از آن، رئیس سیاسی رژیم ضعیف شده یعنی‌ رفسنجانی‌ به دنبال گفتگو با آمریکا در آمد برای ایجاد یک حکومت انگلیسی‌آمریکایی‌ (داستان جهانشاهی/سفارت سبز). رقبای‌ داخلی مخالف گفتگو بودند چون نمیتوانستند سر میز مذاکرات باشند و تضمین حضور خود را در این دولت آینده بگیرند.

در پایان سال میلادی ۲۰۱۲ رفسنجانی (و حامیان انگلیسی ‌اش) به این نتیجه رسیدند که راهی‌ برای خنثی‌ کردن تحریم‌های آمریکا یا ایجاد یک دولت مشترک انگلیسی‌آمریکایی‌ وجود ندارد. رفسنجانی و نوچه‌های رنگارنگش مأمور سقوط رژیم شدند تا بازی در دست مهره‌های کمربندسبزی- آمریکایی‌ نافتد : اول، رفسنجانی دلسوز مردم شد و طرفدار انتخابات آزاد، سپس در برلین، سبزها فریاد "مرگ بر جمهوری اسلامی" سر دادند و در ضمن، در ایران، احمدی‌نژاد سعی‌ در اجرای فاز دوم هدفمندی دارد تا مردم را به خیابان کشد که رفسنجانی دلسوز و بقیه بپرند وسط و خود را قاطی‌ اپوزیسیون کنند که هم خود را نجات دهند و هم منافع انگلیس حفظ شود. این طرح موسوم به آشتی‌ ملی‌ طبیعتا مورد نظر آقازاده ها افتاد و آنها رضایت خود را از راه عدم هجوم به دلار نشان دادند. ولی‌ سران بسیج، پاسداران و قوه قضائیه که مسول سرکوب بوده اند و امکان استفاده از آشتی‌ ملی‌ را ندارند در تلاش برای منزوی کردن رفسنجانی بر آمدند، تا اورا سرنگون کرده، خود به مذاکره با آمریکا بنشیند‌ ولی‌ در عمل ثابت شد که سرباز برای اجرای مقاصد خود ندارند. رفسنجانی‌ هم نتوانست از خود دفاع بکند، و او هم ثابت کرد سربازی ندارد.

نتیجه اینست دو دسته بی‌ سرباز در صادر نظام، نظامی دوگانه که امکان هیچ تصمیم گیری در آن نیست. در نتیجه، آخرین مدافعان نظام از نظام مایوس شده و به صف تحریم کنندگان رژیم و خریداران دلار پیونستند. از آغاز سال میلادی جدید یعنی‌ دی‌ ماه، رژیم در یه حالت بحرانی شدید است. ذخیره ارزی ‌اش رو به سقوط ولی‌ باند رفسنجانی‌ نتوانسته به سمت خروج از نظام برود. از ترس سقوط نظام قبل از اینکه او بتواند پوست عوض کند گاهی با باند رقیب دست به تهدید خریداران دلار می‌کند.

در این هفته، تحریم دهه فجر و تحریم سالروز ۱۹ بهمن (همافران) از سوی نیرو هوایی‌ دوباره بر همه ثابت کرد، که رژیم از درون فروریخته، وحشت به جان آخرین نوکران رژیم افتاد : از طرفی‌ هجوم نجومی به دلار و از طرفی‌ دیگر جنگ دخلی میان لاریجانی و رفسنجانی‌ سر به آسمان زد (داستان مجلس). گوش دهید و بیدار شوید.

26.02.2013

 


0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300

Flux RSS de cette rubrique