پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۲۵ آبان تا ۳ آذر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۲۵ آبان تا ۳ آذر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
26.11.2013

تلاش ناکام برای بدست آوردن دل فرانسوی‌ها و انگلیسیها

تلاش ناکام برای ایجاد بحران و گرفتن امتیاز

حمله انتحاری در بیروت برای ترساندن رژیم

تبلیغات نظام برای اینکه آبرویش نرود ولی‌ در نهایت عقب‌نشینی و تسلیم
(برای فرار از تحریمها، و سسپس دبه در‌آوردن به منظور ایجاد بحران و گرفتن امتیاز)© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۲۵ آبان تا ۳ آذر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORG©WWW.IRAN-RESIST.ORG

تقلب در تبلیغات و سازش بر اساس هیچ !


©WWW.IRAN-RESIST.ORG
<

JPEG - 581.3 kb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG
©WWW.IRAN-RESIST.ORG
©WWW.IRAN-RESIST.ORG
©WWW.IRAN-RESIST.ORG