پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۳ تا ۱۰ آبان ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۳ تا ۱۰ آبان ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
05.11.2013

۱- حمله دوباره آمریکا در بلوچستان و کردستان (بوسیله پژااک و جندلله) و مذاکره قر‌مستقیم در تهران، وین و آفریقای جنوبی

۲- حمله نشان ضعف نظام بود. سکوت نظام در مورد حمله و سپس در مورد نقش آمریکا منجر به وحشت خودیها شد !

۳ عدم حضور سران سپاه و بسیج در خاکسپاری مرزبانان نشان از ترس آنها بود.

۴- تاکید رژیم بر روی اعدامها برای اظهار قدرت در زمانی‌ که دیگر توانی‌ ندارد !

این تفسیر داستان واقعی‌ مشکلات روز افزون نظام است و دروغ‌های تبلیغاتی که تولید می‌کند.© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

© WWW.IRAN-RESIST.ORG


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل ۳ تا ۱۰ آبان ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORGآغاز هفته "جوان بسیجی‌" با فقط ۱۰ بچه و ۲ نوجوان !
JPEG - 108.3 kb

©WWW.IRAN-RESIST.ORG
©WWW.IRAN-RESIST.ORG
©WWW.IRAN-RESIST.ORG