پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۱۲ تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۱۲ تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
11.02.2014

در دو هفته پیش، علنی شدن اعتصابات در صنایع نفت و پتروشیمی و همچنین تحریم صد در صدی تولد حضرت محمد باعث وحشت سران رژیم شد. این جماعت شروع به فروش سهم برای فرار از ایران شدند و این فروش جمعی در بورس باعث سقوط پی‌ در پی‌ تمام شاخص شد.

در هفته گذشته، آمریکا پدر‌خوانده انقلاب اسلامی که خواهان سقوط این نظام اسلامی در ایران نیست، بهترین نوکران "آبرو دار" خود یعنی‌ -گروه پیشکسوتان- و اردوغان را راهی‌ ایران کرد برای آرام کردن سران وحشت زده و باز کردن راهی‌ برای سازش و تشویق آخوندها به نرمش. ولی‌ آخوندها با این گروه راه نیامدند چون تنها به دنبال دریافت تضمین جانی برای فرار از دست مردم به جان آمده ایران هستند !

در این هفته، شنبه سالروز بازگشت خمینی، با استناد بر تصاویر رسمی‌، از سوی مردم و سران، تحریم ۹۹،۹ درصدی شد ! در همان روز مملکت زیر فشار سرما به حالت اغمای سوختی فرو رفت. نظام با داستان تقلبی "سبد کالا" حواس رسانه‌ های اپوزیسیون را به سمت دیگری برد.

داستان یک هفته پر تلاطم و تحقیر برای نظام و یک هفته پر از بی‌-خردی برای اپوزیسیون خارج نشین که از این تحریم باز استفاده نکرد !

هموطنان، لطفا مرا در پخش این اخبار در فیس‌بوک یاری دهید. برای ایران.© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۱۲ تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORG©WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحریم مراسم بازگشت خمینی و تقلب‌های رژیم
JPEG - 554.4 kb
JPEG - 459.7 kb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

©WWW.IRAN-RESIST.ORG