پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۱۲ تا ۱۹ مهر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۱۲ تا ۱۹ مهر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
15.10.2013

تحریم کامل روز (و هفته) نیروهای انتظامی (بر پایه تصویر)

چگونگی‌ تقلب رژیم در ویدئو "همایش دانش‌آموختگان نظامی در حضور رهبر"

بحران برآمده از این تحریم موجب بازگشت سریع السیر نظام به سیاست بحران آفرینی خود برای کسب امتیاز شد !

جواب آمریکا با تحریم و گفتگوی غیر مستقیم...© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۱۲ تا ۱۹ مهر مهر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORGفقط ۳ سردار برای تجدید بیعت با امام !
JPEG - 388.4 kb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG
©WWW.IRAN-RESIST.ORG
©WWW.IRAN-RESIST.ORG