پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۹ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۹ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
11.12.2013

در هفته پیش : عدم موفقیت روحانی در ایجاد بحران (و به خطر انداختن رژیم اسلامی مورد علاقه آمریکا) به منظور مجبور فکردنش به دادن تضمینهای امنیتی به نظام و اعضایش.

در این هفته : ادامه این تلاش برای ایجاد این بحران.
انگلیس که دیگر مایل به حفظ این نظام نیست نیز به دنبال بحران آفرینی رفت.
ولی‌ آمریکا کماکان به فرار از بازی ادامه داد.
در نهایت، نظام سوخته به دنبال سبز و طبرزدی یا "۱۶ آذر" رفت ولی‌ آنجا هم شکست خورد.
داستان یک هفته توسری خوری نظام !© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۹ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORG©WWW.IRAN-RESIST.ORG

بعد از تدبیر و امید، زمان تردید و لبخند‌های زورکی !


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 115 kb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG
©WWW.IRAN-RESIST.ORG
©WWW.IRAN-RESIST.ORG
©WWW.IRAN-RESIST.ORG