پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۳ تا ۹ آذر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۳ تا ۹ آذر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
06.12.2013

۱-در روز اول و دوم هفته، عدم تظاهرات شادی مردمی پس از خبر انجماد تحریم‌ها نشان داد، مردم رژیم را نمی‌خواهند. در ضمن، عدم تظاهرات شادی خودی پس از خبر انجماد تحریم‌ها نشان داد، خودی‌ها از این عقب نشینی راضی‌ نیستند. سازش موقتی و بی‌ اثر نظام حتی باعث وحشت خودیها و هجوم به دلار هم شد.

۲- در روز سوم هفته، بایکت داخلی‌ روز بسیج یاد آور انزوای رژیم شد. سران نظام سازش ژنو را زیر سوال بردند تا بحران بیافرینند (سیستم اسلامی مورد علاقه آمریکا را به خطر بیاندازند)، برای گرفتن تضمین امنیتی از آمریکا و فرار از ایران که دیگر در آن جای امنی‌ ندارند.© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۳ تا ۹ آذر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORG©WWW.IRAN-RESIST.ORG

انزوای نظام در هفته بسیج


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 44.3 kb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 39.2 kb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG
©WWW.IRAN-RESIST.ORG
©WWW.IRAN-RESIST.ORG