پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۶ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۶ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
11.05.2013

در هفته پیش، پاسداران روز ارتش را تحریم کردند و مردم دست ر‌د بر حرکت انحرافی (از انقلاب) زدند. رژیم و آخرین طرفدارانش در وحشت بودند. در این هفته، مردم در نقاط مختلف ایران، دست به تظاهرات زدند. وحشت سران بیشتر شد، و سناریو‌ها آنها حالی‌ به حالی‌ شدند ! در این برنامه، داستان این تحولات بزرگ.© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار هفته ۶ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

عکس‌های خبری هفته ۶ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
IRAN : LA SEMAINE EN IMAGES N° 272

© WWW.IRAN-RESIST.ORG

PNG - 239.9 kb


© WWW.IRAN-RESIST.ORG