پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۸ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۸ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
11.09.2013

هفته گذشته، طی‌ مذاکرات مستقیم با آمریکا (از طریق جفری فلتمن)، رژیم اعتنایی به سوریه و روسیه نداشت، ولی‌ بعد از شکست این مذاکرات، دوستی‌ این دو به یادش آمد، اما کمی‌ دیر شده بود : روسیه با حذف کلی‌ فروش اس‌ ۳۰۰، رژیم خائن به منافع‌ اش را در انزوا و ضعف بیشتری قرار داد. در این هفته، رژیم در پس لرز‌های این قطع رابطه استراتژیک بود. رفسنجانی به سوی سازش با آمریکا گریز زد و باعث تنبیه استراتژیک دیگری از سوی روسیه شد. ولوله در بین آقازاده افتاد و در پی‌ آن بحران (بورسی‌ و ارزی) دیگری رقم خورد. رژیم به دنبال سازش با نفتی‌‌ها رفت و داری باز نشد.

در این برنامه، داستان یک هفته شکست پی‌ در پی‌ برای نظام زوار در رفته جمهوری اسلامی.© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۸ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORGعلی‌ لاریجانی، آواره در ترکمنستان به یک قرار داد ناچیز نفتی‌ !
JPEG - 84.5 kb

©WWW.IRAN-RESIST.ORG
©WWW.IRAN-RESIST.ORG