پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۲۸ دی‌ تا ۶ بهمن توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۲۸ دی‌ تا ۶ بهمن توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
30.01.2014

ادامه اعتصاب سنگین کارمندان پتروشیمی در خوزستان و اصفهان !
ادامه و شکست تلاش نظام شکست خرده برای ایجاد فشار بر آمریکا به امید گرفتن امتیاز خروج بی‌ خطر از ایران
سقوط پی‌ در پی‌ بورس تهران که یعنی وحشت داخلی‌ همه سران نظام !
تلاش در داووس برای سازش با اروپا به منظور خریدن وقت و ادامه فشار بر آمریکا به امید گرفتن امتیاز خروج بی‌ خطر از ایران
ولی‌ عدم رضایت اروپایی‌ها و سقوط دوباره بورس !
یک هفته پر از "کله-پا" برای رژیم شکست خورده اسلامی.© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۲۸ دی‌ تا ۶ بهمن ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORG©WWW.IRAN-RESIST.ORG

زنگنه نا امید پس از داووس !
JPEG - 100.9 kb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

©WWW.IRAN-RESIST.ORG