پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۱۶ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۱۶ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
18.12.2013

در هفته‌های پیش اعضای مردمی سپاه و بسیج در مراسم رسمی‌ سیاسی چون ۱۳ آبان یا مراسم مذهبی‌ چون عاشورا در کنار نظام نبودند و بر همه سران و یاران آنها ثابت شد که امنیت آنها در ایران تضمینی ندارد. آمریکا که پدر خوانده نظام اسلامی است به دنبال کم کردن فشار تحریم‌ها افتاد. ولی‌ از آنجا که تنها سران رژیم راه نجات را فرار از ایران می‌دانند ولی‌ این راه توام با خطر بازداشت به دلیل کارنامه سیاه آنان است، این جماعت شروع به ایجاد بحران کردند تا با به خطر انداختن نظام اسلامی مورد علاقه آمریکا این کشور را مجبور به دادن تضمین‌های امنیتی به آنها کنند. آمریکا که خواهان حفظ نظام اسلامیست وارد این تنش خطرناک نشد. در این هفته رژیم این سیاست خطر ناک را با شهادت بیشتری ادامه داد و در نهیات در مقابل فرار آمریکا از تنش با خروج از مذاکرات بحران را دامن زد. در این برنامه، جزئیات این روش دیوانه وار، جواب‌های امریکا و دیگر بازیکنان بزرگ این غائله !© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۱۶ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORG©WWW.IRAN-RESIST.ORG

در ضمن، در این برنامه این برنامه، نقش روسیه در رابطه با رژیم آخوندی
در سال‌های گذشته : لزوم همکاری برای استفاده از ضدیت نظام با آمریکا
حال : عدم همیاری برای جلوگیری از موفقیت معامله رژیم با آمریکا !


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 304.3 kb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG
©WWW.IRAN-RESIST.ORG
©WWW.IRAN-RESIST.ORG
©WWW.IRAN-RESIST.ORG