پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۴ تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۴ تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
04.02.2014

در هفته پیش، علنی شدن اعتصابات در صنایع نفت و پتروشیمی و همچنین تحریم صد در صدی تولد حضرت محمد باعث وحشت سران رژیم شد. این جماعت شروع به فروش سهم برای فرار از ایران شدند و این فروش جمعی در بورس باعث سقوط پی‌ در پی‌ تمام شاخص شد.

در این هفته، آمریکا پدر‌خوانده انقلاب اسلامی که خواهان سقوط این نظام اسلامی در ایران نیست، بهترین نوکران "آبرو دار" خود یعنی‌ -گروه پیشکسوتان- و اردوغان را راهی‌ ایران کرد برای آرام کردن سران وحشت زده و باز کردن راهی‌ برای سازش و تشویق آخوندها به نرمش. ولی‌ آخوندها با این گروه راه نیامدند. آمریکا دوباره برگشت به سیاست دوگانه (فشار و نرمش). در این برنامه؛ جنبه‌های این سفر، آثرات و نتایج این ۲ سفر، دلایل عدم جواب مثبت رژیم؛و پیامد این عمل.© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۴ تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORG©WWW.IRAN-RESIST.ORG

نوکران آمریکا در پی‌ سازش (Elders)
JPEG - 316.7 kb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

©WWW.IRAN-RESIST.ORG