پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۹ تا ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۹ تا ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
12.04.2013

۱- تحریم سالروز رفراندوم ۱۲ فروردین از سوی تمامی‌ مردم : نشان اتحاد مردم ضّد نظام !

۲- داستان جنجالی بستنی در همان روز برای پرت کردن هوس مردم، در ضمن، ایجاد توهم وجود خیلی‌ بی‌ تفاوت و ایجاد توهم در مورد عدم وجود اتحاد ضّد نظام. در این برنامه، توضیح بر پایه عکس در مورد یک صحنه سازی دروغین.

۳- و آخرین اخبار در مورد آخرین افراد جدا شده از نظام.© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار هفته ۹ تا ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

عکس‌های خبری هفته ۹ تا ۱۶ فروردین ۱۳۹۲
IRAN : LA SEMAINE EN IMAGES N° 268

© WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 752.1 kb
Grand format : Cliquez & zoomez pour élargir l’image


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 656.3 kb
Grand format : Cliquez & zoomez pour élargir l’image


©WWW.IRAN-RESIST.ORG