پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۱۹ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۱۹ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
23.10.2013

آمادگی آمریکا تعامل به منظور کم کردن تحریم‌ها از ترس سقوط نظام اسلامی
اتحاد روحانی، رفسنجانی، لاریجانی، حوزه برای این تعامل
ولی‌ شکست این سازش در اثر ضدیت فعال سران سپاه... و کارشکنی دیپلماتیک انگلیس و روسیه

در ضمن تحریم سراسری و تحقیرآمیز نماز عرفه، نماز عید قربان و گوسفند کشی

در نهایت، دو شکست داخلی و بازگشت به نقطه صفر !

در پایان : قیمت اصلی‌ و فوق‌العاده پائین فروش نفت بوسیله این رژیم !© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۱۹ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORGنوکران انگلیس سر لحظه وداع


JPEG - 195.1 kb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG
©WWW.IRAN-RESIST.ORG
©WWW.IRAN-RESIST.ORG