پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۱۳ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران (...)تحلیل اخبار ۱۳ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
16.05.2013

در دو هفته پیش، پاسداران روز ارتش را تحریم کردند و مردم دست ر‌د بر حرکت انحرافی و فرصت طلبانه رفسنجانی (از انقلاب) زدند. رژیم و آخرین طرفدارانش در فشار قرار گرفتند. بازی‌ عوض شد. رفسنجانی ترسید که در نهایت طرفدارانش اورا به آمریکا بفروشند. رفسنجانی مجبور شد خود به صحنه بیاید. در این هفته رقبای او در تلاش برای حذف او بودند. جنگ داخلی‌ بالا گرفت...

داستان یک هفته پر تنش برای رژیم.

بروز یک راه جدید برای رژیم : امکان یک سازش رژیم با آمریکا تحت نظر انگلیس !

هموطن بخوان و بجنب ! تا این فرصت طلایی‌ جنگ داخلی‌ از دست نرفته...© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار هفته ۱۳ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

عکس‌های خبری هفته ۱۳ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
IRAN : LA SEMAINE EN IMAGES N° 273

© WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 53.2 kb


© WWW.IRAN-RESIST.ORG