پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۲۰ تا ۲۷ دی‌ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۲۰ تا ۲۷ دی‌ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
21.01.2014

آغاز اعتصاب سنگین کارمندان پتروشیمی در خوزستان و اصفهان !
شکست سفر تبلیغاتی روحانی به خوزستان و فرار او از خیابان از ترس حضور کارگران به جوش آمده !
کتک خوردن جانانه آخوند دولتی در بابل
تلاش نظام شکست خرده برای ایجاد مزاحمت برای آمریکا در سوریه به امید گرفتن امتیاز خروج بی‌ خطر از ایران
عدم حمایت روسیه و چین
یک هفته پر از مشت و مال برای روحانی و رفقا !© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۲۰ تا ۲۷ دی‌ ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORG©WWW.IRAN-RESIST.ORG

روحانی در اهواز : رژیم دیگر سرباز جوان ندارد !


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 45.7 kb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 63.7 kb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 243.3 kb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG