پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۱۰ تا ۱۷ خرداد ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۱۰ تا ۱۷ خرداد ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
13.06.2013

در هفته های پیش، پاسداران روز ارتش را تحریم کردند و مردم دست ر‌د بر حرکت انحرافی و فرصت طلبانه رفسنجانی (از انقلاب) زدند. رژیم و آخرین طرفدارانش در فشار قرار گرفتند. بازی‌ عوض شد. رفسنجانی ترسید که در نهایت طرفدارانش اورا به آمریکا بفروشند. رفسنجانی مجبور شد خود به صحنه بیاید. جنگ داخلی‌ بالا گرفت..

سپس آمریکا، رفسنجانی را در فشار قرار داد تا ضعف او استفاده کند. رفسنجانی‌ می‌بایست به حرکت انحرافی (و انفرادی) خود ادامه میداد. انگلیس حمایت خود از این حرکت را ادامه داد چون در مسیر منافع خود (سقوط سریع نظام سوخته، برای حذف امکان بازگشت اپوزیسیون دموکرات‌-اسلامی وابسته به آمریکا). ولی‌ کّل نظام از این شتاب دادن به سقوط ترسید و رای به اخراج رفسنجانی از بازی‌ داد. سپس ما شاهد یک تحول بزرگ در ساختار نظام جمهوری اسلامی بودیم : شکاف بین انگلیس و نوکران ۱۵۰ ساله‌آاش و ظهور یک نظم نوین در داخل جمهوری اسلامی یا در واقع یه نظم در هم بر هم جدید متشکل از مراجع تقلید حوزه، سران پاسداران، لاریجانی‌ها و کّل افرادی که رفسنجانی بیرون کرده بود.

در هفته پیش، ما شاهد درگیری در داخل این نظم جدید قدرت شدیم : اهالی این نظم جدید به جان یک دیگر افتاندند برای احراز مدیریت بازی ! وحشتی جدید سرمایه دران رژیم را فرا گرفت و باعث ظهور بحرانی دلاری دیگری شد.

در این هفته، سران پاسداران مسول پلیس، عضو نظم نوین رژیم، با فشار به روحانی، جلیلی (نامزد مورد نظر حوزه) و غیرو در تلاش بودند تا همتای خود قالیباف را جا بیاندازند. نظم نوین در بحران بود. وحشت داخلی‌ بالا گرفت. بازار وارد یک اعتصاب ۸۰ در صدی شد. در سالروز ۱۴ : صحن گورستان خمینی خالی‌ از مدیران نظام بود و نظام حتا نتوانست عدّه سیاهی لشکر برای پر کردن محل پیدا کند. وحشت داخلی‌ بیشتر شد...© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار هفته ۱۰ تا ۱۷ خرداد ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

عکس‌های خبری هفته ۱۰ تا ۱۷ خرداد ۱۳۹۲
IRAN : LA SEMAINE EN IMAGES N° 277

© WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 484.8 kb


© WWW.IRAN-RESIST.ORG