پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران (...)تحلیل اخبار ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
28.05.2013

در سه‌ هفته پیش، پاسداران روز ارتش را تحریم کردند و مردم دست ر‌د بر حرکت انحرافی و فرصت طلبانه رفسنجانی (از انقلاب) زدند. رژیم و آخرین طرفدارانش در فشار قرار گرفتند. بازی‌ عوض شد. رفسنجانی ترسید که در نهایت طرفدارانش اورا به آمریکا بفروشند. رفسنجانی مجبور شد خود به صحنه بیاید. در این هفته رقبای او در تلاش برای حذف او بودند. جنگ داخلی‌ بالا گرفت...

در این هفته، آغاز سقوط رفسنجانی. چرا و چگونه ؟© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار هفته ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

عکس‌های خبری هفته ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
IRAN : LA SEMAINE EN IMAGES N° 274

© WWW.IRAN-RESIST.ORG

PNG - 104.4 kb


© WWW.IRAN-RESIST.ORG