پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۱۱ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۱۱ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
14.11.2013

۱- شکست سفر لاریجانی به چین (پیوستن چین به جناح مخالف رژیم یا مخالف سازش آمریکا با رژیم)
۲- بایکوت سراسری تمام مراسم ۱۳ آبان از سوی آخرین پاسداران وفادار به نظام
۳- وحشت داخلی‌ و پناه بردن نظام به اخبار اعدام برای ایجاد توّهم قدرت و ترساندن مردم در زمان انزوای داخلی‌ سران
۴- نرمش در تحریم‌ها و تلاش‌های دیگر آمریکا برای حفظ نظام اسلامی
۵- چرخش فرانسه به سوی چین و شکست خوردن طرح سازش در ژنو !
۶- لزوم حرکت برای استفاده از این انزوای بزرگ (داخلی‌ و خارجی‌) نظام قبل از آمریکا در چرخشی بزرگتر به همین نظام اکتفا کند !© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل ۱۱ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۲ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORG©WWW.IRAN-RESIST.ORG

هفته بی‌ وفائی‌ها غیرمترقبه


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 34 kb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG
©WWW.IRAN-RESIST.ORG
©WWW.IRAN-RESIST.ORG
©WWW.IRAN-RESIST.ORG