پذيرش > News > اعدام زم بلافاصله پس از رای دادگاه عالی‌ آمریکا بر ضد ترامپاعدام زم بلافاصله پس از رای دادگاه عالی‌ آمریکا بر ضد ترامپ
12.12.2020

هدف جمهوری اسلامی رها شدن از تحریم هست بدون تن دادن به سازش با دمکرات‌ها و باز کردن درهای رژیم به بازماندگان ۵۷ و نوچه جدید مثل رامین پرهام یا گروه رنسانس ایرانی. برای این کار آخوندها مخالفین تقلبی درست میکنند مثل ستوده یا زم (کارمند رسمی‌ اتاق فکری سازمان اطلاعات رژیم) برای تبلیغ اینکه مردم دنبال جنبش سبز هستند.

در ۴ سال گذشته، ترامپ سیاست بر سرنگونی نظام گذاشت به نفع شاهزاده. رژیم نوع مخالف تقلبی را عوض کرد و زم مخالف شاهزاده شد ولی‌ نتوانست کاری کند، وقتی‌ کار بالا گرفت و زم بی‌ آبرو شد، او به ایران برگشت (با داستان تقلبی دیدار با سیستانی در اثری از این سفر جایی‌ نیست). سفر با هوپیمای خصوصی بوده که قیمت آن ۱۸،۰۰۰ دلار است. این پول از کجا آماده بود ؟

دیشب، دادگاه عالی‌ آمریکا رای به نفع بایدن داد و بلافاصله رژیم زم را کشت. چرا ؟

چون سناریو برگشته به ماندن بدون بازکردن درهای رژیم به کارکنان اسلامی آمریکا. این اعدام جوابی‌ به من و شما نیست، این اخطار به آنهایی در رژیم است که حاضر به سازش با بایدن و دمکراتها هستند، آماده برای یک انتقال قدرت نیمه خونین، از ترس خیزش مردمی و تغییر نظام خیلی‌ خونین.

این اعدام نشان اینست که دودستگی و شکاف شدید در داخل نظام است.

شما باید حرکت خود ادامه دهید ولی‌ همچون پیمان نوین با کمی‌ نرمش در مورد رفتار با بازماندگان رژیم تا مهره‌های ضعیف نظام عوض پیوستن به دمکرات‌ها به شما مردم به پیوندند.

© IRAN-RESIST.ORG

© IRAN-RESIST.ORG

مقالات ما به فارسی

حساب تویتری ایران-رزیست و کاوه محسنی

© IRAN-RESIST.ORG

© IRAN-RESIST.ORG

© IRAN-RESIST.ORG