پذيرش > Articles en Persan > یکشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته‌ای که گذشت (توسط کاوه محسنی)یکشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۰ : تحلیل اخبار هفته‌ای که گذشت (توسط کاوه محسنی)
08.10.2011

در هفته گذشته، بایکوت رژه دفاع مقدس (از انقلاب اسلامی) از سوی پاسداران باعث سلب اعتماد وابستگان به رژیم شد. این دسته باز هم خرید دلار و طلا را از سر گرفتند. در جواب، رژیم می‌‌باتیست هم آنها را کمی‌ میترساند و هم با نمایش قدرت به آنها امید میداد.

برای ترساندن خودی‌های خودباخته، رژیم داستان اختلاس را مطرح کرد. برای امید دادن به خودی‌های وحشتزده، رژیم رو به تبلیغات نظامی و پلیسی‌ آورد.

عکس‌های رسمی‌ رژیم خبر از شکست پی‌ در پی‌ این تبلیغات میدهند. نتیجه این شکست‌ها باعث تحولات جدید داستان اختلاس است و همچنین روی آوردن رژیم به اعدام‌های دستجمعی.شنیدن برنامه


تحلیل هفته ۲ تا ۹ مهر ماه ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (live)


JPEG - 580 bits


دانلود برنامه

MP3 - 29.4 Mb


تحلیل هفته ۲ تا ۹ مهر ماه ۱۳۹۰ توسط کاوه محسنی (mp3)


JPEG - 580 bits


عکس‌های خبری ۲ تا ۹ مهر۱۳۹۰ : تبلیغات نظامی دروغین برای امید دادن به خودی‌های وحشتزده و ترساندن مردم
IRAN : LA SEMAINE EN IMAGES N°189


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 40.5 kb


© WWW.IRAN-RESIST.ORG