پذيرش > Articles en Persan > ۲۶ ویدئو از یک انقلاب هدایت شده۲۶ ویدئو از یک انقلاب هدایت شده
01.01.2010

۲۸ دسامبر ۲۰۰۹ — همگی رسانه ⁠های فرانسوی از درگیری⁠ها در ایران خبر می دهند حال آنکه رابطهای ما در آنجا (تهران، اصفهان و مشهد) از یک ″بازی برای مشروعیت دادن به جنبش سبز‟ سخن می رانند، جنبشی دروغین، هوادار خمینی و مخالف هرگونه کوتاه آمدن در مسئلۀ اتمی. این رابطها چنین می پندارند که اگر جز این بود، رژیم هرگز ”کشته⁠ها“ را که قربانیانی لازم هستند، تأئید نمی کرد. از اینروست که بنا بر این شدیم تا همۀ ویدئوهائی را که در این رابطه پخش شده است منتشر سازیم و نشان دهیم که این جریان جز یک فیلم سینمائی بیش نیست و به دور است از یک خیزش راستین که آرزویش را داریم.چهار روز دیگر، رژیم ملایان بایستی به پیشنهاد معاوضۀ ذخیرۀ اورانیوم خود پاسخ دهد. این پاسخ نمی تواند مثبت باشد چراکه نشان از آرامگیری است و آن دو پی⁠آمد منفی برای هستی⁠اش در بر خواهد داشت. نخست، دیگر نخواهد توانست نقش خود را در دشمنی با وجود اسرائیل دنبال کند و رهبر خلقهای جهان عرب باشد. امّا مهمتر از آن، ناچار به برگزاری انتخاباتی آزادانه⁠تر خواهد گشت (حذف صلاحیت نامزدها) و آنگاه آمریکا خواهد توانست مهره⁠های خود را در دستگاه حکومتی جا سازد و نفوذش را از درون افزایش دهد.

از آنجا که رژیم نمی تواند چنین چیزی را بپذیرد، جنبشی به اصطلاح مردمی اختراع کرده که گردانندگانش از شخصیتهای خود رژیم و ۲۰۰۰ درصد مخالف هرگونه سازش با غرب هستند!

تا امروز تنها یک مانع جلوی راه این نمایشنامه را گرفته است: مردم ایران که به آن نپیوستند، زیرا این شخصیتها و شیوۀ گفتارشان را نیک می شناسند. این تحریم، رژیم را فاقد آن بسیج مردمی کرد (مرحلۀ ۱) تا افکار عمومی در جهان را به هیجان آورد (مرحلۀ ۲) و سپس کشورهای نیرومند بویژه آمریکا را وادار به پشتیبانی از جنبش سبز سازد (مرحلۀ ۳).

برای دور زدن از این مانع، حکومت بر این شد که دگرگونی⁠هائی در شعارها و یا رهبری جنبش سبز دهد تا ایرانیها را بدان بکشاند، و امّا تا انجام چنین امری ناممکن، یوتوب را به کار می برد تا با پخش ویدئوهائی دروغین از بسیج مردم، افکار همگانی در جهان را تحت تأثیر بگذارد و قانع سازد، سپس بتواند رسمیت کشورهای بزرگ را برای آن بدست آورد.

این چیزی است که ایرانیان آنرا ″سینما برای سی ان ان‟ می نامند! همچون روزهای ۲۳ و ۲۴ خرداد امسال: اشک، خون و ایرانیانی که به پاسدار و بسیجی می تازند!

خوب، چه عالی! اما در چنین روئی، می بایست اسلحه میان مردم پخش می‌شد تا ایرانیان مسلح شوند و حکومت را واژگون سازند! امّا نه، شما چنین چیزی را نخواهید دید زیرا هدف سرنگونی ملایان نیست، منظور دگرگونی افکار جهانی است.

مردم ایران بیزارند از این انقلابیهای دروغین و شعارهایشان در مدح انقلاب اسلامی، از بنیانگذارانش چون خمینی و منتظری یا رهبرانش چون موسوی. برای این هم⁠میهنانی که برای مشروعیت ندادن به یک جنبش ساختگی، چاره‌ای جز لب بر بستن ندارند، ما این ویدئوهای ساختگی را پخش می‌کنیم و همراه آن معنی صداها و گفتگوهای انقلابی⁠های دروغین را توضیح می‌دهیم. ترتیب برگزیده شده، همان انتشارشان بر روی انترنت است.

© WWW.IRAN-RESIST.ORG
© WWW.IRAN-RESIST.ORG

ویدئو ۱ | تظاهرکنندگانی را می بینیم که نام ″موسوی‟ را صدا می‌زنند، کسی که خود بنیانگذار انجمنهای اسلامی و بسیج است. آنها نام ″حسین‟، امام سوّم شیعان را نیز فریاد می‌زنند.

© WWW.IRAN-RESIST.ORG


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

ویدئو ۲ | این قطعه که در آن جز صدا اتفاقی نمی‌افتد، ″حملۀ بسیجی بر علیه مردم‟ نامگذاری شده. حکومت از یک خیابان فیلم گرفته (رفت و آمد عادی خودروها) و بر آن فریاد و سروصدا افزوده است.

© WWW.IRAN-RESIST.ORG


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

ویدئو ۳ | همان قطعه که در آن چیزی نمی‌گذرد امّا با صدای افزوده شدۀ ″الله اکبر‟ و مردی که به جنب و جوش دیگران با نگاهی تمسخرآمیز می نگرد.

© WWW.IRAN-RESIST.ORG


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

ویدئو ۴ | جمعیتی ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفری از تظاهرکنندگان حرفه⁠ای که در تهران حکومت در اختیار دارد (گاهی وانمود می کنند دانشجو هستند). شعارهائی شنیده می‌شود که کوچکترین خطری برای حکومت ندارد چون بر علیه خامنه⁠ای است که بی قدرت است: «خامنه⁠ای حیا کن؛ مملکتو رها کن». همچنین «مرگ بر تو» شنیده می‌شود (شعاری که هیچ معنی ندارد) و باز هم «الله اکبر»، همان فریاد هواداران خمینی.

© WWW.IRAN-RESIST.ORG


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

ویدئو ۵ | همان ۲۰۰ نفر که داد می زنند: «مرگ بر دیکتاتور» در رابطه با خامنه⁠ای یا احمدی نژاد که بر پایۀ قانون اساسی هیچگونه قدرتی در دست ندارند.

© WWW.IRAN-RESIST.ORG


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

شناسائی محل حوادث | با نبستن انترنت، رژیم امروز صحنه⁠هائی بر روی یوتوب به نمایش گذاشت که همگی در دور و بر پل هوائی چهارراه انقلاب (شاهرضا) و حافظ (به رنگ سرخ در نقشۀ زیر) رخ دادند. این چهارراه کالج دقیقاً در مرکز شهر تهران جای دارد (نگاه کنید در زیر). محلّ دیگری نیز هست در چهارراه ولی⁠عصر (پهلوی). (نقشۀ بسیار پهن: می‌توانید کلیک کنید سپس عکسها را یک یا دو بار بزرگ کنید)

© WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 443.8 kb


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

با چنین گزینشی که رفت و آمد اتومبیل سواران را به شدت دشوار می سازد، حکومت تصوری از یک شهر پرآشوب را در پندار همگان جای می اندازد، با این گمان که این آشوب همه⁠گیر است، امّا چنین نیست. حکومت با اندک ایرانیانی که او را در طرح جنبش سبز همراهی می کنند، توانست بهترین بهره⁠برداریها را به انجام برساند. (نقشۀ بسیار پهن: می‌توانید کلیک کنید سپس عکسها را یک یا دو بار بزرگ کنید)

© WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 476 kb


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

ویدئو ۶ (ناحیۀ A) | صداهائی افزوده شده می گوید: «ندوید»، سپس «میکشم آنکه برادرم کشت» (شعار مشهور هواداران خمینی). سخن از مردی زخمی یا کشته شده می رود. ولی اگر واقعًا کسی کشته شده بود، ترافیک، که عادی می نماید، بند می آمد. از سوی دیگر، تظاهرکنندگان نیز کوششی نمی کنند تا اتومبیلی را برای کمک گرفتن نگه دارند. رفت و آمد خیابان حافظ و پل هوائی همچنان ادامه دارد.

© WWW.IRAN-RESIST.ORG


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

ویدئو ۷ (Alborz) | کسی می‌کوشد تا پوستر خامنه⁠ای را پاره کند. در برابر رفت و آمدی عادی.

© WWW.IRAN-RESIST.ORG


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

ویدئو ۸ و ۹ (ناحیۀ D) | در حدود ۴۰۰ نفر در رامپ همان پل هوائی که معرکه⁠گیری روز در آن برگزار شده بود، گرد آمده اند: آتشسوزی چند موتورسیکلت و ذباله⁠دانی. اگر فیلم را آهسته نگاه کنید، در دقیقۀ ۱:۲۶ مردی را با یک دستگاه بی⁠سیم با آنتنی سفید خواهید دید (شاید یک هماهنگ کننده)؛ او در میان گروهی است که به یک در آهنین پرخاش می کنند.
© WWW.IRAN-RESIST.ORG


© WWW.IRAN-RESIST.ORG


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

ویدئو ۱۰ | یک گروه ۴۰۰ نفرۀ دیگر، اندکی دورتر، در میان رفت و آمد اتومبیلها. شعارشان: « نترسید! نترسید! ما همه با هم هستیم» (هیچ چیزی بر علیه رژیم).

© WWW.IRAN-RESIST.ORG


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

ویدئو ۱۱ | خودروئی در زیر پل هوائی واژگون شده، امّا رفت و آمد در این به اصطلاح انقلاب ادامه دارد. آتش⁠نشانها اوضاع را در گراماگرم انقلاب اداره می کنند!

© WWW.IRAN-RESIST.ORG


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

ویدئو ۱۲ (در پشت ناحیۀ A در خیابان انقلاب، سپس در ناحیۀ E برای حمله) | اندکی پیش از محل آتش⁠سوزیها. شعارهائی به زبان عربی (غیر قابل فهم)، «الله اکبر، مرگ بر دیکتاتور». سپس یک زدوخورد: یورش به یک بسیجی! صحنه را آهسته خوب نگاه کنید چون از جائی که قاعدتاً آن بسیجی باید باشد زنی می جهد. مردم فریاد می زنند: «نزنیدش … ولش کن! ولش کن!» در پایان، سرانجام این بسیجی را می‌بینیم که به گونه‌ای معجزه⁠آسا حتی خون هم از دماغش نمی‌آید. هواداران مهربان جنبش سبز هم فراموش کرده‌اند اسلحه⁠اش را توقیف کنند تا میهنشان را از دست دیکتاتور سرشناس رها سازند.

© WWW.IRAN-RESIST.ORG


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

ویدئو ۱۳ | اوضاع داغ شده. در اینجا پلاک خیابانی با نام خامنه⁠ای را لگدمال می کنند.

© WWW.IRAN-RESIST.ORG


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

ویدئو۱۴ (ناحیۀ E) چهارراه انقلاب-ولی⁠عصر | جلوی یک سینما. در اینجا به یک پاسگاه پلیس حمله می شود، امّا مانند همیشه کسی از آنجا اسلحه⁠ای به چنگ نمی آورد! سپس ناگهان، کسانی می گذرند که یک زخمی را با خود می برند، اما هیچ اتومبیلی را نگه نمی دارند (قابل دیدن به مدّت ۲۵ ثانیه) تا وی را به یک بیمارستان برسانند. سپس جمعیت به جائی اشاره می کنند و می گویند «کسی از آنجا به ما حمله می کند» اما در آنجا تنها ترافیک است. آنگاه باز هم یک زخمی دیگر، قربانی این حمله مشهور را می آورند و باز هم کسی به عقلش نمی رسد که از رانندگانی که می گذرند کمک بخواهد.

در دقیقۀ ۳:۱۰، دیگر در آن جای پیشین نیستیم، ولی در پشت آن (ناحیۀ F: شمال ولی⁠عصر). مردم به سوی محل تظاهرات می دوند (ناحیۀ E)، جائی که هیچ رفت و آمد اتومبیل نیست. سخن از یک زخمی می رود، کسی که به زیر ماشین رفته! او را سوار ماشینی در آن نزدیکی می کنند.

© WWW.IRAN-RESIST.ORG


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

ویدئو ۱۵ | به گشتی⁠ها یورش برده می شود، امّا بسیج و پاسدار کجایند؟

© WWW.IRAN-RESIST.ORG


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

ویدئو۱۶ | ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر از مردم در یک جای نامشخص فریاد می کشند: «تجاوز ، جنایت، مرگ بر این ولایت» (مرگ نه بر رژیم، بلکه تنها بر رهبر کنونی).

© WWW.IRAN-RESIST.ORG


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

ویدئو ۱۷ | همان مردی که در ویدئو شمارۀ ۱۴ زخمی شده بود و سوار ماشینش کرده بودند، اینجا قهرمان ویدئوئی دیگر است.

© WWW.IRAN-RESIST.ORG


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

ویدئو ۱۸ | مردی به سختی زخمی شده.

© WWW.IRAN-RESIST.ORG


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

ویدئو ۱۹ | یک زوج از جوانانی که به بسیجی⁠ها حمله می برند فیلم می گیرند: «نگهدار، دارم فیلم می‌گیرم … اوه … بدو بدو …» خنده دار اینکه، هنوز تظاهرکننده⁠ای آشکار نشده، صدای افزوده شده از آنچه که اتفاق خواهد افتاد گزارش می دهد.

© WWW.IRAN-RESIST.ORG


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

ویدئو ۲۰ | مرگ خواهرزادۀ موسوی. بنا به گزارش منابع گوناگون، او با گلوله⁠ای در سینه یا سر کشته شده؛ اینجا یک مرد که در ناحیۀ کمر زخمی شده، نشان داده می شود.

© WWW.IRAN-RESIST.ORG


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

ویدئو ۲۱ | آتش⁠سوزی در دفتر مرکزی بسیج در وزارت نفت. ترافیک عادی است.

© WWW.IRAN-RESIST.ORG


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

ویدئو ۲۲ | عکس خامنه⁠ای را پاره می کنند (مردی فاقد قدرت در رژیم). ترافیک عادی است.

© WWW.IRAN-RESIST.ORG


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

ویدئو ۲۳ | این یکی شاهکار است! مردم در برابر خیابانی خالی، سنگ پرتاب می کنند و فریاد می کشند: «بیا جلو، بجنگ»!

© WWW.IRAN-RESIST.ORG


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

ویدئو ۲۴ | برگشت به زیر پل! نجات دستگیرشدگان از یک خودروی پلیس! و بازهم این فریادهای «نزنش» برای کسانی که فرض می‌شود تظاهرکنندگانی را کشته اند.

© WWW.IRAN-RESIST.ORG


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

ویدئو ۲۵ | سنگرهائی سمبولیک برای یک انقلاب مجازی و ترافیک عادی.

© WWW.IRAN-RESIST.ORG


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

ویدئو۲۶ | این فیلم ادعا می‌کند که مدرک کشتار رژیم است: در آن تنها از پای مردم فیلم گرفته شده و صدای پشت صحنه می گوید: « مرده … با سنگ زدند؟ … آمبولانس! …»

© WWW.IRAN-RESIST.ORG


© WWW.IRAN-RESIST.ORG

دیروز در تهران انقلاب رخ نداد، تنها نمایشی اجرا شد در شهری که به دنبال کسب و کارش بود. برای اعتبار دادن به این نمایش، تصاویری بود از زخمی شدگان، قربانیانی راست یا دروغین ِ دیوانگی حکومتی که، برای گریز از آرامش با غرب، دست به هر کاری می‌زند. فرانسه یک چنین خشونتی را محکوم کرده است اما همزمان ندای مذاکره را سر می دهد. با پیشنهاد مذاکره، فرانسه تهران را تشویق به افزایش خشونت می‌کند تا بتواند از این راه از آرامش با غرب دوری جوید. می بایست این روش بی فرجام را محکوم کرد و برای پایان دادن هر چه زودتر به آن، نظام را تحریم کرد.

© WWW.IRAN-RESIST.ORG

Iran : 26 vidéos d’une révolution centralisée

© WWW.IRAN-RESIST.ORG

Iran : 26 Videos of a centralized revolution