پذيرش > Articles en Persan > تفسیر ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸ : رژیم در تلاطم حوادث از ۵ دی ماه (روشنگری در مورد مرگ قاسم (...)تفسیر ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸ : رژیم در تلاطم حوادث از ۵ دی ماه (روشنگری در مورد مرگ قاسم سلیمانی)
09.01.2020

شکست قهرمان سازی تک شخصی‌ رژیم در مورد پویا بختیاری
تظاهرت جدی بر ضد رژیم در این روز.
بستن انترنت و فعال کردن حساب‌های مشکوک پهلوی‌نما در تویتر.
تصمیم جهانی‌ (ژاپن+چین+روسیه) بر در انزوا قرار دادن رژیم.
تصمیم رژیم برای ایجاد بحران در عراق... مرگ سلیمانی...
عدم تظاهرات به یاد این شخص و در نتیجه
بازگشت به روند ایجاد بحران در عراق
© IRAN-RESIST. ORG
© IRAN-RESIST. ORG

تصاویر و فیلمهای تبلیغاتی رژیم


© IRAN-RESIST. ORG

JPEG - 49.5 kb


© IRAN-RESIST. ORG

MPEG4 - 175.9 kb


© IRAN-RESIST. ORG