پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۳ تا ۱۰ آبان ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۳ تا ۱۰ آبان ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
06.11.2014

اخیرا:
آمادگی حوزه برای "سازش برد-برد" (در واقع تسلیم در مقابل آمریکا)
دعوت دولت عراقی‌ دست‌نشانده آمریکا از ظریف !
ولی‌ فشار شدید لاریجانی، رفسنجانی و پاسداران در کارشکنی و عقب نشینی روحانی از ترس سقوط خودش

سپس پناه بردن رژیم درمانده‌ به سوی روسیه (در زمان نشست سالانه پیمان شانگهای)
ولی‌ شکست طرح در اثر زیاده خواهی‌ روسیه
سپس بازگشت به سوی طرح بحران آفرینی در مقابل آمریکا (در زمان نشست سالانه سازمان ملل)
سپس پیشنهاد سازش و سرمایه گذاری از سوی اروپا+روسیه
ولی‌ فشار آمریکا از راه حمله به ناجا و مذاکره از راه ۵+۱ برای برهم زدن این برنامه
در هفته پیش : جنگ داخلی‌، سقوط بورس و باز هم ناکامی در مقابله با آمریکا

در این هفته : تحریم ماه محرّم و سالروز شورش خمینی در سال ۴۳، از سوی مردم و خودیها
در ضمن، تحریم داخلی‌ روز بسیج دانش آموزان
و در نتیجه این ۳ شکست تحقیر کننده، باز هم بحران سیاسی و بورسی‌ !© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۳ تا ۱۰ آبان ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

عکس‌های خبری ۳ تا ۱۰ آبان ۱۳۹۳

تنها عزادارن عاشورا در این هفته در تهران ۱۰ میلیون نفری !©WWW.IRAN-RESIST.ORG

©WWW.IRAN-RESIST.ORG
©WWW.IRAN-RESIST.ORG