پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۱۹ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۱۹ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
22.10.2014

اخیرا:
آمادگی حوزه برای "سازش برد-برد" (در واقع تسلیم در مقابل آمریکا)
دعوت دولت عراقی‌ دست‌نشانده آمریکا از ظریف !
ولی‌ فشار شدید لاریجانی، رفسنجانی و پاسداران در کارشکنی و عقب نشینی روحانی از ترس سقوط خودش

سپس پناه بردن رژیم درمانده‌ به سوی روسیه (در زمان نشست سالانه پیمان شانگهای)
ولی‌ شکست طرح در اثر زیاده خواهی‌ روسیه
سپس بازگشت به سوی طرح بحران آفرینی در مقابل آمریکا (در زمان نشست سالانه سازمان ملل)
دوباره بازگشت به سوی روسیه (در زمان نشست سالانه کشورهات دریای خزر)

: در هفته پیش
بایکوت عید قربان و روز نیروهای انتظامی = درماندگی نظام
پیشنهاد سازش و سرمایه گذاری از سوی اروپا+روسیه

در این هفته : بایکوت عید غدیر، دیدار با اروپا+روسیه، عکس‌الع‌عمل شدید آمریکا!© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۱۹ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

عکس‌های خبری ۱۹ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۳
رژیم آب دارد، نا‌ن ندارد !©WWW.IRAN-RESIST.ORG
©WWW.IRAN-RESIST.ORG
©WWW.IRAN-RESIST.ORG