پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۱۲ تا ۱۹ مهر ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۱۲ تا ۱۹ مهر ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
21.10.2014

اخیرا:
آمادگی حوزه برای "سازش برد-برد" (در واقع تسلیم در مقابل آمریکا)
دعوت دولت عراقی‌ دست‌نشانده آمریکا از ظریف !
ولی‌ فشار شدید لاریجانی، رفسنجانی و پاسداران در کارشکنی و عقب نشینی روحانی از ترس سقوط خودش

سپس پناه بردن رژیم درمانده‌ به سوی روسیه
ولی‌ شکست طرح در اثر زیاده خواهی‌ روسیه
سپس بازگشت به سوی طرح بحران آفرینی در مقابل آمریکا
دوباره بازگشت به سوی روسیه

در این هفته
بایکوت عید قربان و روز نیروهای انتظامی = درماندگی نظام
در نتیجه : جنگ داخلی‌ و سقوط بورس
پیشنهاد سازش و سرمایه گذاری از سوی اروپا+روسیه© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۱۲ تا ۱۹ مهر ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

عکس‌های خبری ۱۲ تا ۱۹ مهر ۱۳۹۳
دوستان اروپایی‌ رژیم


PDF - 1.4 Mb
1st Europ-Iran Forum.pdf


©WWW.IRAN-RESIST.ORG