پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۵ تا ۱۲ مهر ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۵ تا ۱۲ مهر ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
10.10.2014

اخیرا:
آمادگی حوزه برای "سازش برد-برد" (در واقع تسلیم در مقابل آمریکا)
دعوت دولت عراقی‌ دست‌نشانده آمریکا از ظریف !
ولی‌ فشار شدید لاریجانی، رفسنجانی و پاسداران در کارشکنی و عقب نشینی روحانی از ترس سقوط خودش

سپس پناه بردن رژیم درمانده‌ به سوی روسیه
ولی‌ شکست طرح در اثر زیاده خواهی‌ روسیه

در هفته پیش :
بازگشت به سوی طرح بحران آفرینی در مقابل آمریکا در زمان جلسه سالانه سازمان ملل
ولی‌ شکست این برنامه در اثر آرامش تاکتیکی آمریکا

در این هفته : روحانی دوباره به دنبال روسیه در آستراخان !
جلوگیری لاریجانی از داد و ستد در آستراخان
شکست بزرگ روحانی و قارامیش کلی‌ !© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۵ تا ۱۲ مهر ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

عکس‌های خبری ۵ تا ۱۲ مهر ۱۳۹۳
شکست بزرگ روحانی !


©WWW.IRAN-RESIST.ORG