پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۱ تا ۸ شهریور ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۱ تا ۸ شهریور ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
03.09.2014

هفته گذشته :
۱-جنگ داخلی‌ بین لاریجانی و روحانی (نماینده چموش حوزه)
۲-اعتصاب عظیم شهر بافق علیه رژیم و بسته شدن راه‌آ‌هن بسوی جنوب و جنوب شرقی
امکان پیوستن این مناطق به اعتصابیون = موقعییت اضطراری !
در نتیجه دستاویز شدن کل نظام به سیمین بهبهانی‌ برای احیای پل شکسته سبز !
هوشیاری مردم و شکست این برنامه !
مجبور شدن اخوندهای درمانده‌ به اعلام همکاری با آمریکا به امید نجات از تحریم‌ها !

این هفته :
دعوت دولت عراقی‌ دست‌نشانده آمریکا از ظریف !
سکوت علامت رضای اخوندهای حاکم !
ولی‌ فشار شدید لاریجانی بر ۶ وزیر اصلی‌،
همیاری رفسنجانی‌ و سپاه برای جلوگیری از ساخت‌و‌ساز بین آخوندها و آمریکا...
در نتیجه، ترس روحانی از سقوط دولت منجر به حرکت عجیب غریبی از سوی او و وزیرانش شد !
داستان یک هفته در بر هم که نشانگر بی‌ آیندگی این رژیم است !© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۱ تا ۸ شهریور ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

عکس‌های خبری ۱ تا ۸ شهریور ۱۳۹۳

دعوت دولت عراقی‌ دست‌نشانده آمریکا از ظریف


JPEG - 322.4 kb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG