پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۲۴ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۲۴ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
29.08.2014

۱-جنگ داخلی‌ بین لاریجانی و روحانی (نماینده چموش حوزه)
۲-اعتصاب عظیم شهر بافق علیه رژیم و بسته شدن راه‌آ‌هن بسوی جنوب و جنوب شرقی
امکان پیوستن این مناطق به اعتصابیون = موقعییت اضطراری !
در نتیجه دستاویز شدن کل نظام به سیمین بهبهانی‌ برای احیای پل شکسته سبز !
هوشیاری مردم و شکست این برنامه !
مجبور شدن نظام درمانده‌ به اعلام همکاری با آمریکا به امید نجات از تحریم‌ها !© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۲۴ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

©WWW.IRAN-RESIST.ORG


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

عکس‌های خبری ۲۴ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۳


JPEG - 628.1 kb©WWW.IRAN-RESIST.ORG