پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۱۷ تا ۲۴ مرداد ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۱۷ تا ۲۴ مرداد ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
22.08.2014

۱- حقایق سقوط هواپیما در حوالی کرج !
۲- امتناع عکاسان رژیم از پنهان کاری در مورد این حادثه= آغاز فرروپاشی سیستم تبلیغاتی نظام !
۳-وحشت بزرگ سران از حکومت بدون حربه تبلیغات !
۳ - جنگ داخلی‌ تمام عیار پس از این واقعه :
روحانی در فکر سازش و تو دهنی رهبر (سخنگوی آخوند‌های حاضر در مجلس خبرگان) !© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۱۷ تا ۲۴ مرداد ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

©WWW.IRAN-RESIST.ORG


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

عکس‌های خبری ۱۷ تا ۲۴ مرداد ۱۳۹۳


JPEG - 87.9 kb©WWW.IRAN-RESIST.ORG