پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۳ تا ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۳ تا ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
05.08.2014

۱- تحریم شدید عید فطر و تقلّب‌های تصویری نظام !
۲- سقوط شدید بورس در این هفته !
۳-دادار دودور در مورد غزه و همچنین جیسون رضائیان، پادو خبرنگاران خارجی‌ در تهران و اصفهان، قالی فروش حرفه‌ای و مهره روحانی برای پرت کردن هوس مردم و خودیها از تحریم شدید عید فطر و مشکلات دیگر نظام در این هفته !© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۳ تا ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORG
©WWW.IRAN-RESIST.ORG

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

فایل فلاش را در زیر دانلود کنید.
Flash Video - 123.1 Mb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG©WWW.IRAN-RESIST.ORG

عکس‌های خبری ۱۳ تا ۱۰ مرداد ۱۳۹۳


محل نماز رسمی‌ عید فطر در تصاویر خبری


JPEG - 579 kb


همان محل نماز رسمی‌ عید فطر در ویدئو رسمی‌ (۱۰ برابر کوچکتر)


PNG - 223.6 kb


©WWW.IRAN-RESIST.ORG