پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۱۱ تا ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۱۱ تا ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
15.08.2014

در هفته گذشته : سقوط ۳۲ درصدی بورس و سقوط ۹۰ در‌صدی تعداد سران نظام در روز فطر !

۱- شروع محاکمه مهدی هاشمی‌ به وسیله باند لاریجانی برای جلوگیری از حرکتی انحرافی از سوی رفسنجانی‌ در سالروز مشروطیت !

۲- بروز سقوط جدیدی در بورس و ترس لاریجانی‌ها از تشدید بحران با محاکمه مهدی !

۳- از سر گیری حرکات انحرافی از سوی رفسنجانی‌ !

۴-پیشنهاد مذاکره (یعنی‌ قبول تسلیم) از سوی آمریکا به آخوند‌ها، تقاضای کمک اینها از روسیه...

... داستان یک هفته بی‌ثباتی و نابسامانی برای رژیم از نفس افتاده اسلامی !© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۱۱ تا ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

©WWW.IRAN-RESIST.ORG


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

عکس‌های خبری ۱۱ تا ۱۸ مرداد ۱۳۹۳


روحانی با طرفداران نیم وجبی دست پرورده فتوشاپ !


JPEG - 474.9 kb

افراد دست چپ یک هوا ریز تر از افراد دست راست !


©WWW.IRAN-RESIST.ORG