پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۲۸ تیر تا ۴ مرداد ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران (...)تحلیل اخبار ۲۸ تیر تا ۴ مرداد ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
01.08.2014

© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۲۸ تیر تا ۴ مرداد ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

©WWW.IRAN-RESIST.ORG


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

عکس‌های خبری ۲۸ تیر تا ۴ مرداد ۱۳۹۳


راز استقبال از روز قدس در امسال : چسباندن عکس ۱۰ نفر روی عکس‌های سال‌های گذشته !


©WWW.IRAN-RESIST.ORG


JPEG - 652.3 kb

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

برای جلوگیری از مسابقه اتومبیل‌رانی از پاریس تا پاسارگاد

Contacts

France: Pascal Rostagny


Tel : +33 6 11 02 35 96
p.rostagny@gtorganisation.fr

Iran : Reza Hanai


Tel Iran : + 98 912 439 66 78
reza.hanai@gtorganisation.fr

Other Countries : Kathleen Bimson


Tel : +32 472 87 23 10
k.bimson@gtorganisation.fr

Partenariat / Partnership
Didier Sommereau


Tel : +33 6 23 39 71 49
dsommereau@lasquadra.org

Guillaume Lacourcelle


Tel +33 6 66 29 37 48
glacourcelle@lasquadra.org

© WWW.IRAN-RESIST.ORG

© WWW.IRAN-RESIST.ORG

© WWW.IRAN-RESIST.ORG

© WWW.IRAN-RESIST.ORG