پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۲۰ تا ۲۷ تیر ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۲۰ تا ۲۷ تیر ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
24.07.2014

© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۲۰ تا ۲۷ تیر ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی

©WWW.IRAN-RESIST.ORG


©WWW.IRAN-RESIST.ORG

عکس‌های خبری ۲۰ تا ۲۷ تیر ۱۳۹۳


رهبری که فقط طرفدارانی صوری دارد !


©WWW.IRAN-RESIST.ORG


JPEG - 1.2 Mb


لطفا برای دیدن تصویر، ۲ بار روی آن کلیک کنید


©WWW.IRAN-RESIST.ORG