پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۱۳ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران (...)تحلیل اخبار ۱۳ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
16.05.2014

در هفته‌های پیش، تحریم صد در صدی " ۲۲ بهمن "، و عدم توانایی رژیم در سرکوب مختصر تظاهرات بختیاری نشان داد که رژیم دیگر یار و یاوری ندارد. وحشت سقوط باعث بحران بورسی‌ شدیدی شد. رژیم شروع به بحران سازی کرد برای گرفتن تضمین‌های امنیتی برای فرار از ایران که دیگر در آن توان ماندن ندارند.

ولی‌ بعد از آن، در جریان فعلی بازگشت به یک موقعیت جنگ سرد در اثر برخورد آمریکا و روسیه، آمریکا می‌بایست موقعییت خود را در همه زمینه تثبیت میکرد : مذکرات را با قبول نسبی‌ مواضع رژیم در مورد سوریه ادامه داد. روسیه با ارسال وزیر خارجه بلاروس به دنبال جلب حمایت جمهوری اسلامی در آمد. هر دو جناح رژیم را میخواستند. روحانی می‌توانست با بازی کردن با این دو کشور موقعییت رژیم را تثبیت کند، ولی‌ لاریجانی و سران سپاه بر نتابیدند که روحانی (نماینده روحانیت) به این پیروزی دست یابد چون دیگر نمیتوانستند سهمی از خوان نعمت ایران بخواهند ! سپاه از راه هفته نامه "رمز عبور" به جان روحانی افتاد، لاریجانی‌ها با حمله به ضعف ظریف، دولت مسول رژیم را زیر سوال بردند تا اورا مجبور کننند سهم بهتری به آنها بدهد !... همکاران اقتصادی رژیم فهمیدند، که این نظام آینده ندارد : بورس به صورت نجومی سقوط کرد !

پس از تحریم روز ارتش توسط ارتشیان و پاسداران، آمریکا، پدر خوانده انقلاب اسلامی، ناراحت شد ! با گزارشی خوبی‌ از سوی سازمان اتمی‌ و دادن ۴۵۰ میلیون دلار به رژیم سعی‌ کرد فشار روی رژیم را کم کند تا دست از این فرار از انقلاب منفور اسلامی بر دارد.

بحران وحشت آخوند زاده‌های کسب کار باید کم میشد ولی‌ نشد. چرا ؟ چون که ۴۵۰ میلیون دلار مساویست با ۱ ماه خرج نظام ! در ضمن در پی‌ این هدیه، نظام در ۴ مورد بزرگ از سوی افسران سپاه و کارمندان خود تحریم شد : به مناسبت سالروز تولد حاضرت فاطمه، به مناسبت سالروز تولد خمینی، به مناسبت سالروز ایجاد سپاه پاسداران و در آخر به مناسبت سالروز حادثه طبس ! برای پرت کردن حواس مردم از این ۴ شکست فاحش، رژیم داستان حمله به "بند ۳۵۰" را سخت و پرورش داد !

ولی‌ جماعت سبز صلاح ندید‌ند به یاری این نظام منفور و منزوی بشتابند ! وحشت داخلی‌ بیشتر شد.

در هفته پیش، حرکت یکپارچه کارگران بدون داشتن سندیکا یا حمایت اپوزیسیون: نشان داد که رژیم افتادنی است ! وحشت داخلی‌ بیشتر شد. جنگ داخلی‌ بر سر مدیریت چانه زنی‌ با آمریکا هم بالا گرفت.

در این هفته، روحانی می‌بایست از خود قدرتی‌ نشان میداد تا این وحشت داخلی‌ را کم کند و رقبا را هم آرام کند، ولی‌ در عوض اول به دنبال شیر و خورشید رفت، یعنی‌ اذعان به ضعف نظام ! بعد دنبال بحران با آمریکا رفت، بعد دوباره دنبال سبز... در نهایت نشان داد مدیر خوبی‌ نیست و وحشت داخلی‌ و بی‌ اعتمادی به نظام را بیشتر کرد... تفسیر این هفته در مورد این عملکرد غلط او و نتایج خوب آن برای مردم ضدّ انقلاب ایران است.© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۱۳ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORG©WWW.IRAN-RESIST.ORG

یاس کارمندان نظام در نمایشگاه نفت، بدون شرکت‌های بزرگ !

©WWW.IRAN-RESIST.ORG

JPEG - 55.3 kb