پذيرش > Articles en Persan > تحلیل اخبار ۶ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریاییتحلیل اخبار ۶ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی
10.05.2014

در هفته‌های پیش، تحریم صد در صدی " ۲۲ بهمن "، و عدم توانایی رژیم در سرکوب مختصر تظاهرات بختیاری نشان داد که رژیم دیگر یار و یاوری ندارد. وحشت سقوط باعث بحران بورسی‌ شدیدی شد. رژیم شروع به بحران سازی کرد برای گرفتن تضمین‌های امنیتی برای فرار از ایران که دیگر در آن توان ماندن ندارند.

ولی‌ بعد از آن، در جریان فعلی بازگشت به یک موقعیت جنگ سرد در اثر برخورد آمریکا و روسیه، آمریکا می‌بایست موقعییت خود را در همه زمینه تثبیت میکرد : مذکرات را با قبول نسبی‌ مواضع رژیم در مورد سوریه ادامه داد. روسیه با ارسال وزیر خارجه بلاروس به دنبال جلب حمایت جمهوری اسلامی در آمد. هر دو جناح رژیم را میخواستند. روحانی می‌توانست با بازی کردن با این دو کشور موقعییت رژیم را تثبیت کند، ولی‌ لاریجانی و سران سپاه بر نتابیدند که روحانی (نماینده روحانیت) به این پیروزی دست یابد چون دیگر نمیتوانستند سهمی از خوان نعمت ایران بخواهند ! سپاه از راه هفته نامه "رمز عبور" به جان روحانی افتاد، لاریجانی‌ها با حمله به ضعف ظریف، دولت مسول رژیم را زیر سوال بردند تا اورا مجبور کننند سهم بهتری به آنها بدهد !... همکاران اقتصادی رژیم فهمیدند، که این نظام آینده ندارد : بورس به صورت نجومی سقوط کرد !

پس از تحریم روز ارتش توسط ارتشیان و پاسداران، آمریکا، پدر خوانده انقلاب اسلامی، ناراحت شد ! با گزارشی خوبی‌ از سوی سازمان اتمی‌ و دادن ۴۵۰ میلیون دلار به رژیم سعی‌ کرد فشار روی رژیم را کم کند تا دست از این فرار از انقلاب منفور اسلامی بر دارد.

در هفته پیش، بحران وحشت آخوند زاده‌های کسب کار باید کم میشد ولی‌ نشد. چرا ؟ چون که ۴۵۰ میلیون دلار مساویست با ۱ ماه خرج نظام ! در ضمن در این هفته، نظام در ۴ مورد بزرگ از سوی افسران سپاه و کارمندان خود تحریم شد : به مناسبت سالروز تولد حاضرت فاطمه، به مناسبت سالروز تولد خمینی، به مناسبت سالروز ایجاد سپاه پاسداران و در آخر به مناسبت سالروز حادثه طبس ! برای پرت کردن حواس مردم از این ۴ شکست فاحش، رژیم داستان حمله به "بند ۳۵۰" را سخت و پرورش داد !

در پی‌ این ۴ بایکوت بزرگ، در این هفته، آمریکا دوباره چانه زنی‌ با روحانی را از سر گرفت. در حین این بعضی‌، حضور سنگین و آرام کارگران به مناسبت اول ماه ومی و عدم توانایی سرکوب از سوی نظام، به وحشت داخلی‌ دامن بیشتری زد و بحران بر آماده از تحریم‌های هفته پیش شدت بیشتر گرفت. رژیم مجبور شد وارد سیاست فشار به آمریکا شود که این عمل باعث تسوید تحریم‌های جدیدی شد.

در این تفسیر، چگونگی‌ چانه زنی‌‌های آمریکا و چگونگی‌ حضور جالب کارگران در صحنه و نتایج بسیار مثبت این عمل برای آینده ایران.© WWW.IRAN-RESIST.ORG

تحلیل اخبار ۶ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط کاوه محسنی در تلویزیون ایران آریایی


©WWW.IRAN-RESIST.ORG©WWW.IRAN-RESIST.ORG

حرکت آرام کارگران و عدم توانایی سرکوب از سوی نظام


JPEG - 109.7 kb
JPEG - 66.1 kb
JPEG - 100.1 kb